Covid-19
RAS:n alueella rokotusvuorossa työikäiset – Siikajoella ajan saavat jo 45 vuotta täyttävät

RAS:n alueel­la ro­ko­tus­vuo­ros­sa työ­ikäi­set – Sii­ka­joel­la ajan saavat jo 45 vuotta täyt­tä­vät

30.04.2021 15:03
Maskipakko toistaiseksi kaikkiin juniin – suurin osa matkustajista toivonut pakkoa

Mas­ki­pak­ko tois­tai­sek­si kaik­kiin juniin – suurin osa mat­kus­ta­jis­ta toi­vo­nut pakkoa

11.03.2021 14:01
Siikajoella todettu kaikkiaan 12 koronatartuntaa – uusin tiistaina 9. maaliskuuta

Sii­ka­joel­la todettu kaik­kiaan 12 ko­ro­na­tar­tun­taa – uusin tiis­tai­na 9. maa­lis­kuu­ta

09.03.2021 15:47
Siikajokikin saa osansa koronarokotteista – rokotteet jaetaan väkiluvun mukaan

Sii­ka­jo­ki­kin saa osansa ko­ro­na­ro­kot­teis­ta – ro­kot­teet jaetaan vä­ki­lu­vun mukaan

27.02.2021 06:09
Tilaajille
Koronarokotetta tarjotaan ikäihmisille – perusterveiden kuntalaisten vuoro ei ole vielä

Ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan ikä­ih­mi­sil­le – pe­rus­ter­vei­den kun­ta­lais­ten vuoro ei ole vielä

10.02.2021 14:46
Kuntalaisten joukkorokotusten ajankohta ei ole vielä tiedossa – rokotusten tiedustelu kuormittaa jo ruuhkaisia puhelimia

Kun­ta­lais­ten jouk­ko­ro­ko­tus­ten ajan­koh­ta ei ole vielä tie­dos­sa – ro­ko­tus­ten tie­dus­te­lu kuor­mit­taa jo ruuh­kai­sia pu­he­li­mia

04.02.2021 12:04
Kaikki eivät noudata koronakaranteenia määräyksistä huolimatta – suurin osa ihmisistä kuitenkin kuuliaisina koronamääräyksille

Kaikki eivät noudata ko­ro­na­ka­ran­tee­nia mää­räyk­sis­tä huo­li­mat­ta – suurin osa ih­mi­sis­tä kui­ten­kin kuu­liai­si­na ko­ro­na­mää­räyk­sil­le

04.02.2021 06:00
Tilaajille
Pyhännällä todettu uusi koronavirustartunta, altistuneita neljä – altistuneet eivät ole liikkuneet yleisillä paikoilla ennen karanteeniin asettamista

Py­hän­näl­lä todettu uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta neljä – al­tis­tu­neet eivät ole liik­ku­neet ylei­sil­lä pai­koil­la ennen ka­ran­tee­niin aset­ta­mis­ta

03.02.2021 14:26
Tilaajille
Siikalatvalla todettuun koronavirustartuntaan liittyvät tartuntaketjut on jäljitetty – Tautitilanne alueella maltillinen, mutta turhia lähikontakteja on vältettävä

Sii­ka­lat­val­la to­det­tuun ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan liit­ty­vät tar­tun­ta­ket­jut on jäl­ji­tet­ty – Tau­ti­ti­lan­ne alueel­la mal­til­li­nen, mutta turhia lä­hi­kon­tak­te­ja on väl­tet­tä­vä

02.02.2021 13:54
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla yhdeksän uutta koronatartuntaa – Ouluun kirjattu viisi tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­dek­sän uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ouluun kir­jat­tu viisi tar­tun­taa

01.02.2021 12:17
Alueellinen koordinaatioryhmä: Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen

Alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä: Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­hee­seen

28.11.2020 20:19