Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Uljuan tuulivoimapuisto
Ely lausui Uljuan tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta – välivaihtoehdossa huomio myllyjen määrän tai sijainnin suhteen

Ely lausui Uljuan tuu­li­voi­ma­puis­ton YVA-suun­ni­tel­mas­ta – vä­li­vaih­to­eh­dos­sa huomio myl­ly­jen määrän tai si­jain­nin suhteen

06.04.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto äänesti tuulivoimaloiden etäisyyksistä – minimietäisyys asutuksen ja voimaloiden välillä pysyi ennallaan

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to äänesti tuu­li­voi­ma­loi­den etäi­syyk­sis­tä – mi­ni­mi­etäi­syys asu­tuk­sen ja voi­ma­loi­den välillä pysyi en­nal­laan

25.03.2022 16:00 1
Tilaajille
Uljuan tuulivoimapuiston YVA-suunnitelma nähtävillä – hankealueen rajalta alle kymmenen kilometrin päässä Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Pyhännän taajamat

Uljuan tuu­li­voi­ma­puis­ton YVA-suun­ni­tel­ma näh­tä­vil­lä – han­ke­alueen rajalta alle kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä Kes­ti­län, Piip­po­lan, Pulk­ki­lan ja Py­hän­nän taa­ja­mat

14.02.2022 06:00 2
Tilaajille
Yhteismetsien tuulivoimapuistoa valmistelee ABO Wind Oy – Uljuan tuulipuistoon suunnitteilla 50–70 tuulivoimalaa

Yh­teis­met­sien tuu­li­voi­ma­puis­toa val­mis­te­lee ABO Wind Oy – Uljuan tuu­li­puis­toon suun­nit­teil­la 50–70 tuu­li­voi­ma­laa

29.03.2021 12:34
Tilaajille