Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Sii­ka­lat­van kunnan his­to­rian paras tulos – krii­si­kun­ta­kri­tee­rit ha­lu­taan pitää mie­les­sä ta­lous­ku­rin pi­tä­mi­sek­si

Siikalatvan uusi kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöskokouksessaan noin 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen.

Siikalatva/Pulkkila

Kunnanjohtaja Pirre Seppänen avasi vuoden 2022 tilinpäätöstietoja esitellessään kunnan talouden tunnuslukuja ja taulukoita, joiden myötä vahvistui, kuinka kunnan taloutta on onnistuttu hoitamaan hyvin, ja samaan aikaan myös verotulot ovat toteutuneet merkittävästi ennakoitua suurempina.

Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on ollut 45 prosenttia, viime vuonna se oli alle 40 prosentin. Omavaraisuusastetta on parannettu 40 prosentista 46 prosenttiin. Kunnan oma lainakanta oli suurimmillaan vuonna 2020 noin 17,9 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden lopulla oli noin 15,4 miljoonaa euroa.