Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Covid-19
Koronapotilaiden määrä kasvanut Raahen sairaalassa, taudin leviämisen estämiseksi ryhdyttiin toimenpiteisiin

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kas­va­nut Raahen sai­raa­las­sa, taudin le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si ryh­dyt­tiin toi­men­pi­tei­siin

12.05.2023 15:04
Korona ei näy juuri Raahen sairaalassa – "Immuniteettia on väestötasolla jo niin laajasti, että se on lievempi tauti"

Korona ei näy juuri Raahen sai­raa­las­sa – "Im­mu­ni­teet­tia on väes­tö­ta­sol­la jo niin laa­jas­ti, että se on lie­vem­pi tauti"

08.05.2023 13:00
Tilaajille
Raahen sairaalan infektiopoliklinikka suljetaan

Raahen sai­raa­lan in­fek­tio­po­li­kli­nik­ka sul­je­taan

05.01.2023 09:00
Tilaajille
THL: Koronavirukseen kannattaa suhtautua kuten muihinkin hengitystieinfektioihin – sairaana kyläilyä olisi hyvä välttää joulunakin

THL: Ko­ro­na­vi­ruk­seen kan­nat­taa suh­tau­tua kuten mui­hin­kin hen­gi­tys­tie­in­fek­tioi­hin – sai­raa­na ky­läi­lyä olisi hyvä välttää jou­lu­na­kin

21.12.2022 11:22
Raahessa annettiin erehdyksessä vääränlaista koronarokotetta – sekaannuksesta ei ole rokotetuille haittaa

Raa­hes­sa an­net­tiin ereh­dyk­ses­sä vää­rän­lais­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – se­kaan­nuk­ses­ta ei ole ro­ko­te­tuil­le haittaa

16.11.2022 09:00
THL: Koronaviruspandemiasta on siirrytty uuteen vaiheeseen – Suomessa käytettävät rokotteet estävät  tehokkaasti vakavaa tautia ja kuolleisuutta

THL: Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mias­ta on siir­ryt­ty uuteen vai­hee­seen – Suo­mes­sa käy­tet­tä­vät ro­kot­teet estävät te­hok­kaas­ti vakavaa tautia ja kuol­lei­suut­ta

29.07.2022 12:00
Tilaajille
Neljänsien rokotteiden tarjoaminen alkanut Siikajokilaaksossa

Nel­jän­sien ro­kot­tei­den tar­joa­mi­nen alkanut Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa

20.07.2022 15:00
Tilaajille
Koronarokotusten neljäs aalto jo käynnissä

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten neljäs aalto jo käyn­nis­sä

06.04.2022 09:00
Tilaajille
Koronarokotusten 4. aalto jo alkanut

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten 4. aalto jo alkanut

01.04.2022 09:00
Tilaajille
Siikajoella kuudessa päivässä 25 koronatartuntaa – tapaukset pääasiassa sairastuneiden lähipiirissä

Sii­ka­joel­la kuu­des­sa päi­väs­sä 25 ko­ro­na­tar­tun­taa – ta­pauk­set pää­asias­sa sai­ras­tu­nei­den lä­hi­pii­ris­sä

09.12.2021 15:34
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on koronan leviämisaluetta – tiukentuneet rajoitukset voimassa joulukuun loppuun asti

Poh­jois-Poh­jan­maa on koronan le­viä­mis­aluet­ta – tiu­ken­tu­neet ra­joi­tuk­set voi­mas­sa jou­lu­kuun loppuun asti

07.12.2021 12:34
Koronarokotukset jatkuvat jokilaaksossa – joka kunnassa piikille pääsee myös ilman ajanvarausta. Korjaus Pyhännän 9.12. walk in -rokotuspäivän aikatauluun: rokotukset kello  9.00–15 .00

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat jo­ki­laak­sos­sa – joka kun­nas­sa pii­kil­le pääsee myös ilman ajan­va­raus­ta. Korjaus Py­hän­nän 9.12. walk in -ro­ko­tus­päi­vän ai­ka­tau­luun: ro­ko­tuk­set kello 9.00–15 .00

03.12.2021 09:27
RAS: Walk in -rokotuksia Raahessa ja Siikajoella – koronapassin saa helpoiten Omakannasta

RAS: Walk in -ro­ko­tuk­sia Raa­hes­sa ja Sii­ka­joel­la – ko­ronapas­sin saa hel­poi­ten Oma­kan­nas­ta

26.11.2021 15:00
RAS avaa 3. koronarokotteiden ajanvarauksen – rokotetta tarjotaan immuunipuutteisille

RAS avaa 3. ko­ro­na­ro­kot­tei­den ajan­va­rauk­sen – ro­ko­tet­ta tar­jo­taan im­muu­ni­puut­tei­sil­le

26.09.2021 12:00
Suuri määrä korona-altistumisia johti päiväkodin sulkemiseen Paavolassa – Leppiksen ovet suljettu maanantaista keskiviikkoon

Suuri määrä ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia johti päi­vä­ko­din sul­ke­mi­seen Paa­vo­las­sa – Lep­pik­sen ovet sul­jet­tu maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon

26.09.2021 07:37
RAS: Siikajoen koronatapauksessa toistaiseksi 3 positiivista ja 19 altistunutta

RAS: Sii­ka­joen ko­ro­na­ta­pauk­ses­sa tois­tai­sek­si 3 po­si­tii­vis­ta ja 19 al­tis­tu­nut­ta

23.09.2021 16:40
Sote-piiri Helmi antaa kolmannen koronarokotteen – rokotetta tarjotaan voimakkaasti immuunipuutteisille

Sote-pii­ri Helmi antaa kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen – ro­ko­tet­ta tar­jo­taan voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

22.09.2021 14:04
Paavolan Leppiksessä koronatartunta – positiivinen testitulos henkilökuntaan kuuluvalla

Paa­vo­lan Lep­pik­ses­sä ko­ro­na­tar­tun­ta – po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la

22.09.2021 10:01
Koronanäytteiden ottamiseen ja karanteeniin uusia ohjeita – koululuokka karanteeniin vain äärimmäisessä tapauksessa

Ko­ro­na­näyt­tei­den ot­ta­mi­seen ja ka­ran­tee­niin uusia ohjeita – kou­lu­luok­ka ka­ran­tee­niin vain ää­rim­mäi­ses­sä ta­pauk­ses­sa

03.09.2021 09:05
Uusi koronatapaus Siikajoella – RAS:n alueella kahdeksan

Uusi ko­ro­na­ta­paus Sii­ka­joel­la – RAS:n alueel­la kah­dek­san

18.08.2021 16:08