Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Rantsila
Kuukausi
Rantsilan heinäjalostamon valmistelut etenevät – rehun kamelien ruoaksi vieminen on ollut uutisankka

Rant­si­lan hei­nä­ja­los­ta­mon val­mis­te­lut ete­ne­vät – rehun ka­me­lien ruoaksi vie­mi­nen on ollut uu­tis­ank­ka

19.09.2023 11:33 2
Tilaajille
Nappisilmä-Lada palasi kotiin – matkamuistona vajaat 4 000 kilometriä matkamittarissa ja uusi kaasari

Nap­pi­sil­mä-La­da palasi kotiin – ­mat­ka­muis­to­na vajaat 4 000 ki­lo­met­riä mat­ka­mit­ta­ris­sa ja uusi kaasari

10.09.2023 15:00 1
Tilaajille
Arvon hallintoneuvosto puheenjohtajaksi Tuomo Tamminen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Louet

Arvon hal­lin­to­neu­vos­to pu­heen­joh­ta­jak­si Tuomo Tam­mi­nen ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si Kaisa Louet

08.09.2023 09:00
Tilaajille
Rantsilan katukuvassa voi nähdä jälleen Monacon reissua varten remontoidun nappisilmä Ladan. Videolle Riku Niemelän, Joonas Niirasen, Harri Uhreen ja Kristian Karppasen mietteitä tulevista projekteista.

Rant­si­lan ka­tu­ku­vas­sa voi nähdä jälleen Monacon reissua varten re­mon­toi­dun nap­pi­sil­mä Ladan. Vi­deol­le Riku Nie­me­län, Joonas Nii­ra­sen, Harri Uhreen ja Kris­tian Karp­pa­sen miet­tei­tä tu­le­vis­ta pro­jek­teis­ta.

02.09.2023 06:07
Tilaajille
Rantsilan seurakuntatalolla kuullaan oululaislähtöisen pianistin versio Goldberg-muunnelmista.

Rant­si­lan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kuul­laan ou­lu­lais­läh­töi­sen pia­nis­tin versio Gold­berg-muun­nel­mis­ta.

31.08.2023 12:00
Tilaajille
Rantsilassa ilotulitettiin kauppakiinteistön pihalla – pelastuslaitos oli antanut alueellisen luvan ilotulittaa taajamien ulkopuolella, vesistöjen äärellä

Rant­si­las­sa ilo­tu­li­tet­tiin kaup­pa­kiin­teis­tön pihalla – ­pe­las­tus­lai­tos oli antanut alueel­li­sen luvan ilo­tu­lit­taa taa­ja­mien ul­ko­puo­lel­la, ve­sis­tö­jen äärellä

27.08.2023 14:09
Tilaajille
Siikalatvan kunnan tytäryhtiön uuteen halliin heinäjalostamo – 80 kilometrin säteellä Rantsilasta tuotetusta heinästä ja nurmesta jalostetaan vientituotteita

Sii­ka­lat­van kunnan ty­tär­yh­tiön uuteen halliin hei­nä­ja­los­ta­mo – 80 ki­lo­met­rin sä­teel­lä Rant­si­las­ta tuo­te­tus­ta hei­näs­tä ja nur­mes­ta ja­los­te­taan vien­ti­tuot­tei­ta

25.08.2023 16:56 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kuinka Siikalatvan kunnan leikkikenttien siisteydestä huolehditaan ja mikä merkitys palvelupyynnöillä on?

Kuinka Sii­ka­lat­van kunnan leik­ki­kent­tien siis­tey­des­tä huo­leh­di­taan ja mikä mer­ki­tys pal­ve­lu­pyyn­nöil­lä on?

23.08.2023 09:00
Tilaajille
Rantsilassa muutaman vuoden asunut Eetu Kemppanen, 30, rakentaa metsään kämppää neljällä työkalulla ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen retkikuntansa lähtee syvälle erämaahan yli 100-vuotiailla keinoilla

Rant­si­las­sa muu­ta­man vuoden asunut Eetu Kemp­pa­nen, 30, ra­ken­taa metsään kämppää nel­jäl­lä työ­ka­lul­la ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen ret­ki­kun­tan­sa lähtee syvälle erä­maa­han yli 100-vuo­tiail­la kei­noil­la

21.08.2023 15:39
Tilaajille
Karppaselle Masters Cupin kärkipaikka

Karp­pa­sel­le Masters Cupin kär­ki­paik­ka

16.08.2023 15:00
Tilaajille
Milla Mäkelä oli Pärnussa kolmas

Milla Mäkelä oli Pär­nus­sa kolmas

16.08.2023 08:00
Tilaajille
Kuivaheinän jalostuslaitos Rantsilaan? Viljelijöiden kiinnostusta kartoitetaan

Kui­va­hei­nän ja­los­tus­lai­tos Rant­si­laan? Vil­je­li­jöi­den kiin­nos­tus­ta kar­toi­te­taan

16.08.2023 06:59
Tilaajille
Mäkelät valmistautuvat kolmanteen SM-osakilpailuun

Mäkelät val­mis­tau­tu­vat kol­man­teen SM-osa­kil­pai­luun

12.08.2023 09:00
Tilaajille
Karppanen antoisan testijakson jälkeen valmiina Lahden SM -ralliin

Karp­pa­nen an­toi­san tes­ti­jak­son jälkeen val­mii­na Lahden SM -ral­liin

11.08.2023 15:00
Tilaajille
Rantsilassa tapahtuma kaikenikäisille

Rant­si­las­sa ta­pah­tu­ma kai­ken­ikäi­sil­le

10.08.2023 12:00
Tilaajille
Viikari ei unohda Rantsilaa

Viikari ei unohda Rant­si­laa

09.08.2023 18:00
Tilaajille
Nelostien päällystysurakka valmis – tiemerkinnät ohjelmassa seuraavaksi

Ne­los­tien pääl­lys­tys­urak­ka valmis – tie­mer­kin­nät oh­jel­mas­sa seu­raa­vak­si

08.08.2023 06:00
Tilaajille
Ganander-elokuva nostatti muistoja – kuvauksissa sattui kommelluksiakin. Juttuun liitetty kaksi kuvauksiin liittyvää lehtijuttua

Ga­nan­der-elo­ku­va nos­tat­ti muis­to­ja – ku­vauk­sis­sa sattui kom­mel­luk­sia­kin. Juttuun lii­tet­ty kaksi ku­vauk­siin liit­ty­vää leh­ti­jut­tua

31.07.2023 18:00
Tilaajille
Pappilan viikari palaa Rantsilaan – julkistamistilaisuus keskiviikkona 2. elokuuta

Pap­pi­lan viikari palaa Rant­si­laan – ­jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na 2. elo­kuu­ta

30.07.2023 09:00
Tilaajille
Uudenlaista markkinointia Siikalatvan kunnassa

Uu­den­lais­ta mark­ki­noin­tia Sii­ka­lat­van kun­nas­sa

29.07.2023 18:00
Tilaajille