Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Tuulivoimalat
Tuulivoimalan purkukustannukset ovat pysyneet samana

Tuu­li­voi­ma­lan pur­ku­kus­tan­nuk­set ovat py­sy­neet samana

12.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Pohjoismaisten tutkimusten mukaan tuulivoimaloilla negatiivinen vaikutus asuntojen arvoon – Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja ei näe uutta selvitystä ajankohtaisena

Poh­jois­mais­ten tut­ki­mus­ten mukaan tuu­li­voi­ma­loil­la ne­ga­tii­vi­nen vai­ku­tus asun­to­jen ar­voon – ­Tuu­li­voi­mayh­dis­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja ei näe uutta sel­vi­tys­tä ajan­koh­tai­se­na

25.07.2023 06:00
Tilaajille
Tuulivoimakuljetukset näkyvät liikenteessä juhannuksen jälkeen – reitti kulkee Raahesta Hyrynsalmelle

Tuu­li­voi­ma­kul­je­tuk­set näkyvät lii­ken­tees­sä ju­han­nuk­sen jälkeen – reitti kulkee Raa­hes­ta Hy­ryn­sal­mel­le

26.06.2023 10:43
Tilaajille
Pilpankankaan tuulipuistoalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Pil­pan­kan­kaan tuu­li­puis­to­alueen osal­lis­tu­mis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma näh­tä­vil­le

17.05.2023 12:00
Tilaajille
Siikajoen suurimmalla voimalatyömaalla koneet käyvät – Kasitien varteen rakennetaan 38 tuulivoimalaa

Sii­ka­joen suu­rim­mal­la voi­ma­la­työ­maal­la koneet käyvät – Ka­si­tien varteen ra­ken­ne­taan 38 tuu­li­voi­ma­laa

16.05.2023 09:00
Tilaajille
Tuulivoiman maisemavaikutukset esille Pohjois-Pohjanmaalla – vaikutuksia voidaan lieventää vaikkapa matalammilla voimaloilla

Tuu­li­voi­man mai­se­ma­vai­ku­tuk­set esille Poh­jois-Poh­jan­maal­la – vai­ku­tuk­sia voidaan lie­ven­tää vaik­ka­pa ma­ta­lam­mil­la voi­ma­loil­la

12.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Pyöriännevan tuulivoimahanke on herättänyt keskustelua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyö­riän­ne­van tuu­li­voi­ma­han­ke on he­rät­tä­nyt kes­kus­te­lua

09.05.2023 18:00
Tuulivoimasta työtä paikallisille – Jedu kehittää koulutustarjontaa

Tuu­li­voi­mas­ta työtä pai­kal­li­sil­le – Jedu ke­hit­tää kou­lu­tus­tar­jon­taa

02.05.2023 09:00 1
Tilaajille
Tuleeko tuulivoimaa tukea?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuleeko tuu­li­voi­maa tukea?

19.04.2023 07:38
Tilaajille
Tuulivoimatoimijat kilpasille
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­ma­toi­mi­jat kil­pa­sil­le

18.04.2023 23:00 1
Tilaajille
Metsänvoima puhuttelee
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sän­voi­ma pu­hut­te­lee

05.04.2023 10:00 3
Tilaajille
Raahen seudusta tulossa massiivinen sähkökeskittymä: pohjoisimmat merituulivoima-alueet ehdolla huutokauppaan ensiksi – valitut kohteet julkistetaan keväällä

Raahen seu­dus­ta tulossa mas­sii­vi­nen säh­kö­kes­kit­ty­mä: poh­joi­sim­mat me­ri­tuu­li­voi­ma-alueet ehdolla huu­to­kaup­paan ensiksi – valitut kohteet jul­kis­te­taan ke­vääl­lä

21.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Kilpailutus yhteisvoimin kannattaa, jos tuulivoimayhtiö lähestyy – "Helposti käy niin, että maanomistajaa vedetään kuin pässiä narussa"

Kil­pai­lu­tus yh­teis­voi­min kan­nat­taa, jos tuu­li­voi­ma­yh­tiö lä­hes­tyy – "Hel­pos­ti käy niin, että maan­omis­ta­jaa ve­de­tään kuin pässiä na­rus­sa"

18.03.2023 15:00 2
Tilaajille
Siikalatvan kunnalta vaadittiin oikaisua tuulivoimakaavan ehdollistamisiin

Sii­ka­lat­van kun­nal­ta vaa­dit­tiin oi­kai­sua tuu­li­voi­ma­kaa­van eh­dol­lis­ta­mi­siin

24.02.2023 06:00
Tilaajille
Myllytuotot useamman iloksi
Pääkirjoitus

Myl­ly­tuo­tot useam­man iloksi

24.01.2023 23:00 2
Tilaajille
Jokivarren kuntiin tulossa hurjasti sähköntuotantoa – Pyhäntä ja Siikajoki sijoittuivat viime vuonna tuulivoiman tuottajien kärkeen

Jo­ki­var­ren kuntiin tulossa hur­jas­ti säh­kön­tuo­tan­toa – Pyhäntä ja Sii­ka­jo­ki si­joit­tui­vat viime vuonna tuu­li­voi­man tuot­ta­jien kärkeen

24.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Mietittävää nimimerkkikirjoittajalle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­tit­tä­vää ni­mi­merk­ki­kir­joit­ta­jal­le

11.01.2023 09:00 2
Tilaajille
Pyöriänevan hankkeen vastustajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyö­riä­ne­van hank­keen vas­tus­ta­jil­le

04.01.2023 07:00 5
Tilaajille
Auto joutui harvinaiseen onnettomuuteen rakenteilla olevassa tuulipuistossa Koillismaalla – "Eletään vielä poikkeustilannetta, ja jäänheiton riski on suurempi"

Auto joutui har­vi­nai­seen on­net­to­muu­teen ra­ken­teil­la ole­vas­sa tuu­li­puis­tos­sa Koil­lis­maal­la – "E­le­tään vielä poik­keus­ti­lan­net­ta, ja jään­hei­ton riski on suu­rem­pi"

31.12.2022 18:00
Tilaajille
Tuulimyllyjäkö Tavastkengälle?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­myl­ly­jä­kö Ta­vast­ken­gäl­le?

14.12.2022 06:00 3
Tilaajille