vuoden sopimuspalokunta
Himangan VPK on jokilaaksojen pelastuslaitoksen vuoden 2020 sopimuspalokunta – tunnustus pahan henkilöstöpulan selättämisestä

Hi­man­gan VPK on jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen vuoden 2020 so­pi­mus­pa­lo­kun­ta – tun­nus­tus pahan hen­ki­lös­tö­pu­lan se­lät­tä­mi­ses­tä

09.05.2021 06:07
Tilaajille
Punainen letukka aina valmiina

Pu­nai­nen letukka aina val­mii­na

01.07.2017 17:15