Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Tilaajille

Piip­po­lan Terävä tarjosi Pas­ko­kan­kaan hiih­to­ma­jas­ta euron – ur­hei­lu­seu­ra pa­nos­tai­si kun­nal­la vä­häi­sel­le käy­töl­le jääneen kiin­teis­tön kun­nos­ta­mi­seen

Siikalatva/Piippola
Urheiluseura Piippolan Terävä Ry on tarjonnut Siikalatvan kunnalle euron Paskokankaan maauimalan vierellä olevista kunnan omistamista kiinteistöistä ja tontista.
Urheiluseura Piippolan Terävä Ry on tarjonnut Siikalatvan kunnalle euron Paskokankaan maauimalan vierellä olevista kunnan omistamista kiinteistöistä ja tontista.
Kuva: Anna Hämeenaho

Siikalatvan kunta on käynyt Paskokankaan hiihtomajan kehittämisestä ja myynnistä useamman neuvottelun Piippolan Terävä Ry:n edustajien kanssa. Hiihtomaja on ollut vähäisellä käytöllä viimevuosina. Majan ja alueen kehittäminen on kunnan toimesta jäänyt vähäiseksi.

Piippolan Terävä ry on jättänyt kunnalle ostoehdot, millä se ostaisi Paskokankaan kiinteistön rakennuksineen  ja maapohjineen sekä kunnostaisi rakennukset talkootyöllä ja kehittäisi alueen toimintaa.