Susi
Susikirje vetämässä paikallisten keskuudessa Siikalatvalla – nimilistat ja postia lähdössä oikeuskanslerille maanantaina

Su­si­kir­je ve­tä­mäs­sä pai­kal­lis­ten kes­kuu­des­sa Sii­ka­lat­val­la – ni­mi­lis­tat ja postia läh­dös­sä oi­keus­kans­le­ril­le maa­nan­tai­na

21.10.2021 10:02
Tilaajille
Sudet tappoivat hirvimetsällä olleen pystykorvan

Sudet tap­poi­vat hir­vi­met­säl­lä olleen pys­ty­kor­van

13.10.2021 18:14
Tilaajille
Isäntä ja emolehmät onnistuivat häätämään suden Rantsilassa – susi hyppäsi laitumeen aidan yli

Isäntä ja emo­leh­mät on­nis­tui­vat hää­tä­mään suden Rant­si­las­sa – susi hyppäsi lai­tu­meen aidan yli

07.10.2021 16:07 1
Tilaajille
Susi juoksi nuoren miehen auton rinnalla – noin kuukausi sitten kolme sutta näyttäytyi nuorukaiselle eläinsuojan lähellä

Susi juoksi nuoren miehen auton rin­nal­la – noin kuu­kau­si sitten kolme sutta näyt­täy­tyi nuo­ru­kai­sel­le eläin­suo­jan lähellä

28.02.2021 18:26
Tilaajille
Susi Keräläntiellä

Susi Ke­rä­län­tiel­lä

28.02.2021 18:03
Tilaajille
Inhottava loinen hirviekinokokki yleistymässä – voi tarttua ihmseen koiran välityksellä

In­hot­ta­va loinen hir­vie­ki­no­kok­ki yleis­ty­mäs­sä – voi tarttua ihmseen koiran vä­li­tyk­sel­lä

25.02.2021 07:00
Tilaajille
Viikonloppuna Rantsilassa, Siikajoen kahta puolen yli 20 suden pihakäyntiä – jokaisesta pihavierailusta ilmoitus hätänumeroon ja petoyhdysmiehelle

Vii­kon­lop­pu­na Rant­si­las­sa, Sii­ka­joen kahta puolen yli 20 suden pi­ha­käyn­tiä – jo­kai­ses­ta pi­ha­vie­rai­lus­ta il­moi­tus hä­tä­nu­me­roon ja pe­toyh­dys­mie­hel­le

12.01.2021 18:20
Tilaajille
Neljä sutta teki useita pihavierailuita Rantsilassa – erityisesti pihavierailuista syytä ilmoittaa suurpetoyhdyshenkilölle tai poliisille

Neljä sutta teki useita pi­ha­vie­rai­lui­ta Rant­si­las­sa – eri­tyi­ses­ti pi­ha­vie­rai­luis­ta syytä il­moit­taa suur­pe­toyh­dys­hen­ki­löl­le tai po­lii­sil­le

07.12.2020 17:42
Tilaajille
Rantsilassa auton töytäisemäksi tulleen suden etsinnät jatkuvat, jos havaintoja eläimestä tulee – SRVA-henkilö kaipaavat yhteystietoja suden jäljitykseen pystyvistä koirista

Rant­si­las­sa auton töy­täi­se­mäk­si tulleen suden et­sin­nät jat­ku­vat, jos ha­vain­to­ja eläi­mes­tä tulee – SRVA-hen­ki­lö kai­paa­vat yh­teys­tie­to­ja suden jäl­ji­tyk­seen pys­ty­vis­tä koi­ris­ta

08.11.2020 13:49
Tilaajille
Rantsilassa etsittiin yöllä liikenneonnettomuudessa loukkaantunutta sutta – varovaisuutta suositellaan, kunnes eläin löydetään

Rant­si­las­sa et­sit­tiin yöllä lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa louk­kaan­tu­nut­ta sutta – va­ro­vai­suut­ta suo­si­tel­laan, kunnes eläin löy­de­tään

07.11.2020 15:46
Tilaajille
Susien ham­pais­sa on kuollut tänä syksynä yli 20 koiraa sekä kym­me­niä poroja – Haa­pa­ve­den kau­pun­ki vaatii susien määrän vä­hen­tä­mis­tä

Susien ham­pais­sa on kuollut tänä syksynä yli 20 koiraa sekä kym­me­niä poroja – Haa­pa­ve­den kau­pun­ki vaatii susien määrän vä­hen­tä­mis­tä

06.11.2020 09:14
Tilaajille
Pääkirjoitus

Hukka yritti periä

10.09.2020 15:16

Sudet repivät koiran Piip­po­las­sa – jo neljäs met­säs­tys­koi­ra samasta pi­ha­pii­ris­tä hukan ham­pai­siin

10.09.2020 15:22

Sudet tap­poi­vat hir­vi­koi­ran Sii­ka­joel­la

19.10.2017 08:36
Jalostuslampaita suden suuhun – jatkuva piinaa turhauttaa Pulkkilassa

Ja­los­tus­lam­pai­ta suden suuhun – jatkuva piinaa tur­haut­taa Pulk­ki­las­sa

06.09.2017 18:01
Susi lienee syönyt kaksi lammasta Pulkkilassa

Susi lienee syönyt kaksi lam­mas­ta Pulk­ki­las­sa

21.08.2017 14:31
Susituhoja lammastilalla Pulkkilassa

Su­si­tu­ho­ja lam­mas­ti­lal­la Pulk­ki­las­sa

05.11.2016 11:05
Sudet hätistelivät koiraa Kestilässä

Sudet hä­tis­te­li­vät koiraa Kes­ti­läs­sä

24.10.2016 14:47

Susi raateli koiran Ha­ko­pe­räl­lä

24.08.2016 12:00