Tilaajille

Pa­rin­kym­me­nen tuu­li­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­sek­si vi­reil­le kaa­voi­tus Py­hän­näl­lä

Pyhäntä

Pyhännällä tulee vireille tuulivoimaloita koskeva kaavoitus. Kyseessä on Ruoholamminnevan ja Pyöriännevan alueelle sijoittuva tuulivoimaosayleiskaavoitus.

Alueelle suunnitellaan noin 20 tuulivoimalan rakentamista. Siikajoen latvojen pohjoispuolella sijaitseva alue on noin 1800 hehtaarin suuruinen. Metsätieverkosto tienoolla on hyvä. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu myöhemmin. Winda Energy Oy pyrkii tekemään hyvää yhteistyötä alueen maanomistajien kanssa. Asumiseen ja vapaa-ajan rakennuksiin jätetään riittävät etäisyydet. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään lakisääteinen ympäristönvaikutusten arviointi sekä muut tarvittavat selvitykset.