Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Jedu
Kuukausi
Tuija Huovinen on Jedun uusi rehtori

Tuija Huo­vi­nen on Jedun uusi rehtori

22.02.2024 12:51
Tilaajille
Puuseppiä tarvitaan edelleen

Puu­sep­piä tar­vi­taan edel­leen

21.02.2024 06:00
Tilaajille
HS: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän epäillään haalineen kielitaidottomia opiskelijoita – joutuu opetushallituksen tarkastukseen

HS: Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män epäil­lään haa­li­neen kie­li­tai­dot­to­mia opis­ke­li­joi­ta – joutuu ope­tus­hal­li­tuk­sen tar­kas­tuk­seen

16.02.2024 06:00
Tilaajille
Juolalle valitaan seuraaja – Viisi Jedun rehtorin virkaa hakeneista kutsutaan haastatteluun

Juo­lal­le va­li­taan seu­raa­ja – Viisi Jedun reh­to­rin virkaa ha­ke­neis­ta kut­su­taan haas­tat­te­luun

02.02.2024 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
JEDU kouluttaa Piippolassa rakentajia – ensimmäinen kurssi starttaa pian, toiseen käynnissä haku

JEDU kou­lut­taa Piip­po­las­sa ra­ken­ta­jia – en­sim­mäi­nen kurssi start­taa pian, toiseen käyn­nis­sä haku

27.01.2024 06:00
Tilaajille
Jedulta valmistui kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana 298 oppilasta – katso lista Siikajokilaakson alueen valmistuneista

Jedulta val­mis­tui ke­sä­kuun ja jou­lu­kuun vä­li­se­nä aikana 298 op­pi­las­ta – ­kat­so lista Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen val­mis­tu­neis­ta

20.12.2023 08:00
Tilaajille
Piippolaan rakennetaan uusi alakoulu – keskustelua aiheutti, tarvittaisiinko Piippolaan uusi päiväkotikin

Piip­po­laan ra­ken­ne­taan uusi ala­kou­lu – ­kes­kus­te­lua ai­heut­ti, tar­vit­tai­siin­ko Piip­po­laan uusi päi­vä­ko­ti­kin

09.11.2023 09:00
Tilaajille
Suunnitelmissa aikuiskoulutustuen lakkautus –muutos tulisi näkymään myös hakijamäärissä

Suun­ni­tel­mis­sa ai­kuis­kou­lu­tus­tuen lak­kau­tus –­muu­tos tulisi nä­ky­mään myös ha­ki­ja­mää­ris­sä

20.10.2023 12:00
Tilaajille
Salvos on Jedun vuoden 2023 oppisopimustyönantaja

Salvos on Jedun vuoden 2023 op­pi­so­pi­mus­työn­an­ta­ja

03.10.2023 09:00
Tilaajille
Viimeisen kerran yhdessä Jukkatalolla – tapaamisen teemana oli verkostoituminen

Vii­mei­sen kerran yhdessä Juk­ka­ta­lol­la – ­ta­paa­mi­sen teemana oli ver­kos­toi­tu­mi­nen

15.09.2023 06:00
Tilaajille
Positiivisuus vie pitkälle

Po­si­tii­vi­suus vie pit­käl­le

12.07.2023 18:00
Tilaajille
Ruoka yhdistää ihmisiä Jedulla – "halutaan tuoda esille, että kulttuurinen moninaisuus on rikkautta."

Ruoka yh­dis­tää ihmisiä Je­dul­la – "­ha­lu­taan tuoda esille, että kult­tuu­ri­nen mo­ni­nai­suus on rik­kaut­ta."

16.05.2023 12:00
Tilaajille
JEDUn opiskelijoille neljä SM-mitalia Espoon Taitaja2023-finaalista

JEDUn opis­ke­li­joil­le neljä SM-mi­ta­lia Espoon Taitaja2023-fi­naa­lis­ta

14.05.2023 15:00
Tilaajille
Jedun kehitysjohtajan haku etenee: Kolme hakijaa valittiin soveltuvuusarviointiin

Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan haku etenee: Kolme hakijaa va­lit­tiin so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

21.03.2023 09:00
Tilaajille
Antti-Jussi Vahteala hakee Jedun kehitysjohtajan virkaa, toinen haku toi 13 uutta hakijaa

Ant­ti-Jus­si Vah­tea­la hakee Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan virkaa, toinen haku toi 13 uutta hakijaa

02.03.2023 09:00
Tilaajille
Jedu jatkaa kehitysjohtajan hakua

Jedu jatkaa ke­hi­tys­joh­ta­jan hakua

03.02.2023 09:00
Jedulle palkataan kehitysjohtaja: Katso ketkä kolme valittiin haastattelujen jälkeen soveltuvuusarviointiin

Jedulle pal­ka­taan ke­hi­tys­joh­ta­ja: Katso ketkä kolme va­lit­tiin haas­tat­te­lu­jen jälkeen so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

23.01.2023 09:00
Koulutuskeskus Jedusta valmistuneita

Kou­lu­tus­kes­kus Jedusta val­mis­tu­nei­ta

19.01.2023 09:00
Tilaajille
Mediapaja avaa opiskelijoille mahdollisuuden työpaikkaan

Me­dia­pa­ja avaa opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suu­den työ­paik­kaan

17.12.2022 06:00
Tilaajille
JEDU jakoi tunnustusta vuoden oppisopimustoimijoille

JEDU jakoi tun­nus­tus­ta vuoden op­pi­so­pi­mus­toi­mi­joil­le

06.10.2022 15:00
Tilaajille