6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Varhaiskasvatusmaksu
Pyhännällä suunnitellaan varhaiskasvatusmaksusta luopumista – varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen noustessa maksu menisi noin kymmeneen perheeseen

Py­hän­näl­lä suun­ni­tel­laan var­hais­kas­va­tus­mak­sus­ta luo­pu­mis­ta – var­hais­kas­va­tuk­sen asia­kas­mak­su­jen tu­lo­ra­jo­jen nous­tes­sa maksu menisi noin kym­me­neen per­hee­seen

13.03.2023 11:52
Tilaajille
Siikalatvalla päivähoitomaksut historiaan – muutoksen toivotaan lisäävän lasten tasa-arvoisuutta ja vaikuttavan myönteisesti väkilukuun

Sii­ka­lat­val­la päi­vä­hoi­to­mak­sut his­to­riaan – muu­tok­sen toi­vo­taan li­sää­vän lasten ta­sa-ar­voi­suut­ta ja vai­kut­ta­van myön­tei­ses­ti vä­ki­lu­kuun

10.06.2022 06:00
Tilaajille