Ko­ro­na­näyt­tei­den ot­ta­mi­seen ja ka­ran­tee­niin uusia ohjeita – kou­lu­luok­ka ka­ran­tee­niin vain ää­rim­mäi­ses­sä ta­pauk­ses­sa

Uuden ohjeistuksen mukaan koko koululuokka määrätään koronantapauksen vuoksi karanteeniin vain äärimmäisissä tapauksissa. Arkistokuva
Uuden ohjeistuksen mukaan koko koululuokka määrätään koronantapauksen vuoksi karanteeniin vain äärimmäisissä tapauksissa. Arkistokuva
Kuva: Kirsi Junttila

Koronavirukseen liittyviin käytäntöihin on maakunnallinen koordinaatioryhmä, tutummin koronanyrkki, antanut uusia ohjeistuksia.

Merkittävästi ovat muuttuneet näytteenottokriteerit. Jatkossa koronanäyte otetaan henkilöltä, jolla on koronavirusinfektioon sopivia oireita ja hän on rokottamaton tai vain yhden rokoteannoksen saanut, eikä hänellä ole aiemmin todettu koronainfektiota.

Näyte otetaan myös silloin, kun henkilö on rokottamaton, ja hän on sairastanut koronainfektion yli 6 kuukautta aiemmin. Näytettä ei oteta henkilöltä, jolla on todettu koronainfektio kuuden kuukauden sisällä.

Kaksi kertaa rokotettujen kohdalla koronanäyte otetaan oireisilta ja niissäkin tapauksissa varsin rajatusti. Näyte otetaan sote-henkilöstöltä tai henkilöltä, joka on oireinen ja hänellä on tiedossa oleva koronavirusaltistus edeltävän kahden viikon ajalta. Näyte otetaan myös potilailta, jotka ovat saaneet osastohoidon aikana koronavirusinfektion oireita.

Oireettomista henkilöistä ei oteta koronanäytteitä kuin poikkeustapauksissa terveydenhoitohenkilöstön arvion perusteella.

Koululaisten ja päiväkotilasten karanteenikäytäntö myös muuttuu. Jatkossa koko koululuokka määrätään karanteeniin vain äärimmäisissä tapauksissa. Mikäli koronapositiiviseksi todettu oppilas, opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva on käyttänyt koulupäivän aikana maskia, karanteenia ei määrätä kenellekään.

Jos maskia ei ole käytetty, karanteeniin määrätään vain koronapositiivisen kanssa lähikontaktissa olleet henkilöt pois lukien kaksi koronarokotusta saaneet henkilöt. Lähikontaktiksi määritellään yli 15 minuutin kesto ja alle 2 metrin etäisyys.

Jos päiväkotilapsella todetaan korona, määrätään karanteeniin lähikontaktit - tässä tapauksessa esimerkiksi pienryhmä. Jos altistuneilla aikuisilla on ollut kasvomaski käytössä tai heidät on kahdesti rokotettu, karanteenia ei määrätä.

Karanteenia ei määrätä myöskään silloin, jos altistunut aikuinen on sairastanut koronavirustaudin viimeisen 6 kuukauden aikana.

Jos koronapositiiviseksi osoittautuu päiväkodin aikuinen, pätevät  edellämainitut maski- ja karanteenikäytännöt samoin kuin lasten kohdalla.