Piippola
Intuitiivista taidetta Piippolan kirjastolla

In­tui­tii­vis­ta tai­det­ta Piip­po­lan kir­jas­tol­la

02.05.2022 15:00
Tilaajille
Siikajokilaakson kyläkierroksella parannettiin maailmaa ja kuultiin lehden merkityksestä – Piippolasta kerrotut huonot uutiset tuntuvat Matin sydänalassa

Sii­ka­jo­ki­laak­son ky­lä­kier­rok­sel­la pa­ran­net­tiin maail­maa ja kuul­tiin lehden mer­ki­tyk­ses­tä – Piip­po­las­ta ker­ro­tut huonot uutiset tun­tu­vat Matin sy­dän­alas­sa

05.04.2022 18:00
Tilaajille
Neljän kylän vuokratalot Karppasille – Sakari Hankonen osti Piippolan vanhan terveystalon

Neljän kylän vuok­ra­ta­lot Karp­pa­sil­le – Sakari Han­ko­nen osti Piip­po­lan vanhan ter­veys­ta­lon

31.03.2022 06:00
Tilaajille
Saastamoisen Markus osti kuljetusliikkeen – tavoitteena kehittää yritystoimintaa ja luoda uusia työpaikkoja

Saas­ta­moi­sen Markus osti kul­je­tus­liik­keen – ta­voit­tee­na ke­hit­tää yri­tys­toi­min­taa ja luoda uusia työ­paik­ko­ja

24.03.2022 15:01
Tilaajille
Noin 30 metsäpeuran lauma viihtynyt talven Siikalatvalla – lauantaina lauma näyttäytyi Kestilässä ja sunnuntaina Piippolassa

Noin 30 met­sä­peu­ran lauma viih­ty­nyt talven Sii­ka­lat­val­la – lauan­tai­na lauma näyt­täy­tyi Kes­ti­läs­sä ja sun­nun­tai­na Piip­po­las­sa

11.03.2022 09:00
Tilaajille
Piippolan alakouluasia pyörähti hallituksessa – suunnitteilla on ollut moduulikoulun siirto Pulkkilasta

Piip­po­lan ala­kou­lu­asia pyö­räh­ti hal­li­tuk­ses­sa – suun­nit­teil­la on ollut mo­duu­li­kou­lun siirto Pulk­ki­las­ta

27.02.2022 18:00
Tilaajille
Siikajokilaakso pääsi kurkistamaan ystävänpäivän viettoon Piippolassa ja Ruukissa – “Elämä olisi tylsää ilman ystäviä!”

Sii­ka­jo­ki­laak­so pääsi kur­kis­ta­maan ys­tä­vän­päi­vän viet­toon Piip­po­las­sa ja Ruu­kis­sa – “Elämä olisi tylsää ilman ys­tä­viä!”

14.02.2022 18:18
Tilaajille
Hätämaan tietäjä paransi sairaat ruumiit ja mielet, löysi kadonneet ja karkotti pirut – avun hakijoita riitti matkojenkin takaa

Hä­tä­maan tietäjä paransi sairaat ruumiit ja mielet, löysi ka­don­neet ja kar­kot­ti pirut – avun ha­ki­joi­ta riitti mat­ko­jen­kin takaa

29.01.2022 12:00
Tilaajille
Miksi odottaa tammikuuhun, jos elintapojen muuttamisen voi aloittaa jo tänään?

Miksi odottaa tam­mi­kuu­hun, jos elin­ta­po­jen muut­ta­mi­sen voi aloit­taa jo tänään?

25.12.2021 10:00
Tilaajille
Autoilija ei pysynyt tiellä – valopylväs meni katki Piippolassa

Au­toi­li­ja ei pysynyt tiellä – va­lo­pyl­väs meni katki Piip­po­las­sa

07.12.2021 23:35
Tilaajille
Vanhasta kunnantalosta tahdotaan paikalliskultturia esille tuova kuntalaistalo

Van­has­ta kun­nan­ta­los­ta tah­do­taan pai­kal­lis­kult­tu­ria esille tuova kun­ta­lais­ta­lo

25.11.2021 09:58 1
Tilaajille
Hevosten ja ponien kanssa harrastaminen on Kotisaarten yhteinen juttu – Saara Kotisaari: “Tallitöistä saa hirveästi energiaa.”

He­vos­ten ja ponien kanssa har­ras­ta­mi­nen on Ko­ti­saar­ten yh­tei­nen juttu – Saara Ko­ti­saa­ri: “Tal­li­töis­tä saa hir­veäs­ti ener­giaa.”

21.11.2021 15:00
Tilaajille
Piippolan Terävä tarjosi Paskokankaan hiihtomajasta euron – urheiluseura panostaisi kunnalla vähäiselle käytölle jääneen kiinteistön kunnostamiseen

Piip­po­lan Terävä tarjosi Pas­ko­kan­kaan hiih­to­ma­jas­ta euron – ur­hei­lu­seu­ra pa­nos­tai­si kun­nal­la vä­häi­sel­le käy­töl­le jääneen kiin­teis­tön kun­nos­ta­mi­seen

06.11.2021 06:00
Tilaajille
Ojitettuja suoalueita ennallistetaan – Siikajokivarressa kohteet Piippolassa ja Pyhännällä

Oji­tet­tu­ja suo­aluei­ta en­nal­lis­te­taan – Sii­ka­jo­ki­var­res­sa kohteet Piip­po­las­sa ja Py­hän­näl­lä

02.10.2021 12:00
Tilaajille
Suuren kysynnän vuoksi vielä kolmas Siikalatvan kuntastrategiatyöpaja – ilta on avoin myös muille kuin Kestilässä asuville

Suuren ky­syn­nän vuoksi vielä kolmas Sii­ka­lat­van kun­ta­stra­te­gia­työ­pa­ja – ilta on avoin myös muille kuin Kes­ti­läs­sä asu­vil­le

27.09.2021 10:48
Tilaajille
Siikalatvan uudessa kuntastrategiassa kuuluu kuntalaisten ääni – toiveesta järjestetään vielä kolmas työpaja kuntalaisille

Sii­ka­lat­van uudessa kun­ta­stra­te­gias­sa kuuluu kun­ta­lais­ten ääni – toi­vees­ta jär­jes­te­tään vielä kolmas työpaja kun­ta­lai­sil­le

08.09.2021 09:20
Tilaajille
Koululaisten karanteeni jatkuu Piippolassa torstaihin saakka – ”Aika iso määrä oppilaita etäopetuksessa”

Kou­lu­lais­ten ka­ran­tee­ni jatkuu Piip­po­las­sa tors­tai­hin saakka – ”Aika iso määrä op­pi­lai­ta etäo­pe­tuk­ses­sa”

07.09.2021 09:49
Tilaajille
Pentti Haanpään koululla koronavirustartunta – kaksi koululuokkaa karanteeniin

Pentti Haan­pään kou­lul­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – kaksi kou­lu­luok­kaa ka­ran­tee­niin

04.09.2021 07:56
Oja-lyhytelokuvasta lisänäytöksiä JEDU:lla maanantaina, koronatilanteen vuoksi katsomopaikkoja on rajoitettu – lyhytelokuvan palkintopotti kasvanut jälleen

Oja-ly­hy­te­lo­ku­vas­ta li­sä­näy­tök­siä JE­DU:l­la maa­nan­tai­na, ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi kat­so­mo­paik­ko­ja on ra­joi­tet­tu – ly­hyt­elo­ku­van pal­kin­to­pot­ti kas­va­nut jälleen

14.08.2021 12:05
Tilaajille
Piippolan pappilan puojille pito parempi

Piip­po­lan pap­pi­lan puo­jil­le pito parempi

04.08.2021 08:49
Tilaajille