6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Harrastukset
Viikko
Tällaista on olla viraston suosituin kaveri – rapsutuksia ja kivoja sanoja saa joka huoneesta

Täl­lais­ta on olla vi­ras­ton suo­si­tuin kaveri – rap­su­tuk­sia ja kivoja sanoja saa joka huo­nees­ta

08.12.2023 18:00
Tilaajille
Pärttyl kakkoseksi Hopeadivisioonakarsinnassa

Pärttyl kak­ko­sek­si Ho­pea­di­vi­sioo­na­kar­sin­nas­sa

06.12.2023 12:00
Tilaajille
Sukututkimuksen teossa suurta vaivaa tuotti sukunimien talon nimen mukaan vaihtuminen – sukukirja Hyttikosken rannoilta yltää monen pitäjän alueelle

Su­ku­tut­ki­muk­sen teossa suurta vaivaa tuotti su­ku­ni­mien talon nimen mukaan vaih­tu­mi­nen – ­su­ku­kir­ja Hyt­ti­kos­ken ran­noil­ta yltää monen pitäjän alueel­le

04.12.2023 18:00
Tilaajille
Jonne Melantien viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – Raahelaismies päätti, ettei halua olla somettava vanhempi

Jonne Me­lan­tien vii­mei­nen Ins­ta­gram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – Raa­he­lais­mies päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

04.12.2023 15:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Kuntoilutempaus on päättynyt – osallistu arvontaa verkkolinkin kautta 7. joulukuuta mennessä

Kun­toi­lu­tem­paus on päät­ty­nyt – osal­lis­tu ar­von­taa verk­ko­lin­kin kautta 7. jou­lu­kuu­ta men­nes­sä

02.12.2023 12:00
Lukunurkkaus on tuonut kirjastoon uusia käyttäjiä – kirjastokortin aktivoiden käyttöön monipuoliset palvelut myös kotiin

Lu­ku­nurk­kaus on tuonut kir­jas­toon uusia käyt­tä­jiä – kir­jas­to­kor­tin ak­ti­voi­den käyt­töön mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut myös kotiin

28.11.2023 07:55
Tilaajille
Pulkkilassa voi ihastella yhteisöjen koristelemia joulukuusia – kaunein joulukuusi valitaan äänestäen

Pulk­ki­las­sa voi ihas­tel­la yh­tei­sö­jen ko­ris­te­le­mia jou­lu­kuu­sia – ­kau­nein jou­lu­kuu­si va­li­taan ää­nes­täen

27.11.2023 09:00
Tilaajille
Siikkis selvitti, miksi Siikajoen luistelualueet eivät ole kaikki jo luistelukunnossa

Siikkis sel­vit­ti, miksi Sii­ka­joen luis­te­lu­alueet eivät ole kaikki jo luis­te­lu­kun­nos­sa

24.11.2023 09:00 2
Tilaajille
Lehto toivoo kokemustensa luovan toivoa – omaelämäkerta syntyi ajatuksesta jättää asiat muistoksi lapsille

Lehto toivoo ko­ke­mus­ten­sa luovan toivoa – o­mae­lä­mä­ker­ta syntyi aja­tuk­ses­ta jättää asiat muis­tok­si lap­sil­le

20.11.2023 18:00
Tilaajille
Revonlahdella viihtyvät kaikenikäiset – kyläläiset arvostavat luontoa, turvallisuutta ja tuttuja ihmisiä

Re­von­lah­del­la viih­ty­vät kai­ken­ikäi­set – ­ky­lä­läi­set ar­vos­ta­vat luon­toa, tur­val­li­suut­ta ja tuttuja ihmisiä

20.11.2023 12:40
Tilaajille
Ruukissa on hyvä asua, paljasti kyläkysely – kyselyn pohjalta laaditaan viihtyisyyttä parantava kyläsuunnitelma

Ruu­kis­sa on hyvä asua, pal­jas­ti ky­lä­ky­se­ly – kyselyn poh­jal­ta laa­di­taan viih­tyi­syyt­tä pa­ran­ta­va ky­lä­suun­ni­tel­ma

15.11.2023 18:00
Tilaajille
Ruukin Innolla taas sarjajoukkue – salibandyä pelataan tutulla porukalla

Ruukin Innolla taas sar­ja­jouk­kue – sa­li­ban­dyä pe­la­taan tutulla po­ru­kal­la

14.11.2023 09:00
Tilaajille
Kestilän historiaa talteen lehtileikkeistä ja kirkonkirjoista  – Junkkarin kirjan kautta tutustumaan edesmenneisiin

Kes­ti­län his­to­riaa talteen leh­ti­leik­keis­tä ja kir­kon­kir­jois­ta  – ­Junk­ka­rin kirjan kautta tu­tus­tu­maan edes­men­nei­siin

14.11.2023 09:53 3
Tilaajille
Vanhemmat
Taikajuoman valmistusta kirjaston pakopelihuoneessa

Tai­ka­juo­man val­mis­tus­ta kir­jas­ton pa­ko­pe­li­huo­nees­sa

07.11.2023 18:59
Tilaajille
Kahvittaja, kurssittaja ja yhteishengen rakentaja – Siikajoen maa- ja kotitalousseura on monessa mukana

Kah­vit­ta­ja, kurs­sit­ta­ja ja yh­teis­hen­gen ra­ken­ta­ja – Sii­ka­joen maa- ja ko­ti­ta­lous­seu­ra on monessa mukana

06.11.2023 18:00
Tilaajille
Nauha poikki muitta mutkitta – Kreivinsaaressa juhlittiin uuden sillan avajaisia

Nauha poikki muitta mut­kit­ta – Krei­vin­saa­res­sa juh­lit­tiin uuden sillan ava­jai­sia

06.11.2023 08:54 1
Tilaajille
Pyhännän Nuorisoseuran lentopallojoukkue voitokas kauden avauspeleissä – seuraava kotipeli tammikuussa

Py­hän­nän Nuo­ri­so­seuran len­to­pal­lo­jouk­kue voi­to­kas kauden avaus­pe­leis­sä – ­seu­raa­va ko­ti­pe­li tam­mi­kuus­sa

01.11.2023 12:00
Tilaajille
Koskelan Akseli urakoi kahdesti

Kos­ke­lan Akseli urakoi kah­des­ti

01.11.2023 09:01
Tilaajille
Jättileikkaus uhkaa harrastuspaikkoja ja korvaamatonta rakennusperintöä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jät­ti­leik­kaus uhkaa har­ras­tus­paik­ko­ja ja kor­vaa­ma­ton­ta ra­ken­nus­pe­rin­töä

01.11.2023 07:00
Tilaajille
Ukki on opettanut Mitjan metsästämään – hirvimerkin saantia seurasi onnistunut jahtipäivä

Ukki on opet­ta­nut Mitjan met­säs­tä­mään – ­hir­vi­mer­kin saantia seurasi on­nis­tu­nut jah­ti­päi­vä

31.10.2023 18:00
Tilaajille