Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

tilinpäätös
Pyhännän vuosi 2022 päättyi pulskasti – kulut pysyivät kurissa ja tuulivoima toi tuloja

Py­hän­nän vuosi 2022 päättyi puls­kas­ti – kulut py­syi­vät kurissa ja tuu­li­voi­ma toi tuloja

08.04.2023 06:00
Tilaajille
Tilipäätöksen ennuste näyttää plussaa Siikajoelle – ylijäämää näyttäisi tulevan 2,5 miljoonaa euroa

Ti­li­pää­tök­sen ennuste näyttää plussaa Sii­ka­joel­le – yli­jää­mää näyt­täi­si tulevan 2,5 mil­joo­naa euroa

15.12.2022 09:00
Tilaajille
Vielä päivä paistaa Siikajoelle – talouden synkät ajat ovat silti tulossa

Vielä päivä paistaa Sii­ka­joel­le – ta­lou­den synkät ajat ovat silti tulossa

13.10.2022 06:00
Tilaajille
Brahe onnistui taloudellisesti ja toiminnallisesti – tilinpäätös kertoo lähes kahden miljoonan euron tuloksesta

Brahe on­nis­tui ta­lou­del­li­ses­ti ja toi­min­nal­li­ses­ti – ti­lin­pää­tös kertoo lähes kahden mil­joo­nan euron tu­lok­ses­ta

04.10.2022 12:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnan historian paras tulos – kriisikuntakriteerit halutaan pitää mielessä talouskurin pitämiseksi

Sii­ka­lat­van kunnan his­to­rian paras tulos – krii­si­kun­ta­kri­tee­rit ha­lu­taan pitää mie­les­sä ta­lous­ku­rin pi­tä­mi­sek­si

21.06.2022 05:50
Tilaajille
Henkilöstön määrä ja hyvinvointi puhuttivat Siikajoen valtuustoa

Hen­ki­lös­tön määrä ja hy­vin­voin­ti pu­hut­ti­vat Sii­ka­joen val­tuus­toa

16.06.2022 12:14
Tilaajille
Kiitoksin kuitattu ja hyrinällä hyväksytty

Kii­tok­sin kui­tat­tu ja hy­ri­näl­lä hy­väk­syt­ty

14.06.2022 15:30
Tilaajille
Arvo Sijoitusosuuskunta maksaa jäsenille osuuskorkoa 50 euroa osuutta kohti

Arvo Si­joi­tus­osuus­kun­ta maksaa jä­se­nil­le osuus­kor­koa 50 euroa osuutta kohti

19.04.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnan tilinpäätös 2,26 miljoonan euroa ylijäämäinen – lainoja maksettiin viime vuonna pois 2,6 miljoonalla

Sii­ka­lat­van kunnan ti­lin­pää­tös 2,26 mil­joo­nan euroa yli­jää­mäi­nen – lainoja mak­set­tiin viime vuonna pois 2,6 mil­joo­nal­la

30.03.2022 09:00
Tilaajille
Siikajoen talous plussalla ja väestökehitys miinuksella

Sii­ka­joen talous plus­sal­la ja väes­tö­ke­hi­tys mii­nuk­sel­la

28.03.2022 18:00
Tilaajille
Arvon osuus tuottamassa viime vuodelta 50 euroa osuuspääoman korkoa

Arvon osuus tuot­ta­mas­sa viime vuo­del­ta 50 euroa osuus­pää­oman korkoa

04.03.2022 12:00
Tilaajille
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös alittaa talousarvion yli 2 miljoonalla eurolla

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män ti­lin­pää­tös alittaa ta­lous­ar­vion yli 2 mil­joo­nal­la eurolla

26.02.2022 11:00
Tilaajille
LapWallilla kaikkein aikojen paras tulos

Lap­Wal­lil­la kaik­kein aikojen paras tulos

04.02.2022 19:30
Tilaajille
Vuokrataloyhtiön konkurssi aiheutti Siikalatvan kunnalle mittavat tappiot – talouden tervehdyttämiseksi tiukka menokuri ja jatkossa lainaa vain investointeihin

Vuok­ra­ta­lo­yh­tiön kon­kurs­si ai­heut­ti Sii­ka­lat­van kun­nal­le mit­ta­vat tappiot – ta­lou­den ter­veh­dyt­tä­mi­sek­si tiukka me­no­ku­ri ja jat­kos­sa lainaa vain in­ves­toin­tei­hin

13.04.2021 14:51
Tilaajille
Erilainen vuosi takana Siikalatvan seurakunnan toiminnassa – puheenjohtajat ja uudet kirkkoneuvoston jäsenet valittu

Eri­lai­nen vuosi takana Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa – pu­heen­joh­ta­jat ja uudet kirk­ko­neu­vos­ton jäsenet valittu

13.04.2021 12:33
Tilaajille
Jukkatalo paransi tulosta koronan keskellä – työvoimapulaan uutena keinona käyttöön vinkkipalkkio

Juk­ka­ta­lo paransi tulosta koronan kes­kel­lä – työ­voi­ma­pu­laan uutena keinona käyt­töön vink­ki­palk­kio

09.04.2021 06:53
Tilaajille
Fodelia Oyj:n liikevaihto kasvoi koronavuonna – merkittäviä kauppoja, investointeja ja tunnustuksia

Fodelia Oyj:n lii­ke­vaih­to kasvoi ko­ro­na­vuon­na – mer­kit­tä­viä kaup­po­ja, in­ves­toin­te­ja ja tun­nus­tuk­sia

21.02.2021 17:01
Tilaajille

Sii­ka­joel­la paksu lompsa – yli­jää­mää näyt­tä­vät sekä bud­jet­ti että ti­lin­pää­tös

02.12.2020 15:28
Tilaajille