Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tulipalot
Pelastuslaitos sai Ruukin keskustassa rajattua tulipalon autotalliin

Pe­las­tus­lai­tos sai Ruukin kes­kus­tas­sa ra­jat­tua tu­li­pa­lon au­to­tal­liin

13.02.2024 06:35
IC-junan veturin katolla oleva muunnin syttyi tuleen Ruukin rautatieasemalla – Rovaniemeltä Helsinkiin matkalla oleva juna myöhästyy reilusti

IC-ju­nan veturin katolla oleva muunnin syttyi tuleen Ruukin rau­ta­tie­ase­mal­la – Ro­va­nie­mel­tä Hel­sin­kiin mat­kal­la oleva juna myö­häs­tyy rei­lus­ti

08.02.2024 06:17
Kun navetta palaa, se palaa usein kokonaan – Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos toivoo, että eläintiloille hankittaisiin automaattihälyttimet

Kun navetta palaa, se palaa usein ko­ko­naan – Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos toivoo, että eläin­ti­loil­le han­kit­tai­siin au­to­maat­ti­hä­lyt­ti­met

18.01.2024 15:00
Tilaajille
Poliisi vahvisti Revonlahden rivitalopalon syttymissyyn – onnettomuudessa ei epäillä tahallisuutta

Poliisi vah­vis­ti Re­von­lah­den ri­vi­ta­lo­pa­lon syt­ty­mis­syyn – on­net­to­muu­des­sa ei epäillä ta­hal­li­suut­ta

18.01.2024 06:00
Tilaajille
Konehallin seinä syttyi tuleen Kestilässä – palo syttyi todennäköisesti hakelämmityskattilan poistoputkesta

Ko­ne­hal­lin seinä syttyi tuleen Kes­ti­läs­sä – palo syttyi to­den­nä­köi­ses­ti ha­ke­läm­mi­tys­kat­ti­lan pois­to­put­kes­ta

05.01.2024 09:19
Purukuljettimen sähkömoottori syttyi tuleen Pyhännällä

Pu­ru­kul­jet­ti­men säh­kö­moot­to­ri syttyi tuleen Py­hän­näl­lä

05.01.2024 05:30
Revonlahden yöllisen palon arvioidaan syttyneen ilotulitteesta – tuli tuhosi päätyasunnon täysin

Re­von­lah­den yöl­li­sen palon ar­vioi­daan syt­ty­neen ilo­tu­lit­tees­ta – tuli tuhosi pää­ty­asun­non täysin

02.01.2024 10:01
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla syttyi uudenvuodenaaton iltana useita tulipaloja, joista osa liittyi ilotulitteisiin – pelastuslaitokselta pyyntö rakettien ampujille

Poh­jois-Poh­jan­maal­la syttyi uu­den­vuo­den­aa­ton iltana useita tu­li­pa­lo­ja, joista osa liittyi ilo­tu­lit­tei­siin – ­pe­las­tus­lai­tok­sel­ta pyyntö ra­ket­tien am­pu­jil­le

01.01.2024 00:06
Ulkolyhdyistä ja roihuista syttyneet tulipalot korostuvat joulun aikaan – paristokäyttöinen valo on paloturvallinen valinta terassille

Ul­ko­lyh­dyis­tä ja roi­huis­ta syt­ty­neet tu­li­pa­lot ko­ros­tu­vat joulun aikaan – pa­ris­to­käyt­töi­nen valo on pa­lo­tur­val­li­nen valinta te­ras­sil­le

24.12.2023 12:00
Tilaajille
Palovaroittimet siirtyvät pian taloyhtiöiden vastuulle – asukkaan tehtäväksi jää ilmoittaa, kun paristot loppuvat

Pa­lo­va­roit­ti­met siir­ty­vät pian ta­lo­yh­tiöi­den vas­tuul­le – asuk­kaan teh­tä­väk­si jää il­moit­taa, kun pa­ris­tot lop­pu­vat

01.12.2023 18:00
Tilaajille
Iäkäs nainen kuoli Paavolan rivitalopalossa

Iäkäs nainen kuoli Paa­vo­lan ri­vi­ta­lo­pa­los­sa

03.11.2023 14:05
Tilaajille
Tulipalo savutti runsaasti SSAB:n tehtaalla Siikalatvalla, palo saatiin nopeasti hallintaan

Tu­li­pa­lo savutti run­saas­ti SSAB:n teh­taal­la Sii­ka­lat­val­la, palo saatiin no­peas­ti hal­lin­taan

20.10.2023 18:56
Terassipalo alkaa useimmin grillistä – palovaroitin reagoi kovin hitaasti ulkopaloon

Te­ras­si­pa­lo alkaa useim­min gril­lis­tä – pa­lo­va­roi­tin reagoi kovin hi­taas­ti ul­ko­pa­loon

16.07.2023 12:00
Tilaajille
Päivystävä palomestari kiittelee nopeasti toiminutta kansalaista - maastopalo saatiin nopeasti hallintaan

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri kiit­te­lee no­peas­ti toi­mi­nut­ta kan­sa­lais­ta - maas­to­pa­lo saatiin no­peas­ti hal­lin­taan

28.06.2023 16:38
Tilaajille
Rantsilassa omakotitalo paloi juhannusyönä

Rant­si­las­sa oma­ko­ti­ta­lo paloi ju­han­nus­yö­nä

26.06.2023 09:17
Tilaajille
Siikalatvalla turvetuotantoaluepalo Tahkonnevalla

Sii­ka­lat­val­la tur­ve­tuo­tan­to­alue­pa­lo Tah­kon­ne­val­la

08.06.2023 09:56
Tilaajille
Paavolassa Fingerroosien pihassa tuli irti kolme kertaa – toukokuun viimeisestä viikonlopusta tuli kauhujen viikonloppu

Paa­vo­las­sa Fin­ger­roo­sien pihassa tuli irti kolme kertaa – tou­ko­kuun vii­mei­ses­tä vii­kon­lo­pus­ta tuli kau­hu­jen vii­kon­lop­pu

07.06.2023 06:00
Tilaajille
Siikajoella piharakennus paloi ja navettarakennus kärsi vahinkoja, palokunta sai estettyä leviämisen omakotitaloon

Sii­ka­joel­la pi­ha­ra­ken­nus paloi ja na­vet­ta­ra­ken­nus kärsi va­hin­ko­ja, pa­lo­kun­ta sai es­tet­tyä le­viä­mi­sen oma­ko­ti­ta­loon

26.05.2023 08:02
Satelliitti havaitsi rakennuspalon Tavastkengällä

Sa­tel­liit­ti ha­vait­si ra­ken­nus­pa­lon Ta­vast­ken­gäl­lä

19.05.2023 08:53
Tilaajille
Siikalatvalla torstai-iltana keskisuuri maastopalo – palomestari muistuttaa varoituksista

Sii­ka­lat­val­la tors­tai-il­ta­na kes­ki­suu­ri maas­to­pa­lo – pa­lo­mes­ta­ri muis­tut­taa va­roi­tuk­sis­ta

12.05.2023 15:05 1
Tilaajille