Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Tulipalot
Terassipalo alkaa useimmin grillistä – palovaroitin reagoi kovin hitaasti ulkopaloon

Te­ras­si­pa­lo alkaa useim­min gril­lis­tä – pa­lo­va­roi­tin reagoi kovin hi­taas­ti ul­ko­pa­loon

16.07.2023 12:00
Tilaajille
Päivystävä palomestari kiittelee nopeasti toiminutta kansalaista - maastopalo saatiin nopeasti hallintaan

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri kiit­te­lee no­peas­ti toi­mi­nut­ta kan­sa­lais­ta - maas­to­pa­lo saatiin no­peas­ti hal­lin­taan

28.06.2023 16:38
Tilaajille
Rantsilassa omakotitalo paloi juhannusyönä

Rant­si­las­sa oma­ko­ti­ta­lo paloi ju­han­nus­yö­nä

26.06.2023 09:17
Tilaajille
Siikalatvalla turvetuotantoaluepalo Tahkonnevalla

Sii­ka­lat­val­la tur­ve­tuo­tan­to­alue­pa­lo Tah­kon­ne­val­la

08.06.2023 09:56
Tilaajille
Paavolassa Fingerroosien pihassa tuli irti kolme kertaa – toukokuun viimeisestä viikonlopusta tuli kauhujen viikonloppu

Paa­vo­las­sa Fin­ger­roo­sien pihassa tuli irti kolme kertaa – tou­ko­kuun vii­mei­ses­tä vii­kon­lo­pus­ta tuli kau­hu­jen vii­kon­lop­pu

07.06.2023 06:00
Tilaajille
Siikajoella piharakennus paloi ja navettarakennus kärsi vahinkoja, palokunta sai estettyä leviämisen omakotitaloon

Sii­ka­joel­la pi­ha­ra­ken­nus paloi ja na­vet­ta­ra­ken­nus kärsi va­hin­ko­ja, pa­lo­kun­ta sai es­tet­tyä le­viä­mi­sen oma­ko­ti­ta­loon

26.05.2023 08:02
Satelliitti havaitsi rakennuspalon Tavastkengällä

Sa­tel­liit­ti ha­vait­si ra­ken­nus­pa­lon Ta­vast­ken­gäl­lä

19.05.2023 08:53
Tilaajille
Siikalatvalla torstai-iltana keskisuuri maastopalo – palomestari muistuttaa varoituksista

Sii­ka­lat­val­la tors­tai-il­ta­na kes­ki­suu­ri maas­to­pa­lo – pa­lo­mes­ta­ri muis­tut­taa va­roi­tuk­sis­ta

12.05.2023 15:05 1
Tilaajille
Omakotitalo palaa Piippolassa, kireä pakkanen vaikeuttaa sammutustöitä

Oma­ko­ti­ta­lo palaa Piip­po­las­sa, kireä pak­ka­nen vai­keut­taa sam­mu­tus­töi­tä

09.03.2023 06:31
Selluvillalla lastattu rekka syttyi palamaan Siikajoella

Sel­lu­vil­lal­la las­tat­tu rekka syttyi pa­la­maan Sii­ka­joel­la

17.02.2023 07:05
Rivitalon saunaosastossa syttynyt tulipalo ajoi vanhukset pois kodeistaan – Sanni odotti pääsevänsä lenkin jälkeen saunaan, mutta edessä onkin evakkoreissu tyttären luona

Ri­vi­ta­lon sau­na­osas­tos­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo ajoi van­huk­set pois ko­deis­taan – Sanni odotti pää­se­vän­sä lenkin jälkeen sau­naan, mutta edessä onkin evak­ko­reis­su tyt­tä­ren luona

21.01.2023 07:26
Tilaajille
Vanhusten käytössä olevassa rivitalossa uhkaava tulipalo Pulkkilassa –  saatiin rajoitettua saunaosastoon ja sammutettua

Van­hus­ten käy­tös­sä ole­vas­sa ri­vi­ta­los­sa uhkaava tu­li­pa­lo Pulk­ki­las­sa – saatiin ra­joi­tet­tua sau­na­osas­toon ja sam­mu­tet­tua

20.01.2023 22:02 1
Saitko joululahjaksi uutta elektroniikkaa? Vanhojen laitteiden ja akkujen säilöminen kotona voi aiheuttaa yllättävän vaaran

Saitko jou­lu­lah­jak­si uutta elekt­ro­niik­kaa? Van­ho­jen lait­tei­den ja akkujen säi­lö­mi­nen kotona voi ai­heut­taa yl­lät­tä­vän vaaran

27.12.2022 12:00
Tilaajille
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaksi Tuohimaanperällä – Syttymissyyksi epäillään leivinuunin päällä olleita sanomalehtiä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Tuo­hi­maan­pe­räl­lä – Syt­ty­mis­syyk­si epäil­lään lei­vin­uu­nin päällä olleita sa­no­ma­leh­tiä

12.12.2022 08:23
Tilaajille
Nokipalo hälytti palokunnan ja nuohoojan paikalle Siikajoella, tilanteesta ei syntynyt henkilövahinkoja

No­ki­pa­lo hälytti pa­lo­kun­nan ja nuo­hoo­jan pai­kal­le Sii­ka­joel­la, ti­lan­tees­ta ei syn­ty­nyt hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

06.12.2022 06:30
Ruukin paloaseman lähtövalmius lähellä nollaa eikä naapuristakaan apua aina tule – maatilan tulipalossa oli pelastusyksiköllä jo orpo olo

Ruukin pa­lo­ase­man läh­tö­val­mius lähellä nollaa eikä naa­pu­ris­ta­kaan apua aina tule – maa­ti­lan tu­li­pa­los­sa oli pe­las­tus­yk­si­köl­lä jo orpo olo

21.10.2022 09:08 2
Tilaajille
Takat käyvät nyt kuumina – muista varotoimenpiteet, jos lämmität asunnon polttopuilla

Takat käyvät nyt kuumina – muista va­ro­toi­men­pi­teet, jos läm­mi­tät asunnon polt­to­puil­la

14.10.2022 15:00
Tilaajille
Sauna paloi Ruukissa perjantai-iltana

Sauna paloi Ruu­kis­sa per­jan­tai-il­ta­na

24.09.2022 12:06
Tilaajille
Kärsämäeltä ei saada sammuttajia liikkeelle, ja naapuriasemat kuten Pulkkila paikkaavat tilanteita – pelastuslaitos painii toimintavalmiusongelman kanssa

Kär­sä­mäel­tä ei saada sam­mut­ta­jia liik­keel­le, ja naa­pu­ri­ase­mat kuten Pulk­ki­la paik­kaa­vat ti­lan­tei­ta – pe­las­tus­lai­tos painii toi­min­ta­val­mius­on­gel­man kanssa

03.09.2022 16:11 2
Tilaajille
Turvepöly leimahti palamaan Siikalatvalla, palo tuhosi traktorin

Tur­ve­pö­ly lei­mah­ti pa­la­maan Sii­ka­lat­val­la, palo tuhosi trak­to­rin

01.07.2022 21:10