Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­li­suu­ti­sis­sa

NÄKÖISLEHTI: Lue tästä tuhti KesäSiika maksutta

MAINOS: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Remontti
Pulkkilan liikuntasalin remontti toteutuu – valmistuskeittiö pidetään toimintakunnossa kriisitilanteiden varalle

Pulk­ki­lan lii­kun­ta­sa­lin re­mont­ti to­teu­tuu – val­mis­tus­keit­tiö pi­de­tään toi­min­ta­kun­nos­sa krii­si­ti­lan­tei­den varalle

10.04.2023 14:59
Tilaajille
Ylämäkelän koulun remonttisuunnitelman eteneminen päättäjien käsissä – kirjasto entiseen ruokalaan ja liikuntahalliin remontti

Ylä­mä­ke­län koulun re­mont­ti­suun­ni­tel­man ete­ne­mi­nen päät­tä­jien käsissä – kir­jas­to en­ti­seen ruo­ka­laan ja lii­kun­ta­hal­liin re­mont­ti

25.03.2023 06:00
Tilaajille
Sanginjoen luonnonsuojelualue saa oululais-siikalatvasen yrityksen toimesta ympärivuotisen kahvilan – Ensin historiallinen metsänvartijan tukikohta vaatii mittavan peruskorjauksen

San­gin­joen luon­non­suo­je­lu­alue saa ou­lu­lais-sii­ka­lat­va­sen yri­tyk­sen toi­mes­ta ym­pä­ri­vuo­ti­sen kah­vi­lan – Ensin his­to­rial­li­nen met­sän­var­ti­jan tu­ki­koh­ta vaatii mit­ta­van pe­rus­kor­jauk­sen

27.02.2022 12:00
Tilaajille
Pulkkilan Osuuspankki sai uudet tilat, mutta palvelemassa jatkavat tutut henkilöt

Pulk­ki­lan Osuus­pank­ki sai uudet tilat, mutta pal­ve­le­mas­sa jat­ka­vat tutut hen­ki­löt

21.08.2021 16:00
Tilaajille
Remontilla kodista pariskunnan näköinen – kotia remontoitiin vanhaa kunnioittaen

Re­mon­til­la kodista pa­ris­kun­nan nä­köi­nen – kotia re­mon­toi­tiin vanhaa kun­nioit­taen

07.10.2020 08:37
Tilaajille