Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Pe­las­tus­lai­tok­sen lasku pie­ne­nee tun­tu­vas­ti

Kiky hyödyttää kuntia: Siikalatva -13 300, Siikajoki -8 700 ja Pyhäntä -540 euroa

-
Kuva: Sari Junnonaho

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta on hyväksynyt osaltaan vuoden 2017 talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet sekä nettoinvestoinnit.

Pelastuslaitoksen käyttötalouden bruttomenot ovat ensi vuoden talousarviossa vajaa 25 miljoonaa euroa. Menoja arvioidaan syntyvän noin 240 000 euroa (-0,9 %) vähemmän kuin kukluvan vuoden talousarviossa.

Kuntalaskutuksen osalta nettomenot pienenevät noin 337 000 euroa. Muutos johtuu lähinnä valtakunnallisen kilpailukyky-sopimuksen aiheuttamista lomarahojen leikkauksista sekä muista työnantajamaksujen pienentymisistä.

Pelastuslaitoksen käyttötalouden nettomenot arvioidaan yhteensä reiluksi 11 miljoonaksi euroksi. Nettoinvestoinnit säilyvät ennallaan puolessa miljoonassa eurossa.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan kuntakohtaisiin maksuosuuksiin vaikuttavat kunkin kunnan asukasluku sekä uusitun yhteistoimintasopimuksen mukainen siirtymäaika, joka päättyy vuoden 2017 talousarviossa. Eri kuntien asukaslukujen keskinäisen suhteen muutos vaikuttaa myös kuntakohtaisiin maksuosuuksiin.

Ensi vuonna kuntien maksuosuuksien muutos vaihtelee välillä +12 240 euroa – -113 017 euroa. Kaikissa Siikajokilaakson kunnissa maksu pienenee. Siikalatva maksaa pelastuslaitoksen toiminnasta ensi vuonna noin 556 000 euroa, mikä on pyöristettynä 13 300 euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Siikajoella kokonaismaksu noin 451 000 euroa on reilu 8 700 euroa pienempi kuin aiemmin ja Pyhäntäkin saa huokeutta noin 172 000 euron maksuunsa 543 euroa.

Eniten pienenee Raahen maksuosuus 113 017 euroa ja toiseksi eniten Nivalan osuus 31 501. Myös Haapajärven, Oulaisten ja Ylivieskan maksuosuudet pienenevät lähes 30 000 euroa. Alavieskan maksuosuus kasvaa noin 12 000 euroa.

Ensihoidon osalta talousarvion valmistelun lähtökohtana oli nollakasvun periaate, mutta sitä ei täysin saavutettu johtuen usean ambulanssin leasing-ajan päättymisestä vuonna 2017, jolloin ne on lunastettava omiksi. Lisäksi laitossiirroista tulevien tulojen arvioidaan laskevan merkittävästi.

Näistä syistä johtuen sairaanhoitopiiriltä laskutettava ensihoidon valmiuskorvaus kasvaa 0,7 prosenttia, mikä vastaa reilua 54 000 euroa.

Osana vuoden 2017 talousarviota johtokunta päätti korottaa ERHE-taksaa, valvontamaksuja sekä kaluston vuokraustaksoja noik 1,5 %.

Johtokunta hyväksyi Jokilaaksojen pelastustoimen lausunnot rakenneuudistuksiin liittyviin lakiluonnoksiin. Lausunto annettiin pelastustoimen järjestämislakiin sekä maakuntauudistusta, sosiaali- ja terveystointa sekä maakuntien rahoituslakia koskeviin lakiluonnoksiin.

Johtokunta päätti myös lähettää lausunnot tiedoksi alueensa kunnille toiveella, että ne osaltaan huomioisivat omissa lausunnoissaan pelastustoimen lausunnoissa esitettyjä asioita.