Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Jedu
Viimeisen kerran yhdessä Jukkatalolla – tapaamisen teemana oli verkostoituminen

Vii­mei­sen kerran yhdessä Juk­ka­ta­lol­la – ­ta­paa­mi­sen teemana oli ver­kos­toi­tu­mi­nen

15.09.2023 06:00
Tilaajille
Positiivisuus vie pitkälle

Po­si­tii­vi­suus vie pit­käl­le

12.07.2023 18:00
Tilaajille
Ruoka yhdistää ihmisiä Jedulla – "halutaan tuoda esille, että kulttuurinen moninaisuus on rikkautta."

Ruoka yh­dis­tää ihmisiä Je­dul­la – "­ha­lu­taan tuoda esille, että kult­tuu­ri­nen mo­ni­nai­suus on rik­kaut­ta."

16.05.2023 12:00
Tilaajille
JEDUn opiskelijoille neljä SM-mitalia Espoon Taitaja2023-finaalista

JEDUn opis­ke­li­joil­le neljä SM-mi­ta­lia Espoon Taitaja2023-fi­naa­lis­ta

14.05.2023 15:00
Tilaajille
Jedun kehitysjohtajan haku etenee: Kolme hakijaa valittiin soveltuvuusarviointiin

Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan haku etenee: Kolme hakijaa va­lit­tiin so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

21.03.2023 09:00
Tilaajille
Antti-Jussi Vahteala hakee Jedun kehitysjohtajan virkaa, toinen haku toi 13 uutta hakijaa

Ant­ti-Jus­si Vah­tea­la hakee Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan virkaa, toinen haku toi 13 uutta hakijaa

02.03.2023 09:00
Tilaajille
Jedu jatkaa kehitysjohtajan hakua

Jedu jatkaa ke­hi­tys­joh­ta­jan hakua

03.02.2023 09:00
Jedulle palkataan kehitysjohtaja: Katso ketkä kolme valittiin haastattelujen jälkeen soveltuvuusarviointiin

Jedulle pal­ka­taan ke­hi­tys­joh­ta­ja: Katso ketkä kolme va­lit­tiin haas­tat­te­lu­jen jälkeen so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

23.01.2023 09:00
Koulutuskeskus Jedusta valmistuneita

Kou­lu­tus­kes­kus Jedusta val­mis­tu­nei­ta

19.01.2023 09:00
Tilaajille
Mediapaja avaa opiskelijoille mahdollisuuden työpaikkaan

Me­dia­pa­ja avaa opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suu­den työ­paik­kaan

17.12.2022 06:00
Tilaajille
JEDU jakoi tunnustusta vuoden oppisopimustoimijoille

JEDU jakoi tun­nus­tus­ta vuoden op­pi­so­pi­mus­toi­mi­joil­le

06.10.2022 15:00
Tilaajille
Koulutuksen vastattava työelämän tarpeisiin

Kou­lu­tuk­sen vas­tat­ta­va työ­elä­män tar­pei­siin

13.08.2022 06:00
Tilaajille
Erkki Juola valittu JEDU:n rehtoriksi – tehtävänä johtaa opetusta ja vastata kouluarjesta

Erkki Juola valittu JEDU:n reh­to­rik­si – teh­tä­vä­nä johtaa ope­tus­ta ja vastata kou­lu­ar­jes­ta

05.08.2022 12:07
Ilmari Ojakoskelle pitäjänneuvoksen arvonimi – Keijo Makkoselle ammattikasvatusneuvoksen arvo

Ilmari Oja­kos­kel­le pi­tä­jän­neu­vok­sen ar­vo­ni­mi – Keijo Mak­ko­sel­le am­mat­ti­kas­va­tus­neu­vok­sen arvo

22.06.2022 15:00
Tilaajille
Pyhännän yritysten tarpeisiin liittyvä koulutus turvattava lähellä kotikuntaa

Py­hän­nän yri­tys­ten tar­pei­siin liit­ty­vä kou­lu­tus tur­vat­ta­va lähellä ko­ti­kun­taa

22.04.2022 09:00
Tilaajille
JEDU:n uusi johtaja valittu – tekniikan tohtori Matti Väänänen aloittanee kesäkuussa

JEDU:n uusi johtaja valittu – tek­nii­kan tohtori Matti Vää­nä­nen aloit­ta­nee ke­sä­kuus­sa

21.04.2022 08:54
Tilaajille
Siikalatva otti kantaa Jedun kiinteistöstrategiaan, jossa on esillä tilojen purkamista Piippolassa: "Suunnitelma on realistinen, mutta ammatillisen koulutuksen säilyminen on tärkeää"

Sii­ka­lat­va otti kantaa Jedun kiin­teis­töst­ra­te­giaan, jossa on esillä tilojen pur­ka­mis­ta Piip­po­las­sa: "Suun­ni­tel­ma on rea­lis­ti­nen, mutta am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen säi­ly­mi­nen on tär­keää"

21.04.2022 06:00
Tilaajille
Jedulla 100 000 neliöitä kiinteistöjä, ja osa tulossa tiensä päähän – Pyhännän ja Siikalatvan kunnanhallitukset perehtyvät kiinteistöstrategiaan tiistaina

Jedulla 100 000 ne­liöi­tä kiin­teis­tö­jä, ja osa tulossa tiensä päähän – Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tuk­set pe­reh­ty­vät kiin­teis­tö­stra­te­giaan tiis­tai­na

19.04.2022 12:00
Tilaajille
Jedun johtajavalinta etenee

Jedun joh­ta­ja­va­lin­ta etenee

24.03.2022 12:19
Tilaajille
Jedun johtajavalinta etenee, seuraavaksi ovat edessä haastattelut – tentissä yhdeksän hakijaa

Jedun joh­ta­ja­va­lin­ta etenee, seu­raa­vak­si ovat edessä haas­tat­te­lut – ten­tis­sä yh­dek­sän hakijaa

28.02.2022 15:00
Tilaajille