Sudet
Siikalatvan susifoorumissa yhteinen huoli vuosi vuodelta pahenevasta susitilanteesta – ministeriön tavoite on mahdollistaa kannanhoidollinen metsästys

Sii­ka­lat­van su­si­foo­ru­mis­sa yh­tei­nen huoli vuosi vuo­del­ta pa­he­ne­vas­ta su­si­ti­lan­tees­ta – mi­nis­te­riön tavoite on mah­dol­lis­taa kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys

13.10.2021 09:59
Tilaajille
Metsästäjäliitto vaatii suden kannanhoidollista metsästystä

Met­säs­tä­jä­liit­to vaatii suden kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä

07.10.2021 12:01
Tilaajille
Suden suojelutason määritystyö vasta alussa – Ministeriö ei tee vielä päätöstä kannanhoidollisesta metsästyksestä

Suden suo­je­lu­ta­son mää­ri­tys­työ vasta alussa – Mi­nis­te­riö ei tee vielä pää­tös­tä kan­nan­hoi­dol­li­ses­ta met­säs­tyk­ses­tä

05.09.2021 12:00
Tilaajille
Raportti suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksistä valmistui – Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä susikanta on nykyisellään liian pieni yleiseen metsästykseen

Ra­port­ti suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen edel­ly­tyk­sis­tä val­mis­tui – Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton mie­les­tä su­si­kan­ta on ny­kyi­sel­lään liian pieni ylei­seen met­säs­tyk­seen

17.06.2021 07:11
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla vahva susikanta, jokilaakson alueella selviä laumareviirejä – koko Suomen alueella susilaumojen määrä kasvanut

Poh­jois-Poh­jan­maal­la vahva su­si­kan­ta, jo­ki­laak­son alueel­la selviä lau­ma­re­vii­re­jä – koko Suomen alueel­la su­si­lau­mo­jen määrä kas­va­nut

11.06.2021 10:27
Tilaajille
Susi tappoi koiran Pyhännällä

Susi tappoi koiran Py­hän­näl­lä

25.11.2020 14:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Susi tappaa koiran koska lauma on jo täynnä

12.11.2020 08:51

Sudet tap­poi­vat hir­vi­koi­ran Sii­ka­joel­la

19.10.2017 08:36
Susi lienee syönyt kaksi lammasta Pulkkilassa

Susi lienee syönyt kaksi lam­mas­ta Pulk­ki­las­sa

21.08.2017 14:31