Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Esikoulu
Viskari vahvistaa monia taitoja

Viskari vah­vis­taa monia taitoja

04.04.2023 18:00
Tilaajille
Suopeikon päiväkodin viskarit ilahduttavat Siikajokilaakson lukijoita Tuiki tuiki tähtönen -laululla ja virpoen.

Suo­pei­kon päi­vä­ko­din vis­ka­rit ilah­dut­ta­vat Sii­ka­jo­ki­laak­son lu­ki­joi­ta Tuiki tuiki täh­tö­nen -lau­lul­la ja vir­poen.

06.04.2023 18:41
Tilaajille
Kestilän uusi koulu harjakorkeudessa – vanha koulu puretaan ensi kesänä

Kes­ti­län uusi koulu har­ja­kor­keu­des­sa – vanha koulu pu­re­taan ensi kesänä

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Gumeruksen koululla jo 20. lukuvuosi alkuopetuksen polku esikoulusta vähintään alakoulun ensimmäisille luokille asti – yksi lasta kuormittava nivelvaihe jää pois

Gu­me­ruk­sen kou­lul­la jo 20. lu­ku­vuo­si al­ku­ope­tuk­sen polku esi­kou­lus­ta vä­hin­tään ala­kou­lun en­sim­mäi­sil­le luo­kil­le asti – yksi lasta kuor­mit­ta­va ni­vel­vai­he jää pois

26.02.2022 18:00
Tilaajille
Hiirenkorvan päiväkodilla tulevat seinät vastaan Pulkkilassa – hoitolaisten määrä on kasvanut reippaasti

Hii­ren­kor­van päi­vä­ko­dil­la tulevat seinät vastaan Pulk­ki­las­sa – hoi­to­lais­ten määrä on kas­va­nut reip­paas­ti

25.02.2022 08:00
Tilaajille
Kahdessa vuodessa on paremmin aikaa toteuttaa tavoitteita

Kah­des­sa vuo­des­sa on pa­rem­min aikaa to­teut­taa ta­voit­tei­ta

20.08.2021 06:00
Tilaajille
Siikalatva mukaan esikoulukokeiluun

Sii­ka­lat­va mukaan esi­kou­lu­ko­kei­luun

25.01.2021 14:27