korona
Maskipakko toistaiseksi kaikkiin juniin – suurin osa matkustajista toivonut pakkoa

Mas­ki­pak­ko tois­tai­sek­si kaik­kiin juniin – suurin osa mat­kus­ta­jis­ta toi­vo­nut pakkoa

11.03.2021 14:01
Vaaliuurnille mennäänkin kesätamineissa – kevään aikana ehdokaslistoja voi vielä täydentää

Vaa­li­uur­nil­le men­nään­kin ke­sä­ta­mi­neis­sa – kevään aikana eh­do­kas­lis­to­ja voi vielä täy­den­tää

10.03.2021 15:00
Tilaajille
Siikajoella todettu kaikkiaan 12 koronatartuntaa – uusin tiistaina 9. maaliskuuta

Sii­ka­joel­la todettu kaik­kiaan 12 ko­ro­na­tar­tun­taa – uusin tiis­tai­na 9. maa­lis­kuu­ta

09.03.2021 15:47
Siikajokikin saa osansa koronarokotteista – rokotteet jaetaan väkiluvun mukaan

Sii­ka­jo­ki­kin saa osansa ko­ro­na­ro­kot­teis­ta – ro­kot­teet jaetaan vä­ki­lu­vun mukaan

27.02.2021 06:00
Tilaajille
Reisjärven Suviseurojen toteutustapa linjataan huhtikuussa – keskeinen asia on taata seuravieraiden turvallisuus

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen to­teu­tus­ta­pa lin­ja­taan huh­ti­kuus­sa – kes­kei­nen asia on taata seu­ra­vie­rai­den tur­val­li­suus

16.02.2021 07:43
Kestilän 131. laskiaishiihdot vielä hiihtämättä – hiihtoperinteen ei anneta katketa

Kes­ti­län 131. las­kiais­hiih­dot vielä hiih­tä­mät­tä – hiih­to­pe­rin­teen ei anneta katketa

15.02.2021 06:36
Tilaajille
Kuntavaalit pidetään, ellei koronatilanne pahene huomattavasti – Siikalatvalla ehdokaslistan jättää tällä kertaa myös kokoomus

Kun­ta­vaa­lit pi­de­tään, ellei ko­ro­na­ti­lan­ne pahene huo­mat­ta­vas­ti – Sii­ka­lat­val­la eh­do­kas­lis­tan jättää tällä kertaa myös ko­koo­mus

12.02.2021 06:06
Tilaajille
Korona pelkistää nuorten elämää – yksinäisyys ja tyhjyys yleistyvät

Korona pel­kis­tää nuorten elämää – yk­si­näi­syys ja tyhjyys yleis­ty­vät

11.02.2021 07:00
Tilaajille
Koronarokotetta tarjotaan ikäihmisille – perusterveiden kuntalaisten vuoro ei ole vielä

Ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan ikä­ih­mi­sil­le – pe­rus­ter­vei­den kun­ta­lais­ten vuoro ei ole vielä

10.02.2021 14:46
Ruukin koronatapaukset ulkopaikkakuntalaisia

Ruukin ko­ro­na­ta­pauk­set ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia

10.02.2021 13:21
Tilaajille
Ruukin luonto- ja hevoskeskuksessa neljä koronapositiivista

Ruukin luonto- ja he­vos­kes­kuk­ses­sa neljä ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta

10.02.2021 10:57
Edessä odottamisen vuosi – kirkkoherra Harri Joensuu katsoo tulevaa rukous mielessään

Edessä odot­ta­mi­sen vuosi – kirk­ko­her­ra Harri Joensuu katsoo tulevaa rukous mie­les­sään

05.02.2021 07:00
Tilaajille
Kuntalaisten joukkorokotusten ajankohta ei ole vielä tiedossa – rokotusten tiedustelu kuormittaa jo ruuhkaisia puhelimia

Kun­ta­lais­ten jouk­ko­ro­ko­tus­ten ajan­koh­ta ei ole vielä tie­dos­sa – ro­ko­tus­ten tie­dus­te­lu kuor­mit­taa jo ruuh­kai­sia pu­he­li­mia

04.02.2021 12:04
Siikalatvalla todettuun koronavirustartuntaan liittyvät tartuntaketjut on jäljitetty – Tautitilanne alueella maltillinen, mutta turhia lähikontakteja on vältettävä

Sii­ka­lat­val­la to­det­tuun ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan liit­ty­vät tar­tun­ta­ket­jut on jäl­ji­tet­ty – Tau­ti­ti­lan­ne alueel­la mal­til­li­nen, mutta turhia lä­hi­kon­tak­te­ja on väl­tet­tä­vä

02.02.2021 13:54
Tilaajille
Koronarokotus kävi kuin rasvattu – Mäkelänrinteelläkin ensimmäinen annos annettu

Ko­ro­na­ro­ko­tus kävi kuin ras­vat­tu – Mä­ke­län­rin­teel­lä­kin en­sim­mäi­nen annos annettu

21.01.2021 07:00
Tilaajille
Koronarokotus alkaa kunnissa ensi viikolla – sairaanhoitopiiri antaa ohjeita 5. päivä

Ko­ro­na­ro­ko­tus alkaa kun­nis­sa ensi vii­kol­la – sai­raan­hoi­to­pii­ri antaa ohjeita 5. päivä

05.01.2021 14:39
Tilaajille
Suomessa 283 uutta koronavirustartuntaa tiistaina – Ouluun näistä kirjattu seitsemän, myös Kempeleessä uusi tartunta

Suo­mes­sa 283 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa tiis­tai­na – Ouluun näistä kir­jat­tu seit­se­män, myös Kem­pe­lees­sä uusi tar­tun­ta

29.12.2020 12:56
Revonlahden kotikyläyhdistys sai myös korona-avustusta

Re­von­lah­den ko­ti­ky­lä­yh­dis­tys sai myös ko­ro­na-avus­tus­ta

29.12.2020 10:22
Korona tavoitti Pyhännän – kahdeksas tapaus varmistui

Korona ta­voit­ti Py­hän­nän – kah­dek­sas tapaus var­mis­tui

26.12.2020 18:39
Tietojen tarkentuminen tiputti Siikalatvan koronakartalta

Tie­to­jen tar­ken­tu­mi­nen tiputti Sii­ka­lat­van ko­ro­na­kar­tal­ta

10.12.2020 15:29
Tilaajille