Piippola
Kuukausi
Piippolan työväenyhdistyksen jalanjäljet häipyvät - talo muistuttaa menneestä ajasta

Piip­po­lan työ­väen­yh­dis­tyk­sen ja­lan­jäl­jet häi­py­vät - talo muis­tut­taa men­nees­tä ajasta

01.05.2021 07:00
Tilaajille
Korona rajoittaa Vestian kierrätyspäiviä

Korona ra­joit­taa Vestian kier­rä­tys­päi­viä

29.04.2021 17:00
Tilaajille
Piippolassa kuvattu elokuva Ranskaan ja Yhdysvaltoihin

Piip­po­las­sa kuvattu elokuva Rans­kaan ja Yh­dys­val­toi­hin

29.04.2021 16:21
Piippolan koulukampus nimetään Haanpään koulukeskukseksi – lukio on yhä lukio, Jedu on Jedu

Piip­po­lan kou­lu­kam­pus ni­me­tään Haan­pään kou­lu­kes­kuk­sek­si – lukio on yhä lukio, Jedu on Jedu

19.04.2021 16:00
Tilaajille
Piippolan päiväkodilla talkoiltiin linnunpönttöjä – pikkulintujen apulaiset havainnoivat säännöllisesti luontoa ja kevään etenemistä

Piip­po­lan päi­vä­ko­dil­la tal­koil­tiin lin­nun­pönt­tö­jä – pik­ku­lin­tu­jen apu­lai­set ha­vain­noi­vat sään­nöl­li­ses­ti luontoa ja kevään ete­ne­mis­tä

17.04.2021 13:00
Tilaajille
Vaarintalon päiväkodin linnunpönttötalkoot

Vaa­rin­ta­lon päi­vä­ko­din lin­nun­pönt­tö­tal­koot

17.04.2021 08:29
Tilaajille
Vanhemmat
Piippolaan suunnitellaan uutta Sale-kauppaa – Siikalatvan seurakunta tekee tontista esisopimuksen

Piip­po­laan suun­ni­tel­laan uutta Sa­le-kaup­paa – Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta tekee ton­tis­ta esi­so­pi­muk­sen

03.04.2021 06:19
Tilaajille
Tarkempi kuntotutkimus Piippolan koulukampukselle – kauppakirja allekirjoittamatta, vastuukysymyksiä mietitään vielä

Tar­kem­pi kun­to­tut­ki­mus Piip­po­lan kou­lu­kam­puk­sel­le – kaup­pa­kir­ja al­le­kir­joit­ta­mat­ta, vas­tuu­ky­sy­myk­siä mie­ti­tään vielä

23.03.2021 11:52
Tilaajille
Keksi nimi Piippolan koulukampukselle

Keksi nimi Piip­po­lan kou­lu­kam­puk­sel­le

09.03.2021 05:49 1
Eväät mukaan ja lähiluontoon retkelle – hiihtolomaviikon alkaessa luistelupaikat ovat Siikalatvalla käyttökunnossa ja ladut hoidetaan maanantaina

Eväät mukaan ja lä­hi­luon­toon ret­kel­le – hiih­to­lo­ma­vii­kon al­kaes­sa luis­te­lu­pai­kat ovat Sii­ka­lat­val­la käyt­tö­kun­nos­sa ja ladut hoi­de­taan maa­nan­tai­na

08.03.2021 11:43
Tilaajille
Ajokeli oli viikonlopun hiihtolomaliikenteessä haastava – Piippolassa poliisi joutui pysähtymään kesken ajon

Ajokeli oli vii­kon­lo­pun hiih­to­lo­ma­lii­ken­tees­sä haas­ta­va – Piip­po­las­sa poliisi joutui py­säh­ty­mään kesken ajon

07.03.2021 16:47
Laatu edellä kohti tulevaa koulukampusta

Laatu edellä kohti tulevaa kou­lu­kam­pus­ta

18.02.2021 07:00
Tilaajille
Pallon tulikasteesta laivueen tähystäjäksi

Pallon tu­li­kas­tees­ta lai­vueen tä­hys­tä­jäk­si

14.01.2021 08:00
Tilaajille
Tuomo Seppälä on joululapsi – faktaluvut ohjasivat Tuomoa esittämään päätökseksi tullutta kouluverkkoratkaisua

Tuomo Seppälä on jou­lu­lap­si – fak­ta­lu­vut oh­ja­si­vat Tuomoa esit­tä­mään pää­tök­sek­si tul­lut­ta kou­lu­verk­ko­rat­kai­sua

08.01.2021 07:53
Tilaajille
Korona sekoitti rallisuunnitelmat

Korona se­koit­ti ral­li­suun­ni­tel­mat

16.12.2020 13:19
Tilaajille
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tarjoaa Piippolan koulutiloja Siikalatvan kunnalle – tavoitteena keskustella nyt, rakennetaanko uutta vai kehitetäänkö kolmen koulun kampus

Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä tarjoaa Piip­po­lan kou­lu­ti­lo­ja Sii­ka­lat­van kun­nal­le – ta­voit­tee­na kes­kus­tel­la nyt, ra­ken­ne­taan­ko uutta vai ke­hi­te­tään­kö kolmen koulun kampus

23.11.2020 14:31
Tilaajille
Törkeä varkaus keskellä päivää Piippolassa – saaliiksi rahaa ja pankkikortti

Törkeä varkaus kes­kel­lä päivää Piip­po­las­sa – saa­liik­si rahaa ja pank­ki­kort­ti

20.11.2020 10:11
Tilaajille
Lätkämies sai tunnustusta – tämä taulu on kaikkein arvokkain

Lät­kä­mies sai tun­nus­tus­ta – tämä taulu on kaik­kein ar­vok­kain

18.11.2020 10:51
Tilaajille
Agility-radan ja puitteiden remontti valmis – agilitya voi harrastaa myös kilpailematta koiran ja ohjaajan omaksi iloksi

Agi­li­ty-ra­dan ja puit­tei­den re­mont­ti valmis – agi­li­tya voi har­ras­taa myös kil­pai­le­mat­ta koiran ja oh­jaa­jan omaksi iloksi

30.10.2020 08:17
Tilaajille
Piippolan agility-radalla juhlakisat

Piip­po­lan agi­li­ty-ra­dal­la juh­la­ki­sat

30.10.2020 07:54