Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

NÄKÖISLEHTI: Lue tästä tuhti KesäSiika maksutta

MAINOS: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Piippola
Kuukausi
Siikalatvan kesässä myös teatteria

Sii­ka­lat­van kesässä myös teat­te­ria

26.05.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvalla Hyvän Tekemisen viikko – viikko starttasi Rantsilassa nallesairaalalla

Sii­ka­lat­val­la Hyvän Te­ke­mi­sen viikko – viikko start­ta­si Rant­si­las­sa nal­le­sai­raa­lal­la

23.05.2023 09:00
Tilaajille
Piippolan kouluvisiot perheiden puntarissa

Piip­po­lan kou­lu­vi­siot per­hei­den pun­ta­ris­sa

19.05.2023 06:00
Tilaajille
Huomaa hyvä kaikissa – Siikalatvan varhaiskasvatuksen tavoitteena on positiivisen järjestämistavan omaksuminen

Huomaa hyvä kai­kis­sa – ­Sii­ka­lat­van var­hais­kas­va­tuk­sen ta­voit­tee­na on po­si­tii­vi­sen jär­jes­tä­mis­ta­van omak­su­mi­nen

17.05.2023 15:00
Tilaajille
Ruoka yhdistää ihmisiä Jedulla – "halutaan tuoda esille, että kulttuurinen moninaisuus on rikkautta."

Ruoka yh­dis­tää ihmisiä Je­dul­la – "­ha­lu­taan tuoda esille, että kult­tuu­ri­nen mo­ni­nai­suus on rik­kaut­ta."

16.05.2023 12:00
Tilaajille
Kortteisen ravit veti porukkaa – edelliset ravit järjestettiin 2019

Kort­tei­sen ravit veti po­ruk­kaa­ – e­del­li­set ravit jär­jes­tet­tiin 2019

10.05.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Vestia Oy järjestää perinteiset kierrätyspäivät Kestilässä ja Piippolassa

Vestia Oy jär­jes­tää pe­rin­tei­set kier­rä­tys­päi­vät Kes­ti­läs­sä ja Piip­po­las­sa

05.05.2023 09:00
Tilaajille
Pakollinen tunnistautuminen lisääntyy Veikkauksen peleissä – myös raaputusarvat tulossa tunnistautumisen piiriin

Pa­kol­li­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen li­sään­tyy Veik­kauk­sen pe­leis­sä – ­myös raa­pu­tus­ar­vat tulossa tun­nis­tau­tu­mi­sen piiriin

04.05.2023 06:00
Tilaajille
Kortteisen ravit aloittaa ravicupin – edelliset ravit lokakuussa 2019

Kort­tei­sen ravit aloit­taa ra­vi­cu­pin – edel­li­set ravit lo­ka­kuus­sa 2019

01.05.2023 15:00
Tilaajille
Karjankellojen kutsu käy perjantaina Piippolaan

Kar­jan­kel­lo­jen kutsu käy per­jan­tai­na Piip­po­laan

26.04.2023 15:00
Tilaajille
Museovirastolta tukea Viitainahon museon kunnostukseen – restaurointi etenee oviin ja ikkunoihin

Mu­seo­vi­ras­tol­ta tukea Vii­tain­ahon museon kun­nos­tuk­seen – res­tau­roin­ti etenee oviin ja ik­ku­noi­hin

16.04.2023 09:00
Tilaajille
Megatuulen lähettämää kirjettä luultiin aprillipilaksi – maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisella ei ole kiire

Me­ga­tuu­len lä­het­tä­mää kir­jet­tä luul­tiin ap­ril­li­pi­lak­si – maan­vuok­ra­so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sel­la ei ole kiire

14.04.2023 15:00 1
Tilaajille
Hippo-hiihtojen satoa Kestilästä, Piippolasta ja Rantsilasta

Hip­po-hiih­to­jen satoa Kes­ti­läs­tä, Piip­po­las­ta ja Rant­si­las­ta

25.03.2023 12:00
Tilaajille
Nuorten ääni kuului vaalipaneelikysymyksissä – katso videolta, mitä panelistit vastasivat susikysymykseen

Nuorten ääni kuului vaa­li­pa­nee­li­ky­sy­myk­sis­sä – katso vi­deol­ta, mitä pa­ne­lis­tit vas­ta­si­vat su­si­ky­sy­myk­seen

16.03.2023 12:00
Tilaajille
Yksi ihminen menehtyi Siikalatvan Piippolan tulipalossa

Yksi ihminen me­neh­tyi Sii­ka­lat­van Piip­po­lan tu­li­pa­los­sa

09.03.2023 12:32
Matkakertomus Ranskan reissulta
Lukijalta

Mat­ka­ker­to­mus Ranskan reis­sul­ta

05.03.2023 18:00
Tilaajille
Metsälinjan vahvistamisen YVA-ohjelma nähtävillä – Siikalatvalla uusittaisiin voimajohto nykyiselle paikalle. Yleisötilaisuus Teams keskiviikkona

Met­sä­lin­jan vah­vis­ta­mi­sen YVA-oh­jel­ma näh­tä­vil­lä – Sii­ka­lat­val­la uu­sit­tai­siin voi­ma­joh­to ny­kyi­sel­le pai­kal­le. Ylei­sö­ti­lai­suus Teams kes­ki­viik­ko­na

13.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Pentti Haanpään koulun oppilaat viettivät perjantaina osittaisen etäkoulupäivän – aamuinen viemäritukos aiheutti poikkeuksellisen koulupäivän

Pentti Haan­pään koulun op­pi­laat viet­ti­vät per­jan­tai­na osit­tai­sen etä­kou­lu­päi­vän – aa­mui­nen vie­mä­ri­tu­kos ai­heut­ti poik­keuk­sel­li­sen kou­lu­päi­vän

10.02.2023 14:50 1
Tilaajille
Tuiki tavallinen, Wöyhkäävä Hyyrynen

Tuiki ta­val­li­nen, Wöyh­kää­vä Hyy­ry­nen

23.01.2023 18:00
Tilaajille
Jedun sisustusrakentajat vuokra-asuntoja entraamassa

Jedun si­sus­tus­ra­ken­ta­jat vuok­ra-asun­to­ja ent­raa­mas­sa

18.01.2023 12:00 1
Tilaajille