Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Siklan moduulitehdas
Siklaelementit lomautti osan henkilöstöstä – lomautukset tavoite pitää ennen toukokuun puoliväliä

Sik­lae­le­men­tit lo­maut­ti osan hen­ki­lös­tös­tä – lo­mau­tuk­set tavoite pitää ennen tou­ko­kuun puo­li­vä­liä

28.02.2022 12:35
Tilaajille
Ensimmäinen minikoti maailmalle Rantsilasta keväällä

En­sim­mäi­nen mi­ni­ko­ti maail­mal­le Rant­si­las­ta ke­vääl­lä

31.01.2022 15:16
Tilaajille
Rekrytointikoulutus ei poistanut Rantsilan moduulitehtaan työvoimapulaa – 14 kurssitetusta töitä jatkaa vain neljä. Ely-keskuksen mukaan koulutetuista työllistyy yleensä yli 80 prosenttia

Rek­ry­toin­ti­kou­lu­tus ei pois­ta­nut Rant­si­lan mo­duu­li­teh­taan työ­voi­ma­pu­laa – 14 kurs­si­te­tus­ta töitä jatkaa vain neljä. Ely-kes­kuk­sen mukaan kou­lu­te­tuis­ta työl­lis­tyy yleensä yli 80 pro­sent­tia

15.12.2021 06:00
Tilaajille
Siklan Rantsilan tehtaalle  palkataan 15 uutta työntekijää – uuden tehtaan tuotannolla odotettua kovempi kysyntä

Siklan Rant­si­lan teh­taal­le pal­ka­taan 15 uutta työn­te­ki­jää – uuden tehtaan tuo­tan­nol­la odo­tet­tua kovempi kysyntä

11.09.2021 09:00
Tilaajille
Yhteinen tahtotila mahdollisti moduulitehtaan valmistumiseen nopealla aikataululla – tulevaisuuden odotukset ovat Siikalatvan kunnassa korkealla

Yh­tei­nen tah­to­ti­la mah­dol­lis­ti mo­duu­li­teh­taan val­mis­tu­mi­seen no­peal­la ai­ka­tau­lul­la – tu­le­vai­suu­den odo­tuk­set ovat Sii­ka­lat­van kun­nas­sa kor­keal­la

31.05.2021 17:51
Tilaajille