Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
Matti Konolasta Haapaveden-Siikalatvan seudun seutuhallituksen varapuheenjohtaja

Matti Ko­no­las­ta Haa­pa­ve­den-Sii­ka­lat­van seudun seu­tu­hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

17.09.2021 08:00
Tilaajille
Siikajoen latvavedet tutkittu joessa kahlaten – yhden koskipaikan kunnostuksella liikkeelle uittoperatulla

Sii­ka­joen lat­va­ve­det tut­kit­tu joessa kah­la­ten – yhden kos­ki­pai­kan kun­nos­tuk­sel­la liik­keel­le uit­to­pe­ra­tul­la

21.07.2021 06:01
Tilaajille
Siikalatvan kehittämiskeskus muutti Piippolasta Pulkkilaan

Sii­ka­lat­van ke­hit­tä­mis­kes­kus muutti Piip­po­las­ta Pulk­ki­laan

21.06.2021 06:00
Tilaajille
Työtilaisuudet katoavat turvealalta ennakoitua nopeammin – muutokseen herätty Suomen huoltovarmuuden ja turvetta tarvitsevien yrittäjien näkökulmasta

Työ­ti­lai­suu­det ka­toa­vat tur­ve­alal­ta en­na­koi­tua no­peam­min – muu­tok­seen herätty Suomen huol­to­var­muu­den ja tur­vet­ta tar­vit­se­vien yrit­tä­jien nä­kö­kul­mas­ta

16.03.2021 06:53
Tilaajille
Suoretkeilymahdollisuuksien kehittäminen alkaa Siikalatvalla – selvityksessä otetaan huomioon kaikkina vuodenaikoina tapahtuva retkeily

Suo­ret­kei­ly­mah­dol­li­suuk­sien ke­hit­tä­mi­nen alkaa Sii­ka­lat­val­la – sel­vi­tyk­ses­sä otetaan huo­mioon kaik­ki­na vuo­den­ai­koi­na ta­pah­tu­va ret­kei­ly

05.02.2021 06:22
Tilaajille
Turveyrittäjien uudet liiketoimintamahdollisuudet selvitetään – tavoitteena löytää korvaavaa työtä niin kalustolle, yrittäjille kuin työntekijöille

Tur­ve­yrit­tä­jien uudet lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det sel­vi­te­tään – ta­voit­tee­na löytää kor­vaa­vaa työtä niin ka­lus­tol­le, yrit­tä­jil­le kuin työn­te­ki­jöil­le

25.01.2021 06:08
Tilaajille