Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Talous
Kuukausi
Osuuskauppa Arinan tulos koheni yli 11 prosenttia – Suurinta kasvu oli matkailu- ja ravitsemiskaupassa

Osuus­kaup­pa Arinan tulos koheni yli 11 pro­sent­tia – Suu­rin­ta kasvu oli mat­kai­lu- ja ra­vit­se­mis­kau­pas­sa

23.02.2024 10:57 1
Konkurssipesä irtisanoi 220 Lehdon työntekijää – Oulunsalon työmaalla katselmus perjantaina

Kon­kurs­si­pe­sä ir­ti­sa­noi 220 Lehdon työn­te­ki­jää­ – Ou­lun­sa­lon työ­maal­la kat­sel­mus per­jan­tai­na

09.02.2024 12:00
Tilaajille
Pohjolan Osuuspankki takoi lähes sadan miljoonan euron liikevoiton – "Ei voi olla pörssiyhtiömäisen onnellinen"

Poh­jo­lan Osuus­pank­ki takoi lähes sadan mil­joo­nan euron lii­ke­voi­ton – "Ei voi olla pörs­si­yh­tiö­mäi­sen on­nel­li­nen"

09.02.2024 09:00
Tilaajille
Fodelia-konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani vuonna 2023

Fo­de­lia-kon­ser­nin lii­ke­vaih­to kasvoi ja kan­nat­ta­vuus parani vuonna 2023

08.02.2024 12:00
Tilaajille
Ranskalaisten menekki on niin kova, että Vihannin perunatehdas siirtyi viiteen vuoroon

Rans­ka­lais­ten menekki on niin kova, että Vi­han­nin pe­ru­na­teh­das siirtyi viiteen vuoroon

07.02.2024 18:00
Tilaajille
121 miljoonaa riittää: Hailuodon sillat saadaan rakennettua sille varatuilla rahoilla, sanoo projektipäällikkö

121 mil­joo­naa riit­tää: Hai­luo­don sillat saadaan ra­ken­net­tua sille va­ra­tuil­la ra­hoil­la, sanoo pro­jek­ti­pääl­lik­kö

04.02.2024 12:00
Tilaajille
Miljardikiista Pyhäjoen ydinvoimalasta siirtyi välimiesoikeuteen – Fennovoiman häviö oikeudessa olisi kova isku pohjoissuomalaisille pienosakkaille

Mil­jar­di­kiis­ta Py­hä­joen ydin­voi­ma­las­ta siirtyi vä­li­mies­oi­keu­teen – Fen­no­voi­man häviö oi­keu­des­sa olisi kova isku poh­jois­suo­ma­lai­sil­le pien­osak­kail­le

03.02.2024 12:00
Tilaajille
SSAB:n tulos heikkeni ennätysvuodesta – "Olimme jonkin verran ulkopuolisia ennusteita parempia"

SSAB:n tulos heik­ke­ni en­nä­tys­vuo­des­ta – "Olimme jonkin verran ul­ko­puo­li­sia en­nus­tei­ta pa­rem­pia"

03.02.2024 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Viime vuonna rakennettiin 212 tuulivoimalaa – puolet myllyistä on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Viime vuonna ra­ken­net­tiin 212 tuu­li­voi­ma­laa – puolet myl­lyis­tä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa

04.01.2024 06:00
Tilaajille
Kaleva Media ostaa painoyhtiön ja kaksi kaupunkilehteä Hilla Groupilta – Botnia Printissä käynnistetään muutosneuvottelut

Kaleva Media ostaa pai­no­yh­tiön ja kaksi kau­pun­ki­leh­teä Hilla Grou­pil­ta – Botnia Prin­tis­sä käyn­nis­te­tään muu­tos­neu­vot­te­lut

02.01.2024 14:29
Voimalaverojen leikkaus olisi iso menetys Pohjois-Pohjanmaan kunnille – tuulivoimaa on maakunnassa koko maan kapasiteetista noin 41 prosenttia ja lisää hankkeita on suunnitteilla

Voi­ma­la­ve­ro­jen leik­kaus olisi iso menetys Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nil­le – tuu­li­voi­maa on maa­kun­nas­sa koko maan ka­pa­si­tee­tis­ta noin 41 pro­sent­tia ja lisää hank­kei­ta on suun­nit­teil­la

26.12.2023 06:00
Tilaajille
Alle 30 neliön pihasaunoille kaavaillaan myös verovapautta – luvituksen helpottaminen on jo innostanut rakentajia

Alle 30 neliön pi­ha­sau­noil­le kaa­vail­laan myös ve­ro­va­paut­ta – ­lu­vi­tuk­sen hel­pot­ta­mi­nen on jo in­nos­ta­nut ra­ken­ta­jia

24.12.2023 18:00 1
Tilaajille
Osuuskunnan omistama tuulivoimala jättäisi hyödyt paikkakunnalle – OSS:n Kantola muistuttaa, että alkupääomaa vaaditaan miljoonia

Osuus­kun­nan omis­ta­ma tuu­li­voi­ma­la jät­täi­si hyödyt paik­ka­kun­nal­le – OSS:n Kantola muis­tut­taa, että al­ku­pää­omaa vaa­di­taan mil­joo­nia

22.12.2023 12:00
Tilaajille
Analyytikko rakennusyhtiö Lehto Groupista: Konkurssi näyttää todennäköisimmältä vaihtoehdolta

Ana­lyy­tik­ko ra­ken­nus­yh­tiö Lehto Grou­pis­ta: Kon­kurs­si näyttää to­den­nä­köi­sim­mäl­tä vaih­to­eh­dol­ta

21.12.2023 15:00
Tilaajille
Rakennusyhtiö Lehto pahoissa talousvaikeuksissa – tytäryhtiöiden myynti karahti kiville

Ra­ken­nus­yh­tiö Lehto pa­hois­sa ta­lous­vai­keuk­sis­sa – ty­tär­yh­tiöi­den myynti karahti kiville

19.12.2023 16:49
Tilaajille
Hyöty sinne, missä haitatkin ovat – tuulivoiman kiinteistövero halutaan pitää kunnissa

Hyöty sinne, missä hai­tat­kin ovat – tuu­li­voi­man kiin­teis­tö­ve­ro ha­lu­taan pitää kun­nis­sa

19.12.2023 06:00 1
Tilaajille
Eero Laesterältä suorat sanat Siikajoen valtuustolle: " Haihattelu siitä, että palvelut tuovat lisää asukkaita, kannattaa unohtaa"

Eero Laes­te­räl­tä suorat sanat Sii­ka­joen val­tuus­tol­le: " ­Hai­hat­te­lu siitä, että pal­ve­lut tuovat lisää asuk­kai­ta, kan­nat­taa unoh­taa"

16.12.2023 09:00 4
Tilaajille
Mika Aaltola

Mika Aaltola

15.12.2023 14:10
Seitsemän maakuntaa vaatii hallitukselta elinvoiman ja kokonaisturvallisuuden vahvistamista

Seit­se­män maa­kun­taa vaatii hal­li­tuk­sel­ta elin­voi­man ja ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den vah­vis­ta­mis­ta

08.12.2023 15:00
Tilaajille
Mitä seurasi, kun osuuspankkien fuusio laittoi yhteen pankit Pyhännältä Utsjoelle? Eniten kiitosta on tullut suorien puhelinnumeroiden palauttamisesta

Mitä seu­ra­si, kun osuus­pank­kien fuusio laittoi yhteen pankit Py­hän­näl­tä Uts­joel­le? Eniten kii­tos­ta on tullut suorien pu­he­lin­nu­me­roi­den pa­laut­ta­mi­ses­ta

07.12.2023 10:00
Tilaajille