Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Piippola
Viimeisin 24 tuntia
Teemana tulevaisuus  – Piippolan elinvoimamessuilla riitti näkemistä ja tekemistä

Teemana tu­le­vai­suus  – ­Piip­po­lan elin­voi­ma­mes­suil­la riitti nä­ke­mis­tä ja te­ke­mis­tä

12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kesätupa jatkaa Seppälöiden suvea pitkälle syksyyn

Ke­sä­tu­pa jatkaa Sep­pä­löi­den suvea pit­käl­le syksyyn

29.09.2023 18:00
Tilaajille
Elinvoimamessut Piippolan JEDUlla – juontajana monelle tuttu kasvo

Elin­voi­ma­mes­sut Piip­po­lan JE­DUl­la – ­juon­ta­ja­na monelle tuttu kasvo

28.09.2023 09:00
Tilaajille
Lauantaina järjestettiin Piippolassa ensimmäiset Seotsialaiset. Tapahtuma oli menestys. Videolla tunnelmia päivätapahtumasta ja muun muassa otteita Lapsi ja lelukoira -näyttelystä.

Lauan­tai­na jär­jes­tet­tiin Piip­po­las­sa en­sim­mäi­set Seot­sia­lai­set. Ta­pah­tu­ma oli me­nes­tys. Vi­deol­la tun­nel­mia päi­vä­ta­pah­tu­mas­ta ja muun muassa otteita Lapsi ja le­lu­koi­ra -näyt­te­lys­tä.

03.09.2023 17:51
Tilaajille
Leskeläntien kiertotalouspuistosuunnitelma supistui

Les­ke­län­tien kier­to­ta­lous­puis­to­suun­ni­tel­ma su­pis­tui

07.08.2023 06:00
Tilaajille
Luonnonvettä kasveille joesta

Luon­non­vet­tä kas­veil­le joesta

02.08.2023 18:00
Tilaajille
Piippola-päivät 2023

Piip­po­la-päi­vät 2023

08.07.2023 19:10
Tilaajille
Piippolan pitäjäpäivillä riitti menoa

Piip­po­lan pi­tä­jä­päi­vil­lä riitti menoa

08.07.2023 19:10
Tilaajille
Kolmen sukupolven teoksia Piippolassa

Kolmen su­ku­pol­ven teoksia Piip­po­las­sa

06.07.2023 15:00
Tilaajille
Viisi vuosikymmentä yhteisellä tiellä

Viisi vuo­si­kym­men­tä yh­tei­sel­lä tiellä

25.06.2023 12:00
Tilaajille
Terva sen tekee – Herran huoneen katosta mustaakin mustempi

Terva sen tekee – Herran huoneen katosta mus­taa­kin mus­tem­pi

16.06.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvan kesässä myös teatteria

Sii­ka­lat­van kesässä myös teat­te­ria

26.05.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvalla Hyvän Tekemisen viikko – viikko starttasi Rantsilassa nallesairaalalla

Sii­ka­lat­val­la Hyvän Te­ke­mi­sen viikko – viikko start­ta­si Rant­si­las­sa nal­le­sai­raa­lal­la

23.05.2023 09:00
Tilaajille
Piippolan kouluvisiot perheiden puntarissa

Piip­po­lan kou­lu­vi­siot per­hei­den pun­ta­ris­sa

19.05.2023 06:00
Tilaajille
Huomaa hyvä kaikissa – Siikalatvan varhaiskasvatuksen tavoitteena on positiivisen järjestämistavan omaksuminen

Huomaa hyvä kai­kis­sa – ­Sii­ka­lat­van var­hais­kas­va­tuk­sen ta­voit­tee­na on po­si­tii­vi­sen jär­jes­tä­mis­ta­van omak­su­mi­nen

17.05.2023 15:00
Tilaajille
Ruoka yhdistää ihmisiä Jedulla – "halutaan tuoda esille, että kulttuurinen moninaisuus on rikkautta."

Ruoka yh­dis­tää ihmisiä Je­dul­la – "­ha­lu­taan tuoda esille, että kult­tuu­ri­nen mo­ni­nai­suus on rik­kaut­ta."

16.05.2023 12:00
Tilaajille
Kortteisen ravit veti porukkaa – edelliset ravit järjestettiin 2019

Kort­tei­sen ravit veti po­ruk­kaa­ – e­del­li­set ravit jär­jes­tet­tiin 2019

10.05.2023 15:00
Tilaajille
Vestia Oy järjestää perinteiset kierrätyspäivät Kestilässä ja Piippolassa

Vestia Oy jär­jes­tää pe­rin­tei­set kier­rä­tys­päi­vät Kes­ti­läs­sä ja Piip­po­las­sa

05.05.2023 09:00
Tilaajille