Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Harrastukset
Viimeisin 24 tuntia
Kesänäyttelystä huokuvat Ranttiset juuret – yläkerrassa Paulan tauluja, ja alakerran täyttävät Elisan taulut ja Jaanan käsityötaide. Katso kuvat ja video

Ke­sä­näyt­te­lys­tä huo­ku­vat Rant­ti­set juuret – ylä­ker­ras­sa Paulan tau­lu­ja, ja ala­ker­ran täyt­tä­vät Elisan taulut ja Jaanan kä­si­työ­tai­de. Katso kuvat ja video

30.06.2022 18:00
Tilaajille
Arvo uskoo metsästyksen- ja kalastuksen suosion kasvavan

Arvo uskoo met­säs­tyk­sen- ja ka­las­tuk­sen suosion kas­va­van

30.06.2022 15:00
Tilaajille
Tanssijalat ovat taas löytäneet Ruokolahden

Tans­si­ja­lat ovat taas löy­tä­neet Ruo­ko­lah­den

30.06.2022 12:00
Tilaajille
Viikko
Katso kuvat: Ensi-ilta häämöttää satujen parissa kesäteatterilla Leskelässä

Katso kuvat: En­si-il­ta hää­möt­tää satujen parissa ke­sä­teat­te­ril­la Les­ke­läs­sä

30.06.2022 06:01
Tilaajille
Tuomiojan Nuorisoseura loppusilausta vaille – kesäteatterin näytöskauteen valmistaudutaan tuliterässä talossa.

Tuo­mi­ojan Nuo­ri­so­seura lop­pu­si­laus­ta vaille – ke­sä­teat­te­rin näy­tös­kau­teen val­mis­tau­du­taan tu­li­te­räs­sä ta­los­sa.

27.06.2022 18:00
Tilaajille
Kiertelyä ja kaartelua kylien sylissä – pitäjäpäivien kyläkierros kulkee ympäriinsä Siikalatvalla

Kier­te­lyä ja kaar­te­lua kylien sylissä – pi­tä­jä­päi­vien ky­lä­kier­ros kulkee ym­pä­riin­sä Sii­ka­lat­val­la

27.06.2022 16:00
Tilaajille
Tuomiojan Nuorisoseura

Tuo­mi­ojan Nuo­ri­so­seura

27.06.2022 12:18
Tilaajille
Tuomiojan Nuorisoseura

Tuo­mi­ojan Nuo­ri­so­seura

27.06.2022 12:18
Tilaajille
Pääosassa puut ja  tarinat niiden taustalla

Pää­osas­sa puut ja tarinat niiden taus­tal­la

27.06.2022 12:00
Tilaajille
Pelkältä jyvältä taulua kohti – perinneaseilla ammuttaessa matka tuntuu pitkältä

Pel­käl­tä jyvältä taulua kohti – pe­rin­ne­aseil­la am­mut­taes­sa matka tuntuu pit­käl­tä

26.06.2022 06:00
Tilaajille
Kukkasia ihmisten iloksi – Kestilän kotitalousseura kylvää ympärilleen kaikenlaista hyvää tienpientareita myöten

Kuk­ka­sia ih­mis­ten iloksi – Kes­ti­län ko­ti­ta­lous­seu­ra kylvää ym­pä­ril­leen kai­ken­lais­ta hyvää tien­pien­ta­rei­ta myöten

25.06.2022 12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Mönkijällä metsään ja muita mokia – jutusta löydät ohjeet oikeaoppiseen retkeilyyn

Mön­ki­jäl­lä metsään ja muita mokia – ­ju­tus­ta löydät ohjeet oi­kea­op­pi­seen ret­kei­lyyn

24.06.2022 06:00
Tilaajille
Pyhännän ikioma kiekkohelmi olisi suihkulähteensä ansainnut

Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

23.06.2022 14:00
Tilaajille
Adalmiina Makkosen mitalijuhlat Pyhännällä 22.6.2022

Adal­mii­na Mak­ko­sen mi­ta­li­juh­lat Py­hän­näl­lä 22.6.2022

23.06.2022 09:58
Tilaajille
Uljuan vetokilpailun pääpalkinto Ouluun – katso linkin kautta kaikki tulokset

Uljuan ve­to­kil­pai­lun pää­pal­kin­to Ouluun – katso linkin kautta kaikki tu­lok­set

22.06.2022 15:00
Tilaajille
Useita pieniä Leader-tukia tuli Siikajokialueelle – joukossa sydäniskuria, kesäkukkalaatikoita ja leikkikenttää

Useita pieniä Lea­der-tu­kia tuli Sii­ka­jo­ki­alueel­le – jou­kos­sa sy­dä­nis­ku­ria, ke­sä­kuk­ka­laa­ti­koi­ta ja leik­ki­kent­tää

21.06.2022 17:25
Tilaajille
Otto opetti narramaan kaloja

Otto opetti nar­ra­maan kaloja

21.06.2022 09:35
Tilaajille
Pyörällä kuuhun -hanke hakee testipolkijoita kokeilemaan erimittaisia pyöräilyreittejä

Pyö­räl­lä kuuhun -hanke hakee tes­ti­pol­ki­joi­ta ko­kei­le­maan eri­mit­tai­sia pyö­räi­ly­reit­te­jä

18.06.2022 15:00
Tilaajille