Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kela: Miehet käyt­tä­vät vä­hem­män ter­veys­pal­ve­lui­ta kuin naiset, myös am­mat­ti­ryh­mien välillä on eroja

Palkansaajien vertailussa ilmenee, että miehet käyttävät terveyspalveluita naisia vähemmän. Kuvituskuva.
Palkansaajien vertailussa ilmenee, että miehet käyttävät terveyspalveluita naisia vähemmän. Kuvituskuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kaikilla avosairaanhoidon sektoreilla, Kela tiedottaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin palkansaajia eri ammattiryhmistä, eli ei esimerkiksi työttömien tilannetta.

Ammattiryhmiä vertaillessa sekä miesten että naisten joukossa työntekijät ja asiantuntijat käyttävät terveyspalveluita enemmän kuin johtajat ja erityisasiantuntijat.

– Johtajat käyttävät myös muita useammin yksityisen sektorin palveluita. Se heijastaa heidän parempaa maksukykyään ja mahdollisesti myös suurempaa kiinnostustaan terveyden hoitamiseen, sanoo Kelan tutkija Hanna Rinne.

Maa- ja metsätaloustyöntekijät tekevät selvän poikkeuksen muihin, sillä he käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin muut työntekijät.

Kaikissa ammattiryhmissä yleisin terveyspalvelu oli työterveyshuolto. Joissakin ammateissa työterveyshuollon puutteita korvataan julkisen puolen palveluilla.

– Eroja eri ammattiryhmien välillä selittää todennäköisesti vaihtelu työterveyshuollon sopimuksen laajuudessa. Kaikilla ei laista huolimatta välttämättä ole työterveyshuoltoa.

– Työterveyshuollon epätasa-arvoinen saatavuus vaikuttaa eroihin palveluiden käytössä, arvioi Rinne.

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät erottuvat muusta aineistosta. Näissä miehet käyttävät terveyspalveluita keskimääräistä palkansaajaa enemmän, naiset taas vähemmän. Alan miehet ja naiset käyttävät palveluita suunnilleen yhtä paljon. Tämän tutkimuksen perusteella taustalla olevia syitä ei tiedetä.