Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Tilaajille

Tuu­li­voi­maa tu­lol­laan Py­hän­nän Pil­pan­kan­kaal­le

Pyhännän kunnanhallitus päättää maanantaina tuulivoimayleiskaavan vireilletulohakemuksen hyväksymisestä Pilpankankaalle Viitamäen läheisyyteen.

Pyhäntä
Myrsky Energia Oy suunnittelee 30 tuulivoimalan pystyttämistä Pyhännän Pilpankankaan alueelle Viitamäen ja Iso Lamujärven läheisyyteen. Kuvassa suojelutilanteen ja ympäristön asettamat rajoitteet.
Myrsky Energia Oy suunnittelee 30 tuulivoimalan pystyttämistä Pyhännän Pilpankankaan alueelle Viitamäen ja Iso Lamujärven läheisyyteen. Kuvassa suojelutilanteen ja ympäristön asettamat rajoitteet.
Kuva: Myrsky Energia Oy

Myrsky Energia Oy suunnittelee 30 tuulivoimalayksikön rakentamista Pilpankankaan alueelle lähelle Viitamäkeä. Välimatkaa suunnitellun tuulivoimapuiston ja lähimmän vakituisen asutuksen välillä on vajaat kaksi kilometriä. Alustavia maanvuokrasopimuksia on jo tehty laajalti.

Suunnitellut tuulivoimalat olisivat teholtaan 6-10 megawatin voimaloita ja hankealueen koko on 4150 hehtaaria. Voimaloiden teiden rakentamisessa pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan olevaa tiestöä.