Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Covid-19
RAS: Walk in -rokotuksia Raahessa ja Siikajoella – koronapassin saa helpoiten Omakannasta

RAS: Walk in -ro­ko­tuk­sia Raa­hes­sa ja Sii­ka­joel­la – ko­ronapas­sin saa hel­poi­ten Oma­kan­nas­ta

26.11.2021 15:00
RAS avaa 3. koronarokotteiden ajanvarauksen – rokotetta tarjotaan immuunipuutteisille

RAS avaa 3. ko­ro­na­ro­kot­tei­den ajan­va­rauk­sen – ro­ko­tet­ta tar­jo­taan im­muu­ni­puut­tei­sil­le

26.09.2021 12:00
Suuri määrä korona-altistumisia johti päiväkodin sulkemiseen Paavolassa – Leppiksen ovet suljettu maanantaista keskiviikkoon

Suuri määrä ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia johti päi­vä­ko­din sul­ke­mi­seen Paa­vo­las­sa – Lep­pik­sen ovet sul­jet­tu maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon

26.09.2021 07:37
RAS: Siikajoen koronatapauksessa toistaiseksi 3 positiivista ja 19 altistunutta

RAS: Sii­ka­joen ko­ro­na­ta­pauk­ses­sa tois­tai­sek­si 3 po­si­tii­vis­ta ja 19 al­tis­tu­nut­ta

23.09.2021 16:40
Sote-piiri Helmi antaa kolmannen koronarokotteen – rokotetta tarjotaan voimakkaasti immuunipuutteisille

So­te-pii­ri Helmi antaa kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen – ro­ko­tet­ta tar­jo­taan voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

22.09.2021 14:04
Paavolan Leppiksessä koronatartunta – positiivinen testitulos henkilökuntaan kuuluvalla

Paa­vo­lan Lep­pik­ses­sä ko­ro­na­tar­tun­ta – po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la

22.09.2021 10:01
Koronanäytteiden ottamiseen ja karanteeniin uusia ohjeita – koululuokka karanteeniin vain äärimmäisessä tapauksessa

Ko­ro­na­näyt­tei­den ot­ta­mi­seen ja ka­ran­tee­niin uusia ohjeita – kou­lu­luok­ka ka­ran­tee­niin vain ää­rim­mäi­ses­sä ta­pauk­ses­sa

03.09.2021 09:05
Uusi koronatapaus Siikajoella – RAS:n alueella kahdeksan

Uusi ko­ro­na­ta­paus Sii­ka­joel­la – RAS:n alueel­la kah­dek­san

18.08.2021 16:08
Ensi viikolla siikajokiset voivat saada toisen koronarokotteen ilman ajanvarausta

Ensi vii­kol­la sii­ka­jo­ki­set voivat saada toisen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta

15.08.2021 08:00
Siikajoella kaksi joukkoaltistumista – Ruukin koululta ja Luohuan koululta luokallinen oppilaita karanteeniin

Sii­ka­joel­la kaksi jouk­ko­al­tis­tu­mis­ta – Ruukin kou­lul­ta ja Luohuan kou­lul­ta luo­kal­li­nen op­pi­lai­ta ka­ran­tee­niin

13.08.2021 08:24
Ruukissa kolme koronan altistuspaikkaa – altistuminen tapahtunut 5.-6. elokuuta

Ruu­kis­sa kolme koronan al­tis­tus­paik­kaa – al­tis­tu­mi­nen ta­pah­tu­nut 5.-6. elo­kuu­ta

12.08.2021 13:45
RAS:n aluella neljä uutta koronatapausta – tapauksista kaksi Siikajoella

RAS:n aluella neljä uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – ta­pauk­sis­ta kaksi Sii­ka­joel­la

12.08.2021 10:55
RAS muistuttaa: Ota rokote ja noudata suosituksia – koronatilanne heikentynyt nopeasti

RAS muis­tut­taa: Ota rokote ja noudata suo­si­tuk­sia – ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt no­peas­ti

10.08.2021 11:28
Pyhännällä raportoitiin viikonloppuna yksi uusi koronatartunta, altistuneiden joukossa ei ole kuntalaisia – koronarokotukset laajenivat myös Pyhännällä

Py­hän­näl­lä ra­por­toi­tiin vii­kon­lop­pu­na yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­den jou­kos­sa ei ole kun­ta­lai­sia – ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ni­vat myös Py­hän­näl­lä

09.08.2021 14:56
Tilaajille
Koronarokotukset laajenivat myös Siikalatvalla – kouluille tulossa rokotuspäiviä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ni­vat myös Sii­ka­lat­val­la – kou­luil­le tulossa ro­ko­tus­päi­viä

09.08.2021 08:49
RAS: Walk In oli menestys – ensi viikolla 12-vuotiaat voivat saada koronarokotteen

RAS: Walk In oli me­nes­tys – ensi vii­kol­la 12-vuo­tiaat voivat saada ko­ro­na­ro­kot­teen

06.08.2021 12:46
RAS: Tehosterokotuksen odotusaika lyhenee – tehoste jo 8 viikon kuluttua ensimmäisestä

RAS: Te­hos­te­ro­ko­tuk­sen odo­tus­ai­ka lyhenee – tehoste jo 8 viikon ku­lut­tua en­sim­mäi­ses­tä

03.08.2021 16:31
Elokuussa siikajokiset pääsevät koronarokotteelle ilman ajanvarausta

Elo­kuus­sa sii­ka­jo­ki­set pää­se­vät ko­ro­na­ro­kot­teel­le ilman ajan­va­raus­ta

27.07.2021 13:06
Rokottautumisinto hiipunut tietyissä ikäryhmissä, vaarana ylijäämärokotteet – kuntalaisia kehotetaan varaamaan rokotusaikoja

Ro­kot­tau­tu­mis­in­to hii­pu­nut tie­tyis­sä ikä­ryh­mis­sä, vaarana yli­jää­mä­ro­kot­teet – kun­ta­lai­sia ke­ho­te­taan va­raa­maan ro­ko­tus­ai­ko­ja

30.06.2021 14:05
Tilaajille
Runsaasti koronarokotusaikoja saatavilla pyhäntäläisille

Run­saas­ti ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja saa­ta­vil­la py­hän­tä­läi­sil­le

12.06.2021 19:30