Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

MLL:n Koh­taa­mis­paik­ka­toi­min­ta kan­nat­te­lee per­hei­tä ja tukee en­nal­ta­eh­käi­se­väs­ti

Yksilön hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa, mikä näkyy muun muassa yksilön opiskelu- ja työkyvyssä. Panostamalla lasten ja perheiden hyvinvointiin luomme pohjaa kestävälle taloudelle ja työllisyysasteelle sekä terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiselle.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto koordinoi ja ylläpitää perheille suunnattuja vapaaehtoisvetoisia perhekahviloita sekä ammatillisesti ohjattuja kohtaamispaikkoja. Nämä tarjoavat perheille kynnyksettömän paikan saada tietoa lapsiperheiden palveluista. Perheiden keskinäinen vertaistuki ja kohtaamispaikan toiminta tuovat arkeen rytmiä ja sisältöä. Ne kantavat eteenpäin haastavissa elämäntilanteissa. Useissa pulmatilanteissa toisten vanhempien tarjoama tuki riittää, eikä ammattiapuun ole tarvetta turvautua. Kohtaamispaikkatoiminta myös kannattelee perheen odottaessa pääsyä vahvemman tuen piiriin.

Pohjois-Pohjanmaalla MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoiset ylläpitivät vuoden 2022 tilastojen mukaan yhteensä 42 perhekahvilaa.
Pohjois-Pohjanmaalla MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoiset ylläpitivät vuoden 2022 tilastojen mukaan yhteensä 42 perhekahvilaa.
Kuva: Vesa Joensuu

Harrastuskustannusten kasvu on lisännyt eriarvoisuutta. Avoimen kohtaamispaikan toimintaan osallistuminen on maksutonta, se vahvistaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunnetta, ehkäisee syrjäytymistä ja tukee mielenterveyttä sekä kaventaa yhteiskuntaeroja. Perheet kertovat kohtaamispaikassa käymisen vahvistavan arjessa jaksamista ja vanhemmuutta.
MLL:n työ perustuu vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuuteen. Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuus vaatii resursseja, sillä sen ammatillinen tuki on laadun elinehto. Pohjois-Pohjanmaan perhekahvilakävijöille teetetyn kyselyn perusteella 70 prosenttia vastaajista kertoo perhekahvilassa käymisen vahvistaneen arjessa jaksamista ja vanhemmuutta melko paljon tai erittäin paljon. 80 prosenttia kertoo, että perhekahvilassa käynti on vaikuttanut myönteisesti vastaajan mielialaan.  Asiantuntijoiden tarjoama koulutus ja ohjaus vahvistaa vapaaehtoisten osaamista ja toiminnan pitkäjänteisyyttä: MLL järjestää vuosittain vapaaehtoisille yli 1000 koulutusta.

Pohjois-Pohjanmaalla MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoiset ylläpitivät vuoden 2022 tilastojen mukaan yhteensä 42 perhekahvilaa, joissa oli yhteensä 12 629 käyntiä. MLL Pohjois-Pohjanmaan piirin ammatillisesti ohjattuja PerhePesiä on kolme ja niissä oli vuonna 2022 yhteensä 4709 käyntiä. PerhePesä-toiminnan ytimessä on yhteistyö ja osaamisen vaihto. Toiminnan ammatillinen koordinaatio mahdollistaa alueen perhepalvelu- ja järjestötoimijoiden toteuttaman toiminnan PerhePesän tiloissa tarjoten toimintaa perheille maksutta ja monipolisesti tutussa ympäristössä.
Lasten ja nuorten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa tukemalla perheitä kynnyksettömästi ja oikea-aikaisesti. MLL:n monipuolinen kohtaamispaikkatoiminta eri puolilla Suomea vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ehkäisee arjen ongelmien kasaantumista. MLL on kohtaamispaikkatoiminnan vahva osaaja sekä perheiden tarpeiden ymmärtäjä, joka tekee hyvin laajasti yhteistyötä muiden järjestöjen, seurakunnan, hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa.
Hyvällä yhteiskuntapolitiikalla vaikutetaan lasten ja perheiden oloihin ja sitä kautta meidän kaikkien tulevaisuuteen. Tässä hetkessä on tärkeää panostaa laadukkaaseen kohtaamispaikkatoimintaan, joka toteutuakseen vaatii riittäviä resursseja.

Piia Korkiakoski, Annika Ylitalo ja Sarliina LaitilaMLL Pohjois-Pohjanmaan piiri