Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Re­von­lah­den su­si­pa­rin met­säs­tyk­seen irtosi kaa­to­lu­pa – Kuh­mos­sa saa met­säs­tää peräti kah­dek­san sutta

Siikajokilaakso

Suomen riistakeskus on tehnyt poikkeuslupapäätökset suden kannanhoidollista metsästystä koskien. Siikajokilaakson aluetta koskien tuli myönteinen lupapäätös niin sanottuun Revonlahden susipariin liittyen. Poikkeusluvalla voidaan metsästää kyseiset kaksi sutta Liminka-Lumijoen alueelta.

Muita poikkeuslupia ei Siikajokilaakson alueelle myönnetty. Pulkkilan Erä haki yhdessä naapuriseurojen kanssa kaatolupaa useammalle sudelle. Rantsilan Riistamiehet haki kaatolupaa kuudelle sudelle. Luohuan seudun erämiehet ja Paavolan Metsästysseura hakivat yhteisesti kaatolupaa kahdelle sudelle.