Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­li­suu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Iso osa lu­kio­lai­sis­ta kokee opis­ke­lun hen­ki­ses­ti ras­kaak­si – mak­sut­to­muus on li­sän­nyt kiin­nos­tus­ta lu­kio-opin­toi­hin

Perjantaina julkaistussa lukiolaisbarometrissa käy ilmi, että sosiaalisten suhteiden luominen on monelle lukiolaiselle vaikeaa.

Lakiuudistuksen myötä toisen asteen opinnot ovat Suomessa nykyään maksuttomia.
Lakiuudistuksen myötä toisen asteen opinnot ovat Suomessa nykyään maksuttomia.
Kuva: Teija Soini

Reilut 60 prosenttia lukiolaisista kokee, että opiskelu on henkisesti raskasta. Tämä käy ilmi perjantaina julkaistusta lukiolaisbarometrista. Määrä on kasvanut edellisestä, vuonna 2019 julkaistusta barometrista. Silloin noin 40 prosenttia vastaajista koki opiskelun henkisesti raskaaksi.

Tuoreessa kyselyssä noin kolmasosa opiskelijoista sanoo tarvitsevansa enemmän tukea opiskeluun. Reilu kolmannes on puolestaan sitä mieltä, että opintojen ja muun elämän yhdistäminen on vaikeaa.

Vain noin 16 prosenttia vastaajista kokee opiskeluintoa aamuisin.

Tuoreen barometrin mukaan suurella osalla lukiolaisista on ongelmia sosiaalisessa elämässä. Noin 31 prosenttia vastaajista kokee, että läheisten ystävyyssuhteiden solmiminen on vaikeaa. 28 prosentille kontaktin luominen opiskelutovereihin ja yleensä ihmisiin on todella vaikeaa. Jopa 16 prosenttia vastaajista sanoo, ettei heillä ole ympärillään tarpeeksi ihmisiä, joihin voi tukeutua, kun on huolia tai ongelmia.

Maksuttomuus helpotti lukio-opintoja

Mukana barometrissa on myös opiskelijoita, joille lukio-opinnot ovat maksuttomia. Heistä 45 prosenttia sanoo, että maksuttomuus on vaikuttanut päätökseen hakeutua lukioon. Näin on käynyt erityisesti  niiden opiskelijoiden kohdalla, joiden kumpikaan vanhemmista ei ole korkeakoulutettu, vähintään toinen vanhemmista on työttömänä tai joiden äidinkieli ei ole suomi.

Opintojensa hidastumiseen lukiolaiset pitävät suurimpina syinä omaa opiskelumotivaatiotaan, uupumusta, opintoihin liittyvää työmäärää sekä koronapandemiaan liittyvää etäopetusta ja muita poikkeusjärjestelyjä.

Lukiolaisten tyytyväisyys opetukseen on kuitenkin kasvanut. Noin 85 prosenttia vastaajista kokee, että opetus lukioissa on pääosin hyvää ja opintosuoritusten arviointi on oikeudenmukaista.

Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Lukas Virtala sanoo tiedotteessa, että on erityisen tärkeää tukea nuorten jaksamista ja oppimista lukioarjessa.

– Opiskelijat tarvitsevat yksilöllistä tukea heti haasteiden ilmetessä, mutta ylityöllistetyllä henkilökunnalla ei välttämättä ole aikaa tähän. Lukioihin tarvitaan siis lisää opoja, erityisopettajia ja opiskeluhuollon ammattilaisia.

Barometri toteutettiin toisen kerran

Lukiolaisbarometri on lukio-opiskelijoille suunnattu kysely opinnoista, arjesta ja tulevaisuudesta.

Barometri toteutettiin Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kanssa. Verkkokysely tehtiin Suomessa toimivien lukioiden kautta viime talvena.

Kyselyyn vastasi lähes 6 500 lukiolaista yhteensä 63 oppilaitoksesta. Tutkimusta rahoittaa Suomen Lukiolaisten Liitto opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen turvin. Ensimmäinen Lukiolaisbarometri julkaistiin vuonna 2019.

Suomen Lukiolaisten Liitto on lukiolaisten oma valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvonta-, palvelu- ja harrastusjärjestö.