Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Valvira pyytää PPSHP:l­tä ja kuu­del­ta muulta sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä uusia sel­vi­tyk­siä eri­kois­sai­raan­hoi­toon pääsyn ti­lan­tees­ta – "Pit­kään hoitoa odot­ta­nei­den po­ti­lai­den tilanne on huo­les­tut­ta­va"

Valvira pyytää seitsemältä sairaanhoitopiiriltä uusia selvityksiä kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta. Selvitystä pyydetään muun muassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.

Valviran tiedotteen mukaan pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden tilanne on huolestuttava.

Valvira otti sairaanhoitopiirien tilanteen selvitettäväkseen viime vuoden keväällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurantatietojen perusteella. Tuolloin kaikissa sairaanhoitopiireissä todettiin olleen potilaita, jotka ovat odottaneet kiireetöntä erikoissairaanhoitoa säädettyjä enimmäisaikoja pidempään.

– Tilanne ei ole korjaantunut lain edellyttämälle tasolle, vaikka sairaanhoitopiirit ovat asianmukaisesti monin eri keinoin sitä yrittäneet, tiedotteessa sanotaan.

Valvira ei kuitenkaan määrää sairaanhoitopiireille seuraamuksia, koska koronapandemian vuoksi sairaanhoitopiireissä on jouduttu ensisijaisesti turvaamaan kiireellinen hoito.

Valvira pyytää kuitenkin uudet kattavat selvitykset seurantatietoineen kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsystä elokuun lopun 2022 tilanteen mukaisesti. Selvitysten määräaika on 23.9.2022.

Selvitystä pyydetään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Helsingin ja Uudenmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireiltä.

Valvira korostaa, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy täytyy järjestää säädösten mukaisesti heti, kun koronapandemiatilanne sen sallii.