Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

NÄKÖISLEHTI: Lue tästä tuhti KesäSiika maksutta

MAINOS: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Harrastukset
Kuukausi ja vanhemmat
Pärttyl viides Vieremällä

Pärttyl viides Vie­re­mäl­lä

31.05.2023 09:00
Tilaajille
Kreivinsaaren talkoot aina kotiolot voittaa – aluksi juodaan nisukahvit ja lopuksi grillataan makkaraa

Krei­vin­saa­ren talkoot aina ko­tio­lot voittaa – aluksi juodaan ni­su­kah­vit ja lopuksi gril­la­taan mak­ka­raa

30.05.2023 18:00
Tilaajille
Yritykset ja yhteisöt kehittävät toimintaansa Leadertukien avulla latvapitäjissä

Yri­tyk­set ja yh­tei­söt ke­hit­tä­vät toi­min­taan­sa Lea­der­tu­kien avulla lat­va­pi­tä­jis­sä

30.05.2023 06:00
Tilaajille
Nappisilmä-Ladalla Monacoon – auto on kunnostettu talven aikana. Katso video

Nap­pi­sil­mä-La­dal­la Mo­na­coon – auto on kun­nos­tet­tu talven aikana. Katso video

28.05.2023 18:00
Tilaajille
Kristian Karppanen, Riku Niemelä, Joonas Niiranen ja Henri Uhre lähtevät 3. kesäkuuta Ladalla kohti Monacoa. Kaverukset kertovat videolla auto- ja reissuprojektistaan sekä esittelevät tekniseen kuntoon laittamaansa nappisilmä-Ladaa.

Kris­tian Karp­pa­nen, Riku Nie­me­lä, Joonas Nii­ra­nen ja Henri Uhre läh­te­vät 3. ke­sä­kuu­ta Ladalla kohti Mo­na­coa. Ka­ve­ruk­set ker­to­vat vi­deol­la auto- ja reis­sup­ro­jek­tis­taan sekä esit­te­le­vät tek­ni­seen kuntoon lait­ta­maan­sa nap­pi­sil­mä-La­daa.

28.05.2023 17:00
Tilaajille
Vanhatalo ampui uuden SM-ennätyksen

Van­ha­ta­lo ampui uuden SM-en­nä­tyk­sen

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Lintuharrastajan kesäaika on kiireinen – luonto tarjoaa monenlaista ihmeteltävää

Lin­tu­har­ras­ta­jan ke­säai­ka on kii­rei­nen – luonto tarjoaa mo­nen­lais­ta ih­me­tel­tä­vää

27.05.2023 22:40
Tilaajille
Siikajoen Pelastakaa Lapset etsii apuvoimia – heinäkuussa tarkoitus järjestää lasten hupipäivä

Sii­ka­joen Pe­las­ta­kaa Lapset etsii apu­voi­mia – hei­nä­kuus­sa tar­koi­tus jär­jes­tää lasten hu­pi­päi­vä

27.05.2023 09:00
Tilaajille
Työ uuden ralliauton kehittämisessä jatkuu – Karppaselle Seinäjoelta kaksi sijoitusta

Työ uuden ral­liau­ton ke­hit­tä­mi­ses­sä jatkuu – Karp­pa­sel­le Sei­nä­joel­ta kaksi si­joi­tus­ta

25.05.2023 13:20
Tilaajille
Pärttylin juoksu meni vaikeaksi

Pärt­ty­lin juoksu meni vai­keak­si

25.05.2023 12:00
Tilaajille
Ikikiertolainen ei sammaloidu

Iki­kier­to­lai­nen ei sam­ma­loi­du

24.05.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatvalla Hyvän Tekemisen viikko – viikko starttasi Rantsilassa nallesairaalalla

Sii­ka­lat­val­la Hyvän Te­ke­mi­sen viikko – viikko start­ta­si Rant­si­las­sa nal­le­sai­raa­lal­la

23.05.2023 09:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen puutarhamessut Ruukissa viime lauantaina – Arno Kasvi muistutti kotitarveviljelyn hyödyistä

Poh­jois-Suo­men puu­tar­ha­mes­sut Ruu­kis­sa viime lauan­tai­na – Arno Kasvi muis­tut­ti ko­ti­tar­ve­vil­je­lyn hyö­dyis­tä

22.05.2023 18:00
Aikasten miesten konsertti onnistui
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­kas­ten miesten kon­sert­ti on­nis­tui

22.05.2023 15:12
Tilaajille
Apinaorkesterin keikka veti yleisöä – Kalle Konola: “Ihan hyvä fiilis jäi keikasta.” Katso avausbiisivideo

Api­naor­kes­te­rin keikka veti yleisöä – Kalle Konola: “Ihan hyvä fiilis jäi kei­kas­ta.” Katso avaus­bii­si­vi­deo

21.05.2023 19:00
Tilaajille
Lastenmusiikkiyhtye Apinaorkesteri heitti ensimmäisen keikkansa Rantsilassa MLL:n Rantsilan yhdistyksen kutsumana lasten iloksi. Keikka alkoi hauskasti J. Karjalaisen Apinaorkesterin sävelin ja orkesterin esittelyksi muokatulla sanoituksella.

Las­ten­mu­siik­kiyh­tye Api­naor­kes­te­ri heitti en­sim­mäi­sen keik­kan­sa Rant­si­las­sa MLL:n Rant­si­lan yh­dis­tyk­sen kut­su­ma­na lasten iloksi. Keikka alkoi haus­kas­ti J. Kar­ja­lai­sen Api­naor­kes­te­rin sävelin ja or­kes­te­rin esit­te­lyk­si muo­ka­tul­la sa­noi­tuk­sel­la.

21.05.2023 08:11
Tilaajille
Aarteiden etsintää ja menneiden muistelua – Kestilän peruskoulun irtaimistomyyjäisissä koettiin väenpaljous. Katso video

Aar­tei­den et­sin­tää ja men­nei­den muis­te­lua – Kes­ti­län pe­rus­kou­lun ir­tai­mis­to­myy­jäi­sis­sä koet­tiin väen­pal­jous. Katso video

19.05.2023 15:01
Tilaajille
Suomen Kennelliitto etsii maan koiraystävällisintä kuntaa – onko Siikajoella aineksia siihen?

Suomen Ken­nel­liit­to etsii maan koi­rays­tä­väl­li­sin­tä kuntaa – onko Sii­ka­joel­la ai­nek­sia siihen?

18.05.2023 18:00
Tilaajille
Silmäkarkkia kaikenikäisille

Sil­mä­kark­kia kai­ke­ni­käi­sil­le

17.05.2023 18:00
Tilaajille
Pytinki-kuorolla upea juhlakonsertti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­tin­ki-kuo­rol­la upea juh­la­kon­sert­ti

17.05.2023 08:01
Tilaajille