Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sii­ka­lat­val­le pe­rus­te­taan uusi luon­non­suo­je­lu­alue – Limp­siön­mäen luon­non­suo­je­lu­aluees­ta tulee 53 heh­taa­rin ko­koi­nen

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on päättänyt noin 53 hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Siikalatvan Limpsiönmäelle. Maa-alueen omistaa Siikalatvan kunta, joka haki luonnonsuojelualueen perustamista.

Perustettava Limpsiönmäen luonnonsuojelualue sijaitsee pääosin valtion omistaman Pellikaisen luonnonsuojelualueen vieressä. Uuden suojelualueen maisemallisesti merkittävin kohta on alueen keskellä oleva Korkiamäki, joka nousee korkeimmillaan noin 18 metriä viereisen suon pinnasta.

Korkiamäki on paikallisesti arvokas, ympäristöstä poikkeavan korkealle kohoava avokalliomuodostuma, jolta avautuu kaunis näköala länsisuuntaisesti Latvanevalle, ely-keskus kuvailee tiedotteessaan. Kallion keskeisin osa paloi metsäpalossa vuonna 2006.

Kiinteistön suot ovat ojittamattomia ja yhteydessä Pellikaisennevan soidensuojelualueeseen. Alueen metsät ovat olleet pääosin talouskäytössä ja jatkossa jäävät kehittymään luonnon hoidossa.

Muun muassa maanmuokkaus, metsänhakkuut ja kaikki metsänhoitotoimenpiteet ovat kielletty suojelualueiden rauhoitusmääräyksissä. Alueen omistus pysyy jatkossakin Siikalatvan kunnalla, joka päättää jatkossakin metsästyksestä alueella.

Suojelualueen perustamista esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008, kun Lamun maamiesseura teki asiasta esityksen silloiselle Piippolan kunnalle.