Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus kes­keyt­ti yk­si­lö­lii­kun­ta­ti­lo­jen sul­ku­pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­non – tilanne koskee esi­mer­kik­si kun­to­sa­le­ja

Siikajokilaakso

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksellään osittain keskeyttänyt Pohjois Suomen aluehallintoviraston 22. joulukuuta tekemän päätöksen täytäntöönpanon.

Aluehallintovirasto määräsi tuolloin tartuntatautilain nojalla asiakas- ja osallistujatiloja suljettaviksi Pohjois-Pohjanmaan alueella vuoden loppuun saakka, ja se jatkoi sulkupäätöstään tämän viikon keskiviikkona tammikuun puoliväliin saakka.