Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rantsila
Kuukausi
Liisa haluaa eduskuntaan ajamaan maaseudun ihmisten asioita

Liisa haluaa edus­kun­taan ajamaan maa­seu­dun ih­mis­ten asioita

15.03.2023 18:00
Tilaajille
Greeta on fiilishiihtäjä – kilpailuihin lähdetään, jos siltä tuntuu

Greeta on fii­lis­hiih­tä­jä – kil­pai­lui­hin läh­de­tään, jos siltä tuntuu

14.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Geologi Juha-Matti Kekin työrupeamalla selkeä tavoite – ihmisten pariin jalkautuen lisää tietoa kaivosteollisuudesta kokonaisuudessaan

Geologi Ju­ha-Mat­ti Kekin työ­ru­pea­mal­la selkeä tavoite – ih­mis­ten pariin jal­kau­tuen lisää tietoa kai­vos­teol­li­suu­des­ta ko­ko­nai­suu­des­saan

14.03.2023 06:00
Tilaajille
Vuoden ranttinen mies valittiin jo 22. kerran – Rantsilan Akkakerho nostaa esiin arjen sankareita

Vuoden rant­ti­nen mies va­lit­tiin jo 22. kerran – Rant­si­lan Ak­ka­ker­ho nostaa esiin arjen san­ka­rei­ta

08.03.2023 12:00
Tilaajille
Mika Karppanen ja Saku Hämäläinen maaliin Jyväskylän talvirallissa – erikoiskokeella viisi katosi jarrut

Mika Karp­pa­nen ja Saku Hä­mä­läi­nen maaliin Jy­väs­ky­län tal­vi­ral­lis­sa – eri­kois­ko­keel­la viisi katosi jarrut

07.03.2023 12:00
Tilaajille
Kattilahuonepalo tuhosi taloa Rantsilassa

Kat­ti­la­huo­ne­pa­lo tuhosi taloa Rant­si­las­sa

07.03.2023 06:18
Tilaajille
Karppasen pannukakuksi lässähtänyt alkukausi hakee Jyväskylän talvirallista uutta suuntaa

Karp­pa­sen pan­nu­ka­kuk­si läs­säh­tä­nyt al­ku­kau­si hakee Jy­väs­ky­län tal­vi­ral­lis­ta uutta suuntaa

03.03.2023 15:43
Tilaajille
Vanhemmat
Konkurssiin ajautuneen Kylmäsen Rantsilan kiinteistöistä ei ole tehty vielä tarjouksia tai kauppoja –  kiinnostuneita ostajaehdokkaita kuitenkin ollut

Kon­kurs­siin ajau­tu­neen Kyl­mä­sen Rant­si­lan kiin­teis­töis­tä ei ole tehty vielä tar­jouk­sia tai kaup­po­ja – kiin­nos­tu­nei­ta os­ta­ja­eh­dok­kai­ta kui­ten­kin ollut

28.02.2023 06:00
Tilaajille
MLL:n Rantsilan yhdistyksen toiminta jatkuu sittenkin – säännöllistä toimintaa pitkin kevättä. Katso video

MLL:n Rant­si­lan yh­dis­tyk­sen toi­min­ta jatkuu sit­ten­kin – sään­nöl­lis­tä toi­min­taa pitkin ke­vät­tä. Katso video

27.02.2023 18:00
Tilaajille
Rantsilan uuden lajittelupihan investoinnin rahoituksen takaus laitettiin täytäntöön

Rant­si­lan uuden la­jit­te­lu­pi­han in­ves­toin­nin ra­hoi­tuk­sen takaus lai­tet­tiin täy­tän­töön

23.02.2023 15:00
Tilaajille
Ranttilan kammariin saatiin vieraita Kestilästä – uusi kerho on osoittanut tarpeellisuutensa. Katso kuvia kerhotunnelmista

Rant­ti­lan kam­ma­riin saatiin vie­rai­ta Kes­ti­läs­tä – uusi kerho on osoit­ta­nut tar­peel­li­suu­ten­sa. Katso kuvia ker­ho­tun­nel­mis­ta

22.02.2023 18:00
Tilaajille
Roskien poltto aiheutti lauantaina noin 20 pelastusyksikön hälytyksen – isomman avotulen teosta hyvä ilmoittaa etukäteen

Roskien poltto ai­heut­ti lauan­tai­na noin 20 pe­las­tus­yk­si­kön hä­ly­tyk­sen – isomman avo­tu­len teosta hyvä il­moit­taa etu­kä­teen

13.02.2023 11:19
Tilaajille
Vieraat tulivat Siikalatvan yläkoulun ysien luo – nuoret saivat vinkkejä tulevaisuutensa suunnitteluun

Vieraat tulivat Sii­ka­lat­van ylä­kou­lun ysien luo – ­nuo­ret saivat vink­ke­jä tu­le­vai­suu­ten­sa suun­nit­te­luun

08.02.2023 06:00
Tilaajille
Karppasen kisa päättyi tekniseen vikaan – uusi auto tosi testissä jälleen helmikuussa

Karp­pa­sen kisa päättyi tek­ni­seen vikaan – uusi auto tosi tes­tis­sä jälleen hel­mi­kuus­sa

17.01.2023 12:36
Tilaajille
Nelostiellä perjantaina sattuneessa onnettomuudessa poikkeuksellinen tilanne – säiliöauton kuljettaja ja poliisi väistivät

Ne­los­tiel­lä per­jan­tai­na sat­tu­nees­sa on­net­to­muu­des­sa poik­keuk­sel­li­nen tilanne – säi­liö­au­ton kul­jet­ta­ja ja poliisi väis­ti­vät

14.01.2023 09:00
Tilaajille
Siklaelementtien yrityssaneeraushakemus ei vaikuta Tuohisentteri Oy:n toimintaan – vuokravelvoitteet on luvattu hoitaa sovitusti

Sik­lae­le­ment­tien yri­tys­sa­nee­raus­ha­ke­mus ei vaikuta Tuo­hi­sent­te­ri Oy:n toi­min­taan – vuok­ra­vel­voit­teet on luvattu hoitaa so­vi­tus­ti

14.01.2023 06:00
Tilaajille
Nelostie oli suljettuna useita tunteja, kun kaksi rekkaa makasivat osittain ojassa

Ne­los­tie oli sul­jet­tu­na useita tun­te­ja, kun kaksi rekkaa ma­ka­si­vat osit­tain ojassa

13.01.2023 13:58 1
Tilaajille
Liminkalainen rakennusyhtiö Sikla hakeutui yrityssaneeraukseen – myös muutosneuvottelut käynnissä. Rantsilan tehdas ei ole neuvotteluiden piirissä

Li­min­ka­lai­nen ra­ken­nus­yh­tiö Sikla ha­keu­tui yri­tys­sa­nee­rauk­seen – myös muu­tos­neu­vot­te­lut käyn­nis­sä. Rant­si­lan tehdas ei ole neu­vot­te­lui­den pii­ris­sä

12.01.2023 22:31
Tilaajille
Mika Karppanen tekee paluun rallin SM-sarjaan – tiimi tuotti uuden pirssin Italiasta

Mika Karp­pa­nen tekee paluun rallin SM-sar­jaan – tiimi tuotti uuden pirssin Ita­lias­ta

12.01.2023 18:00
Tilaajille
Rantsilassa järjestetään lauantaina Apua Ukrainaan -tilaisuus – raha-avun lisäksi otetaan vastaan villasukkalahjoituksia

Rant­si­las­sa jär­jes­te­tään lauan­tai­na Apua Uk­rai­naan -ti­lai­suus – ra­ha-avun lisäksi otetaan vastaan vil­la­suk­ka­lah­joi­tuk­sia

12.01.2023 09:00