Tulipalot
Kuukausi
Tuli karkasi roskien poltosta maastoon Siikajoella, palo uhkasi myös piharakennusta

Tuli karkasi roskien pol­tos­ta maas­toon Sii­ka­joel­la, palo uhkasi myös pi­ha­ra­ken­nus­ta

01.05.2021 13:27
Jokilaaksojen pelastuslaitos muistuttaa tupakantumppeihin liittyvästä vaarasta – tumppiastia sytytti palon rivitalon seinän vierustalla

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa tu­pa­kan­tump­pei­hin liit­ty­väs­tä vaa­ras­ta – tump­pi­as­tia sytytti palon ri­vi­ta­lon seinän vie­rus­tal­la

17.04.2021 06:56
Henkilöauto syttyi palamaan Siikalatvalla, palo sai alkunsa hitsaustöistä – henkilö- ja eläinvahingoilta vältyttiin

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan Sii­ka­lat­val­la, palo sai alkunsa hit­saus­töis­tä – hen­ki­lö- ja eläin­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

14.04.2021 15:17
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui korjauskelvottomaksi Siikajoella varhain maanantaiaamuna – pelastuslaitoksen saapuessa paikalle talo oli ilmiliekeissä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui kor­jaus­kel­vot­to­mak­si Sii­ka­joel­la varhain maa­nan­tai­aa­mu­na – pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le talo oli il­mi­lie­keis­sä

12.04.2021 12:12
Vanhemmat
Rantsilassa Mankilan koululla syttynyt tulipalo saatiin nopeasti sammutettua, vauriot jäivät pieniksi

Rant­si­las­sa Man­ki­lan kou­lul­la syt­ty­nyt tu­li­pa­lo saatiin no­peas­ti sam­mu­tet­tua, vauriot jäivät pie­nik­si

04.03.2021 09:48
Tuli karkasi uunista Ruukissa – pelastuslaitos sammutti palavat seinähirret

Tuli karkasi uunista Ruu­kis­sa – pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti palavat sei­nä­hir­ret

19.02.2021 12:29
Autopalo oli vaarassa levitä omakotitaloon Siikajoella – auto vaurioitui palossa pahoin

Au­to­pa­lo oli vaa­ras­sa levitä oma­ko­ti­ta­loon Sii­ka­joel­la – auto vau­rioi­tui palossa pahoin

14.01.2021 23:43
Tyhjillään oleva navettarakennus tuhoutui tulipalossa Siikajoella sunnuntain ja maanantain välisenä yönä

Tyh­jil­lään oleva na­vet­ta­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Sii­ka­joel­la sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­li­se­nä yönä

14.12.2020 07:16
Kamiinan arvellaan sytyttäneen aiemmin hevostallina käytetyn rakennuksen aamulla Siikalatvalla – rakennus tuhoutui pahoin

Ka­mii­nan ar­vel­laan sy­tyt­tä­neen aiemmin he­vos­tal­li­na käy­te­tyn ra­ken­nuk­sen aamulla Sii­ka­lat­val­la – ra­ken­nus tu­hou­tui pahoin

14.11.2020 11:45
Sohvasta alkanut tulipalo tuhosi omakotitaloa yöllä Pulkkilassa –asukas heräsi ajoissa savun hajuun

Soh­vas­ta alkanut tu­li­pa­lo tuhosi oma­ko­ti­ta­loa yöllä Pulk­ki­las­sa –asukas heräsi ajoissa savun hajuun

28.09.2020 12:54