Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Harrastukset
Kuukausi
Milla Mäkelä ajoi V8 Thunder-luokassa SM-hopeaa – Mäkelä Racing Teamin yhteistyöllä saavutettua menestystä juhlitaan tiistaina mitalikahvit tarjoten

Milla Mäkelä ajoi V8 Thun­der-luo­kas­sa SM-ho­peaa – Mäkelä Racing Teamin yh­teis­työl­lä saa­vu­tet­tua me­nes­tys­tä juh­li­taan tiis­tai­na mi­ta­li­kah­vit tar­jo­ten

26.09.2022 14:24
Tilaajille
Ihan pakko päästä uimaan talvellakin – kylmä kylpy virkistää ja poistaa stressiä

Ihan pakko päästä uimaan tal­vel­la­kin – kylmä kylpy vir­kis­tää ja poistaa stres­siä

22.09.2022 18:00
Tilaajille
Siikajoki-ralli ampaisee ensi kesänä Raahen seudun sorateille

Sii­ka­jo­ki-ral­li am­pai­see ensi kesänä Raahen seudun so­ra­teil­le

17.09.2022 09:00
Tilaajille
Lähtisitkö maratonille treenaamatta?
Kolumni

Läh­ti­sit­kö ma­ra­to­nil­le tree­naa­mat­ta?

14.09.2022 11:40
Tilaajille
Jouko Kivelän yli 2 000 negatiivin kokoelma kirjastolle – kuvat tapahtumista, rakennustyömaista ja henkilöistä ovat tärkeää kotiseutuhistoriaa

Jouko Kivelän yli 2 000 ne­ga­tii­vin ko­koel­ma kir­jas­tol­le – kuvat ta­pah­tu­mis­ta, ra­ken­nus­työ­mais­ta ja hen­ki­löis­tä ovat tärkeää ko­ti­seu­tu­his­to­riaa

12.09.2022 13:00
Tilaajille
Kirjan vetovoima kestää digiaikaakin – Keinäsen Eero lähettää kymmeniä kirjapaketteja joka kuukausi

Kirjan ve­to­voi­ma kestää di­gi­ai­kaa­kin – Kei­nä­sen Eero lä­het­tää kym­me­niä kir­ja­pa­ket­te­ja joka kuu­kau­si

11.09.2022 06:00
Tilaajille
Yhteisiä lankoja viritellessä myös maailma parantuu

Yh­tei­siä lankoja vi­ri­tel­les­sä myös maailma pa­ran­tuu

10.09.2022 12:00
Tilaajille
Niitynmaan Ranchilla Karinkannalla ratsastetaan amerikkalaisilla hevosilla karjapaimenten tyyliin

Nii­tyn­maan Ranc­hil­la Ka­rin­kan­nal­la rat­sas­te­taan ame­rik­ka­lai­sil­la he­vo­sil­la kar­ja­pai­men­ten tyyliin

10.09.2022 06:00
Tilaajille
Kielimuurit eivät hidasta ystävyyttä - esteet on tehty ylitettäväksi

Kie­li­muu­rit eivät hidasta ys­tä­vyyt­tä - esteet on tehty yli­tet­tä­väk­si

07.09.2022 18:00
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys starttaa lauantaina – Suomen riistakeskus tarjoaa verkkokoulutusta metsästäjille

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys start­taa lauan­tai­na – Suomen riis­ta­kes­kus tarjoaa verk­ko­kou­lu­tus­ta met­säs­tä­jil­le

06.09.2022 18:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry. myönsi ansiomerkkejä – kaksi hopeista ansiomerkkiä Pyhännän kyläaktiiveille

Poh­jois-Poh­jan­maan Kylät ry. myönsi an­sio­merk­ke­jä – kaksi ho­peis­ta an­sio­merk­kiä Py­hän­nän ky­lä­ak­tii­veil­le

02.09.2022 13:59
Karvakuonoille oma puisto myös Ruukkiin – puiston portit avattiin torstaina 1.9.

Kar­va­kuo­noil­le oma puisto myös Ruuk­kiin – puiston portit avat­tiin tors­tai­na 1.9.

01.09.2022 18:00
Tilaajille
Karaokeparatiisi ehdolla elokuvapalkinnon saajaksi

Ka­rao­ke­pa­ra­tii­si ehdolla elo­ku­va­pal­kin­non saa­jak­si

01.09.2022 15:01
Tilaajille
Harrastamisen malli tuli Siikajoelle – tarjoaa kivaa tekemistä kivalla porukalla

Har­ras­ta­mi­sen malli tuli Sii­ka­joel­le – tarjoaa kivaa te­ke­mis­tä kivalla po­ru­kal­la

01.09.2022 12:00
Tilaajille
Tolonen ja Ukkola säväyttivät Pyhäntä-hölkässä

Tolonen ja Ukkola sä­väyt­ti­vät Py­hän­tä-höl­käs­sä

31.08.2022 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Jarmo Eskola saapui syntymäpäiviensä alla Karinkannassa järjestettyyn Liiterirokkiin laskuvarjolla hypäten. Videolla otteita laskuvarjohyppynäytöksestä ja Eskolan tunnelmista hypyn jälkeen.

Jarmo Eskola saapui syn­ty­mä­päi­vien­sä alla Ka­rin­kan­nas­sa jär­jes­tet­tyyn Lii­te­ri­rok­kiin las­ku­var­jol­la hy­pä­ten. Vi­deol­la otteita las­ku­var­jo­hyp­py­näy­tök­ses­tä ja Eskolan tun­nel­mis­ta hypyn jäl­keen.

28.08.2022 08:01
Tilaajille
Jokihelmen Opiston uusi strategia korostaa ihmiskeskeisyyttä ja merkityksellisyyttä, myös aktiivista otetta aiotaan lisätä kuntakentässä

Jo­ki­hel­men Opiston uusi stra­te­gia ko­ros­taa ih­mis­kes­kei­syyt­tä ja mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä, myös ak­tii­vis­ta otetta aiotaan lisätä kun­ta­ken­täs­sä

28.08.2022 06:00
Tilaajille
Partiolaiset kutsuvat tutustumaan harrastukseen – kaikille avoin tapahtuma Hietamaalla 1. syyskuuta

Par­tio­lai­set kut­su­vat tu­tus­tu­maan har­ras­tuk­seen – kai­kil­le avoin ta­pah­tu­ma Hie­ta­maal­la 1. syys­kuu­ta

25.08.2022 15:00
Tilaajille
Haaveissa raveja ja toimintaan nuoria – Tero Meriläinen vetää vireää Siikalatvan hevosurheilijoita

Haa­veis­sa raveja ja toi­min­taan nuoria – Tero Me­ri­läi­nen vetää vireää Sii­ka­lat­van he­vos­ur­hei­li­joi­ta

25.08.2022 06:00
Tilaajille