Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Sii­ka­lat­va mukaan esi­kou­lu­ko­kei­luun

Kaksivuotisen kokeilun tavoitteena vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, sekä kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Siikalatva
Siikalatvan tulevat viskarit ja eskarit pääsevät koeoppilaiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun. Nelisen vuotta sitten Piippolan silloiset eskarit tekivät koeluontoista yhteistyötä Jedun ammattiopiston kanssa suunnittelemassa vaatekuosin Piippolan vaarin eläimistä. Arkistokuva
Siikalatvan tulevat viskarit ja eskarit pääsevät koeoppilaiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun. Nelisen vuotta sitten Piippolan silloiset eskarit tekivät koeluontoista yhteistyötä Jedun ammattiopiston kanssa suunnittelemassa vaatekuosin Piippolan vaarin eläimistä. Arkistokuva
Kuva: Anna Hämeenaho

Opetus- ja kulttuuriministeriö on toteuttamassa kaksivuotista esiopetuksen kokeilua kohdistuen vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Kokeilu alkaa elokuussa 2021 ja jatkuu toukokuun 2024 loppuun saakka. Siikalatva on yksi 105:stä mukaan valitusta kunnista, myös naapurikunta Haapavesi on mukana.

Lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Mukaan lähtevät kunnat tai kunnista koostuva alueet valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla. Kokeilutoimipaikat sekä koe- ja verrokkiryhmän lapset päätetään myöhemmin alkuvuonna 2021.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

-Yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia kasvattava koulutie alkaa varhaiskasvatuksesta, joka tasaa tehokkaasti esimerkiksi perhetaustasta johtuvia oppimiseroja läpi kouluvuosien. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu auttaa vahvistamaan varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa tuottamalla arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, sanoo opetusministeri Jussi Saramo.