Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Piippola
Yhteisiä lankoja viritellessä myös maailma parantuu

Yh­tei­siä lankoja vi­ri­tel­les­sä myös maailma pa­ran­tuu

10.09.2022 12:00
Tilaajille
Piippolan kouluarki käynnistyi moduulissa - kivikoulun tiloja käytössä jouluun saakka

Piip­po­lan kou­lu­ar­ki käyn­nis­tyi mo­duu­lis­sa - ki­vi­kou­lun tiloja käy­tös­sä jouluun saakka

31.08.2022 15:00
Tilaajille
Vierailu Piippolan moduulikoululla - Pentti Haanpään koulu jäämässä tyhjilleen

Vie­rai­lu Piip­po­lan mo­duu­li­kou­lul­la - Pentti Haan­pään koulu jää­mäs­sä tyh­jil­leen

31.08.2022 11:24
Tilaajille
"Alkujännitys häipyy, kun pääsee liikkeelle" – Lotta Autio viihtyy runojen parissa yleisön edessä

"Al­ku­jän­ni­tys häipyy, kun pääsee liik­keel­le" – Lotta Autio viihtyy runojen parissa yleisön edessä

22.08.2022 18:00
Tilaajille
Vestian Kierrätyspäivät ensi viikolla

Vestian Kier­rä­tys­päi­vät ensi vii­kol­la

20.08.2022 09:00
Tilaajille
Ahneus naurattaa ja myös mietityttää – kesäteatteri vie perinteiseen mummonmökin maisemaan Piippolassa

Ahneus nau­rat­taa ja myös mie­ti­tyt­tää – ke­sä­teat­te­ri vie pe­rin­tei­seen mum­mon­mö­kin mai­se­maan Piip­po­las­sa

18.08.2022 18:00
Tilaajille
Karaokeparatiisin ensi-ilta perjantaina – elokuvaa kuvattiin muun muassa Piippolassa

Ka­rao­ke­pa­ra­tii­sin en­si-il­ta per­jan­tai­na – elo­ku­vaa ku­vat­tiin muun muassa Piip­po­las­sa

11.08.2022 18:00
Tilaajille
Siikalatva-cupin kolmannen osakilpailun tulokset

Sii­ka­lat­va-cu­pin kol­man­nen osa­kil­pai­lun tu­lok­set

08.08.2022 13:05
Tilaajille
Raili on mieleltään yhä keskipisteen tyttö – "Turha on juosta polulla kovaa, jos ei tiedä, minne on menossa."

Raili on mie­lel­tään yhä kes­ki­pis­teen tyttö – "Turha on juosta polulla kovaa, jos ei tiedä, minne on me­nos­sa."

25.07.2022 19:14 1
Tilaajille
Ely-keskus tulvariskikartoittaa Lamujokea – Kortteisen padon rakennemuutoksen ennustetaan vaikuttavan tulvariskiin

Ely-kes­kus tul­va­ris­ki­kar­toit­taa La­mu­jo­kea – Kort­tei­sen padon ra­ken­ne­muu­tok­sen en­nus­te­taan vai­kut­ta­van tul­va­ris­kiin

18.07.2022 06:00
Tilaajille
Pentti Haanpään koulun väliaikaistilat perustuksillaan – selvittelyssä, saadaanko Piippolaan liikennevalo turvaamaan Keskustien ylitystä. Juttuun liitettynä video työmaalta

Pentti Haan­pään koulun vä­li­ai­kais­ti­lat pe­rus­tuk­sil­laan – sel­vit­te­lys­sä, saa­daan­ko Piip­po­laan lii­ken­ne­va­lo tur­vaa­maan Kes­kus­tien yli­tys­tä. Juttuun lii­tet­ty­nä video työ­maal­ta

15.07.2022 06:41 1
Tilaajille
Piippolan moduulikoulu

Piip­po­lan mo­duu­li­kou­lu

14.07.2022 20:11
Tilaajille
Kyläpäivien toritapahtumassa käyminen kuuluu kesään – iloiset jälleennäkemiset ja lapsille suunnattu ohjelma ovat tapahtuman parasta antia

Ky­lä­päi­vien to­ri­ta­pah­tu­mas­sa käy­mi­nen kuuluu kesään – iloiset jäl­leen­nä­ke­mi­set ja lap­sil­le suun­nat­tu ohjelma ovat ta­pah­tu­man parasta antia

10.07.2022 10:08
Tilaajille
Pitäjänneuvos Ilmari Ojakoskea juhlittiin Piippola-päivillä – "Ilmari on Piippolassa mukana suurin piirtein kaikessa." Katso video onnittelupuheista

Pi­tä­jän­neu­vos Ilmari Oja­kos­kea juh­lit­tiin Piip­po­la-päi­vil­lä – "Ilmari on Piip­po­las­sa mukana suurin piir­tein kai­kes­sa." Katso video on­nit­te­lu­pu­heis­ta

10.07.2022 06:00
Tilaajille
Ilmari Ojakosken pitäjänneuvos nimitystä juhlittiin Piippola-päivillä

Ilmari Oja­kos­ken pi­tä­jän­neu­vos ni­mi­tys­tä juh­lit­tiin Piip­po­la-päi­vil­lä

09.07.2022 17:13
Tilaajille
Piippola-päivien toritapahtumassa oli monenmoista ohjelmaa

Piip­po­la-päi­vien to­ri­ta­pah­tu­mas­sa oli mo­nen­mois­ta oh­jel­maa

09.07.2022 16:37
Tilaajille
Lue kesällä 2020 julkaistusta jutusta talvella edesmenneen Aaro Vatasen kertomana, kuinka syntyi muun muassa Villin lännen kylä

Lue kesällä 2020 jul­kais­tus­ta jutusta tal­vel­la edes­men­neen Aaro Vatasen ker­to­ma­na, kuinka syntyi muun muassa Villin lännen kylä

07.07.2022 18:00
Tilaajille
Runon ja suven päivä ansaitsi tuplajuhlat

Runon ja suven päivä an­sait­si tup­la­juh­lat

07.07.2022 15:00
Tilaajille
Unelmaduunissa ei hötkyillä

Unel­ma­duu­nis­sa ei höt­kyil­lä

05.07.2022 18:00
Tilaajille