Suunnittelukilpailu

Koi­vu­ku­jan ark­ki­teh­ti­kil­pai­lu ohi – Py­hän­nän kes­kus­taan, ran­ta­mai­se­miin luon­nos­tel­laan seit­se­mää ri­vi­ta­loa

29.05.2021 05:11
Tilaajille

Koi­vu­ku­jan suun­nit­te­lu­kil­pai­lul­le va­lit­tiin toi­mi­kun­ta – kut­su­kil­pai­lus­sa mukana kuusi ark­ki­teh­ti­toi­mis­toa

18.03.2021 10:00
Tilaajille

Py­hän­näl­le ra­ken­net­ta­van ri­vi­ta­lo­koh­teen suun­nit­te­lu­kil­pai­luun kut­sut­tu kuusi ark­ki­teh­ti­toi­mis­toa – ta­lou­del­li­suu­den lisäksi koh­teel­ta odo­te­taan hii­li­neut­raa­liut­ta ja yh­tei­söl­lis­tä asu­mis­ta­paa

03.02.2021 20:00
Tilaajille