Harrastukset
Kuukausi
Samuli Aalto nappasi Shell Piippola Rallin yleiskisan voittopokaalin

Samuli Aalto nappasi Shell Piip­po­la Rallin yleis­ki­san voit­to­po­kaa­lin

12.01.2022 12:56
Tilaajille
Jokihelmen opiston kurssit alkavat osittain, koronarajoitukset eivät estä lasten ja nuorten harrastustoiminnan aloittamista

Jo­ki­hel­men opiston kurssit alkavat osit­tain, ko­ro­na­ra­joi­tuk­set eivät estä lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­nan aloit­ta­mis­ta

10.01.2022 06:00
Tilaajille
Sipola Racing Teamin tähtäimessä maaliviiva - Shell Piippola Ralli käynnistää vuoden 2022 Harrasterallisarjan

Sipola Racing Teamin täh­täi­mes­sä maa­li­vii­va - Shell Piip­po­la Ralli käyn­nis­tää vuoden 2022 Har­ras­te­ral­li­sar­jan

04.01.2022 18:00
Tilaajille
Ralliviikonloppu luvassa Piippolassa - lupa heltisi ilman katsojia

Ral­li­vii­kon­lop­pu luvassa Piip­po­las­sa - lupa heltisi ilman kat­so­jia

03.01.2022 10:36
Tilaajille
Hallinto-oikeus kielsi myös yksilöliikuntatilojen jatkopäätöksen – kuntosalit tammikuun puoliväliin asti auki

Hal­lin­to-oi­keus kielsi myös yk­si­lö­lii­kun­ta­ti­lo­jen jat­ko­pää­tök­sen – kun­to­sa­lit tam­mi­kuun puo­li­vä­liin asti auki

31.12.2021 13:52
Tilaajille
Kaikkien yleisötilaisuuksien pitokielto jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla – myös yleiset kokoukset on kielletty sekä kattavasti erilaisia tiloja suljettu

Kaik­kien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien pi­to­kiel­to jatkuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la – myös yleiset ko­kouk­set on kiel­let­ty sekä kat­ta­vas­ti eri­lai­sia tiloja sul­jet­tu

29.12.2021 16:02
Hyvä valokuvaaja tekee näkymättömän näkyväksi

Hyvä va­lo­ku­vaa­ja tekee nä­ky­mät­tö­män nä­ky­väk­si

24.12.2021 10:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pelastuslaitoksen naisosastojen tempaus tuotti 64 villasukkaparia

Pe­las­tus­lai­tok­sen nais­osas­to­jen tempaus tuotti 64 vil­la­suk­ka­pa­ria

18.12.2021 12:00
Tilaajille
Yks' oikein, yks' nurin ja sitten sormi suuhun? – Anna Vasala teki selkokielisen oppaan neulomisen perustaidoista

Yks' oikein, yks' nurin ja sitten sormi suuhun? – Anna Vasala teki sel­ko­kie­li­sen oppaan neu­lo­mi­sen pe­rus­tai­dois­ta

17.12.2021 16:00
Tilaajille
Milloin riittävä ON riittävä ja riittääkö se?
Kolumni

Milloin riit­tä­vä ON riit­tä­vä ja riit­tää­kö se?

16.12.2021 06:00
Tilaajille
Katso Anna Vasalan neuvot pykäreunan tekemiseen

Katso Anna Vasalan neuvot py­kä­reu­nan te­ke­mi­seen

15.12.2021 15:17
Tilaajille
Vuokraajat jo kyselleet tiloja ensi kesälle – Tuomiojan Nuorisoseuran talo valmistuu aikataulussa

Vuok­raa­jat jo ky­sel­leet tiloja ensi kesälle – Tuo­mi­ojan Nuo­ri­so­seuran talo val­mis­tuu ai­ka­tau­lus­sa

15.12.2021 12:00
Tilaajille
Suomen parhaat nuoret karjalankarhukoirat kiivaassa haukussa pitkin Siikalatvan metsiä – "Turvallisuutta on painotettu, tiettyjä maastoja jouduttiin karttamaan"

Suomen parhaat nuoret kar­ja­lan­kar­hu­koi­rat kii­vaas­sa hau­kus­sa pitkin Sii­ka­lat­van metsiä – "Tur­val­li­suut­ta on pai­no­tet­tu, tiet­ty­jä maas­to­ja jou­dut­tiin kart­ta­maan"

13.12.2021 18:00
Tilaajille
Minkkisen Onervan toteuttama Siikajokilaakson kansallispuku Tarjan innoittajana – kansallispukukangas valmistuu milli kerrallaan

Mink­ki­sen Onervan to­teut­ta­ma Sii­ka­jo­ki­laak­son kan­sal­lis­pu­ku Tarjan in­noit­ta­ja­na – kan­sal­lis­pu­ku­kan­gas val­mis­tuu milli ker­ral­laan

11.12.2021 12:00 1
Tilaajille
Senioriopettajayhdistys vietti 10-vuotisjuhlaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­nio­ri­opet­ta­ja­yh­dis­tys vietti 10-vuo­tis­juh­laa

09.12.2021 10:44
Tilaajille
EU-komissio on hyväksymässä metsästyksen suojelualueilla – "Metsästäjillä on keskeinen rooli suojelualueiden hoidossa"

EU-ko­mis­sio on hy­väk­sy­mäs­sä met­säs­tyk­sen suo­je­lu­alueil­la – "Met­säs­tä­jil­lä on kes­kei­nen rooli suo­je­lu­aluei­den hoi­dos­sa"

07.12.2021 12:10
Tilaajille
Neulalla pistäen ja langalla maalaten syntyy niin sisustustyyny, pehmolelu kuin seinätaulu – Joko sinä olet kokeillut käsityöilmiöksi noussutta tuftausta?

Neu­lal­la pistäen ja lan­gal­la maa­la­ten syntyy niin si­sus­tus­tyy­ny, peh­mo­le­lu kuin sei­nä­tau­lu – Joko sinä olet ko­keil­lut kä­si­työ­il­miök­si nous­sut­ta tuf­taus­ta?

06.12.2021 12:00
Tilaajille
Suomen sotahistoria tulee eläväksi Paula Tavastin valokuvissa –  Tavastin pääviesti: “Meillä on velvollisuus jatkaa sotasukupolven muiston ja perinteen vaalimista, sekä siirtää sitä myös tuleville sukupolville”

Suomen so­ta­his­to­ria tulee elä­väk­si Paula Ta­vas­tin va­lo­ku­vis­sa –  Ta­vas­tin pää­vies­ti: “Meillä on vel­vol­li­suus jatkaa so­ta­su­ku­pol­ven muiston ja pe­rin­teen vaa­li­mis­ta, sekä siirtää sitä myös tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le”

06.12.2021 06:00
Tilaajille
Konesuden kohtaaminen innosti koiranomistajia eniten – koira pääsee näyttämään taitojaan koetilanteessa

Ko­ne­su­den koh­taa­mi­nen innosti koi­ran­omis­ta­jia eniten – koira pääsee näyt­tä­mään tai­to­jaan koe­ti­lan­tees­sa

04.12.2021 09:00
Tilaajille
Nuoret saavat ääntään kuuluville, kun lähtevät mukaan vaikuttamaan – Pyhännän nuorisovaltuustoon mahtuisi vielä muutama innokas nuori

Nuoret saavat ääntään kuu­lu­vil­le, kun läh­te­vät mukaan vai­kut­ta­maan – Py­hän­nän nuo­ri­so­val­tuus­toon mah­tui­si vielä muutama innokas nuori

01.12.2021 18:00
Tilaajille