Tuulivoima
Siikajoen kunnanhallituksessa 44 äänestystä Isonevasta – isommat roottorit saivat poikkeamisluvat

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 44 ää­nes­tys­tä Iso­ne­vas­ta – isommat root­to­rit saivat poik­kea­mis­lu­vat

13.09.2020 00:00 0
Siikajoen tuulivoimala-kaavoituksesta
Lukijalta Mielipide

Sii­ka­joen tuu­li­voi­ma­la-kaa­voi­tuk­ses­ta

17.08.2017 08:00 0
Turmeleeko tuuli eläinten terveyden – kartoitus avaa epäilyjä tuulivoiman haitoista

Tur­me­lee­ko tuuli eläin­ten ter­vey­den – kar­toi­tus avaa epäi­ly­jä tuu­li­voi­man hai­tois­ta

26.06.2017 14:29 0
Hallituksen selonteko: Infraäänestä ei ole haittaa

Hal­li­tuk­sen se­lon­te­ko: Inf­ra­ää­nes­tä ei ole haittaa

21.06.2017 18:00 0
Ely: Isoneva II melutasot eivät ylity

Ely: Isoneva II me­lu­ta­sot eivät ylity

02.11.2016 18:00 0

Vi­ran­omais­ten rea­goi­ta­va tuu­li­voi­ma­huo­liin Sii­ka­joel­la

02.11.2016 17:47 0
Havaintoja tuulivoimasta
Lukijalta Mielipide

Ha­vain­to­ja tuu­li­voi­mas­ta

27.10.2016 10:33 0
Median läsnäolo vaikutti paikallisten puheintoon

Median läs­nä­olo vai­kut­ti pai­kal­lis­ten pu­he­in­toon

21.10.2016 11:18 0

Val­tuus­to sai tuu­li­voi­maa kos­ke­van ad­res­sin Sii­ka­joel­la

29.09.2016 07:44 0
Vartinojan tuulipuisto vihittiin käyttöön

Var­tin­ojan tuu­li­puis­to vi­hit­tiin käyt­töön

15.09.2016 10:36 0
”Arosuohaukka ei ole kadonnut Vartinojan alueelta”

”A­ro­suo­hauk­ka ei ole ka­don­nut Var­tin­ojan alueel­ta”

02.09.2016 16:00 0
Oikaisu Vartinoja II:n uutisointiin

Oikaisu Var­tin­oja II:n uu­ti­soin­tiin

01.09.2016 12:36 0
Lukijalta Mielipide Jari Ojala

On­nit­te­lut Var­tin­ojan asuk­kail­le!

31.08.2016 16:19 0
KHO kumosi Vartinoja II -kaavan

KHO kumosi Var­tin­oja II -kaavan

29.08.2016 13:10 0
Lukijalta Mielipide

Ni­ku­lal­le vielä tuu­li­voi­mas­ta

14.07.2016 07:23 0

Kan­gas­tuu­len voi­ma­lat uuteen malliin

10.05.2016 15:10 0

Jari Lat­va­la: Huoli he­rät­tää puo­lus­tus­me­ka­nis­min

01.05.2016 10:50 0
Ääni, jota pitää tutkia

Ääni, jota pitää tutkia

01.05.2016 10:50 0
Hyvä paha tuulivoima

Hyvä paha tuu­li­voi­ma

01.05.2016 10:50 0
Kolumni

Mikä on lo­pul­li­nen totuus?

14.04.2016 00:00 0