Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Rantsila
Viimeisin 24 tuntia
Neljän kylän yläkoululaiset aloittivat yhteisen yläkoulutaipaleen

Neljän kylän ylä­kou­lu­lai­set aloit­ti­vat yh­tei­sen ylä­kou­lu­tai­pa­leen

10.08.2022 16:04
Tilaajille
Kuukausi
Tuli tuhosi Kurun laavun – havaintoja kaivataan liikkeistä laavupaikalla

Tuli tuhosi Kurun laavun – ha­vain­to­ja kai­va­taan liik­keis­tä laa­vu­pai­kal­la

08.08.2022 16:14
Tilaajille
Rantsilan Ärrätiimi harrastaa yhdessä – näyttelyistä nauttiva Roni kerää meriittejä

Rant­si­lan Är­rä­tii­mi har­ras­taa yhdessä – näyt­te­lyis­tä naut­ti­va Roni kerää me­riit­te­jä

31.07.2022 18:00
Tilaajille
Kestin siskokset löysivät toisensa uudestaan – Hollannin ja Suomen välimatka ei enää haalista suhdetta

Kestin sis­kok­set löy­si­vät toi­sen­sa uu­des­taan – Hol­lan­nin ja Suomen vä­li­mat­ka ei enää haa­lis­ta suh­det­ta

28.07.2022 08:22
Tilaajille
Pikkulan uintikielto peruttu – varmistusnäytteen tulos oli puhdas. Tilannetta seurataan

Pik­ku­lan uin­ti­kiel­to peruttu – var­mis­tus­näyt­teen tulos oli puhdas. Ti­lan­net­ta seu­ra­taan

22.07.2022 15:11
Tilaajille
Hirvikolari Siikalatvalla, henkilöauton kuljettaja toimitettiin hoitoon OYSiin

Hir­vi­ko­la­ri Sii­ka­lat­val­la, hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja toi­mi­tet­tiin hoitoon OYSiin

20.07.2022 06:50
"Säästöpankin piha" ei ole yleinen piha – kiinteistönomistaja puuttuu häiriökäyttäytymiseen

"Sääs­tö­pan­kin piha" ei ole yleinen piha – kiin­teis­tön­omis­ta­ja puuttuu häi­riö­käyt­täy­ty­mi­seen

19.07.2022 06:00 2
Tilaajille
Mira ja Suvi kunnioittivat Rantsilan Akkakerholaisten tekemisiä räpillä – Usva pääsi kaksi kertaa tanssimaan Miran kanssa

Mira ja Suvi kun­nioit­ti­vat Rant­si­lan Ak­ka­ker­ho­lais­ten te­ke­mi­siä räpillä – Usva pääsi kaksi kertaa tans­si­maan Miran kanssa

18.07.2022 12:00
Tilaajille
Hannele välittää iloa ja elämyksiä luonnosta – kuvausharrastus toi Vuoden ranttinen 2022 -arvon

Hannele vä­lit­tää iloa ja elä­myk­siä luon­nos­ta – ku­vaus­har­ras­tus toi Vuoden rant­ti­nen 2022 -arvon

16.07.2022 15:20 1
Tilaajille
Rantsilan mätsäreihin houkutti hyvät palkinnot ja nätti keli

Rant­si­lan mät­sä­rei­hin hou­kut­ti hyvät pal­kin­not ja nätti keli

15.07.2022 15:01
Tilaajille
Hannan kisoissa ennätysosanotto – 82 lasta tuli paikalle yhdessä hänet kisoihin tuoneen aikuisen kanssa

Hannan ki­sois­sa en­nä­tys­osan­ot­to – 82 lasta tuli pai­kal­le yhdessä hänet ki­soi­hin tuoneen ai­kui­sen kanssa

14.07.2022 18:44
Tilaajille
Koko maakunnan asialla – "Kokonaisuus on hyvä, mutta meillä on liian vähän rahaa."

Koko maa­kun­nan asialla – "Ko­ko­nai­suus on hyvä, mutta meillä on liian vähän rahaa."

13.07.2022 06:00
Tilaajille
Milla Kangas voittoon Hannes Junior Gamesissa

Milla Kangas voit­toon Hannes Junior Ga­me­sis­sa

12.07.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Viime kesän myrskymetsien hoito hyvällä mallilla – suurin osa tuli raivattua jo syksyyn mennessä

Viime kesän myrs­ky­met­sien hoito hyvällä mal­lil­la – suurin osa tuli rai­vat­tua jo syksyyn men­nes­sä

11.07.2022 06:00
Tilaajille
Kotiseutua on juhlittu Rantsilan meijerillä ennenkin – 100 vuotta sitten pihapiirissä ei saunottu

Ko­ti­seu­tua on juh­lit­tu Rant­si­lan mei­je­ril­lä en­nen­kin – 100 vuotta sitten pi­ha­pii­ris­sä ei sau­not­tu

09.07.2022 18:00
Tilaajille
Kantoloiden rantaan ajautuneelle veneelle löytyi omistaja – vene oli ajelehtinut noin viisi kilometriä

Kan­to­loi­den rantaan ajau­tu­neel­le ve­neel­le löytyi omis­ta­ja – vene oli aje­leh­ti­nut noin viisi ki­lo­met­riä

09.07.2022 12:00
Tilaajille
Gananderin arkku palasi Rantsilaan – Ganander-talon kesä avataan keskiviikkona

Ga­nan­de­rin arkku palasi Rant­si­laan – Ga­nan­der-ta­lon kesä avataan kes­ki­viik­ko­na

26.06.2022 18:00
Tilaajille
Milla Mäkelä avasi V8 Thunder -luokan SM kauden kahdella tuplahopealla – kausi jatkuu 16. heinäkuuta Seinäjoella

Milla Mäkelä avasi V8 Thunder -luokan SM kauden kah­del­la tup­la­ho­peal­la – kausi jatkuu 16. hei­nä­kuu­ta Sei­nä­joel­la

15.06.2022 18:00
Tilaajille
Mukavia kohtaamisia koronatauon jälkeen – suunnitteilla ranttisten vapaamuotoinen kerho

Mukavia koh­taa­mi­sia ko­ro­na­tauon jälkeen – suun­nit­teil­la rant­tis­ten va­paa­muo­toi­nen kerho

15.06.2022 09:03
Tilaajille