Siikaverkko Osuuskunta
Siikaverkko rakentaa valokuituverkkoa Pyhännällä ja Kajaanissa sekä valmistelee uusia hankealueita – Pyhännällä kytketään ensimmäisiä asiakkaita verkkoon vuoden vaihteessa

Sii­ka­verk­ko ra­ken­taa va­lo­kui­tu­verk­koa Py­hän­näl­lä ja Ka­jaa­nis­sa sekä val­mis­te­lee uusia han­ke­aluei­ta – Py­hän­näl­lä kyt­ke­tään en­sim­mäi­siä asiak­kai­ta verk­koon vuoden vaih­tees­sa

08.10.2021 09:00
Tilaajille
Siikaverkkoa rakennetaan Pyhännällä syksyn aikana – kaivinkoneet kentälle todennäköisesti elokuun jälkipuolella

Sii­ka­verk­koa ra­ken­ne­taan Py­hän­näl­lä syksyn aikana – kai­vin­ko­neet ken­täl­le to­den­nä­köi­ses­ti elokuun jäl­ki­puo­lel­la

05.08.2021 12:00
Tilaajille
Siikaverkon Rantsilan laitetila vikaantui sunnuntaina iltapäivällä – vika saatiin korjattua alkuyöstä

Sii­ka­ver­kon Rant­si­lan lai­te­ti­la vi­kaan­tui sun­nun­tai­na il­ta­päi­väl­lä – vika saatiin kor­jat­tua al­ku­yös­tä

12.07.2021 08:11
Tilaajille
Kuituverkon jatkorakentamistyöt alkavat Pyhännällä – osuuskunta laskee käyttömaksuja ja lisää osin liittymänopeuksia

Kui­tu­ver­kon jat­ko­ra­ken­ta­mis­työt alkavat Py­hän­näl­lä – osuus­kun­ta laskee käyt­tö­mak­su­ja ja lisää osin liit­ty­mä­no­peuk­sia

30.05.2021 14:00
Tilaajille
Valokuitua Pyhännän kevääseen

Va­lo­kui­tua Py­hän­nän ke­vää­seen

02.12.2020 14:42
Tilaajille
Siikaverkon Pyhännälle laajeneminen etenee – nettioperaattori yhdistää Pyhännän, Siikalatvan ja Siikajoen kuituyhteydet

Sii­ka­ver­kon Py­hän­näl­le laa­je­ne­mi­nen etenee – net­ti­ope­raat­to­ri yh­dis­tää Py­hän­nän, Sii­ka­lat­van ja Sii­ka­joen kui­tu­yh­tey­det

16.09.2020 05:40
Tilaajille