Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jedu
Jedun kehitysjohtajan haku etenee: Kolme hakijaa valittiin soveltuvuusarviointiin

Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan haku etenee: Kolme hakijaa va­lit­tiin so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

21.03.2023 09:00
Tilaajille
Antti-Jussi Vahteala hakee Jedun kehitysjohtajan virkaa, toinen haku toi 13 uutta hakijaa

Ant­ti-Jus­si Vah­tea­la hakee Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan virkaa, toinen haku toi 13 uutta hakijaa

02.03.2023 09:00
Tilaajille
Jedu jatkaa kehitysjohtajan hakua

Jedu jatkaa ke­hi­tys­joh­ta­jan hakua

03.02.2023 09:00
Jedulle palkataan kehitysjohtaja: Katso ketkä kolme valittiin haastattelujen jälkeen soveltuvuusarviointiin

Jedulle pal­ka­taan ke­hi­tys­joh­ta­ja: Katso ketkä kolme va­lit­tiin haas­tat­te­lu­jen jälkeen so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

23.01.2023 09:00
Koulutuskeskus Jedusta valmistuneita

Kou­lu­tus­kes­kus Jedusta val­mis­tu­nei­ta

19.01.2023 09:00
Tilaajille
Mediapaja avaa opiskelijoille mahdollisuuden työpaikkaan

Me­dia­pa­ja avaa opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suu­den työ­paik­kaan

17.12.2022 06:00
Tilaajille
JEDU jakoi tunnustusta vuoden oppisopimustoimijoille

JEDU jakoi tun­nus­tus­ta vuoden op­pi­so­pi­mus­toi­mi­joil­le

06.10.2022 15:00
Tilaajille
Koulutuksen vastattava työelämän tarpeisiin

Kou­lu­tuk­sen vas­tat­ta­va työ­elä­män tar­pei­siin

13.08.2022 06:00
Tilaajille
Erkki Juola valittu JEDU:n rehtoriksi – tehtävänä johtaa opetusta ja vastata kouluarjesta

Erkki Juola valittu JEDU:n reh­to­rik­si – teh­tä­vä­nä johtaa ope­tus­ta ja vastata kou­lu­ar­jes­ta

05.08.2022 12:07
Ilmari Ojakoskelle pitäjänneuvoksen arvonimi – Keijo Makkoselle ammattikasvatusneuvoksen arvo

Ilmari Oja­kos­kel­le pi­tä­jän­neu­vok­sen ar­vo­ni­mi – Keijo Mak­ko­sel­le am­mat­ti­kas­va­tus­neu­vok­sen arvo

22.06.2022 15:00
Tilaajille
Pyhännän yritysten tarpeisiin liittyvä koulutus turvattava lähellä kotikuntaa

Py­hän­nän yri­tys­ten tar­pei­siin liit­ty­vä kou­lu­tus tur­vat­ta­va lähellä ko­ti­kun­taa

22.04.2022 09:00
Tilaajille
JEDU:n uusi johtaja valittu – tekniikan tohtori Matti Väänänen aloittanee kesäkuussa

JEDU:n uusi johtaja valittu – tek­nii­kan tohtori Matti Vää­nä­nen aloit­ta­nee ke­sä­kuus­sa

21.04.2022 08:54
Tilaajille
Siikalatva otti kantaa Jedun kiinteistöstrategiaan, jossa on esillä tilojen purkamista Piippolassa: "Suunnitelma on realistinen, mutta ammatillisen koulutuksen säilyminen on tärkeää"

Sii­ka­lat­va otti kantaa Jedun kiin­teis­töst­ra­te­giaan, jossa on esillä tilojen pur­ka­mis­ta Piip­po­las­sa: "Suun­ni­tel­ma on rea­lis­ti­nen, mutta am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen säi­ly­mi­nen on tär­keää"

21.04.2022 06:00
Tilaajille
Jedulla 100 000 neliöitä kiinteistöjä, ja osa tulossa tiensä päähän – Pyhännän ja Siikalatvan kunnanhallitukset perehtyvät kiinteistöstrategiaan tiistaina

Jedulla 100 000 ne­liöi­tä kiin­teis­tö­jä, ja osa tulossa tiensä päähän – Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tuk­set pe­reh­ty­vät kiin­teis­tö­stra­te­giaan tiis­tai­na

19.04.2022 12:00
Tilaajille
Jedun johtajavalinta etenee

Jedun joh­ta­ja­va­lin­ta etenee

24.03.2022 12:19
Tilaajille
Jedun johtajavalinta etenee, seuraavaksi ovat edessä haastattelut – tentissä yhdeksän hakijaa

Jedun joh­ta­ja­va­lin­ta etenee, seu­raa­vak­si ovat edessä haas­tat­te­lut – ten­tis­sä yh­dek­sän hakijaa

28.02.2022 15:00
Tilaajille
Jedun kuntayhtymän johtajapaikkaan uusia hakijoita, osa hakijoista on perunut hakemuksena –Katso nimet, ketkä ovat virasta kiinnostuneita

Jedun kun­ta­yh­ty­män joh­ta­ja­paik­kaan uusia ha­ki­joi­ta, osa ha­ki­jois­ta on perunut ha­ke­muk­se­na –Katso nimet, ketkä ovat virasta kiin­nos­tu­nei­ta

16.02.2022 09:00
Tilaajille
Jedu kutsuu jo kolme haastatteluun, mutta johtajahaku jatkuu helmikuun puoliväliin saakka

Jedu kutsuu jo kolme haas­tat­te­luun, mutta joh­ta­ja­ha­ku jatkuu hel­mi­kuun puo­li­vä­liin saakka

20.01.2022 18:00
Tilaajille
Jedun johtajan paikkaa tavoittelee 14 hakijaa – katso lista hakijoista

Jedun joh­ta­jan paikkaa ta­voit­te­lee 14 hakijaa – katso lista ha­ki­jois­ta

17.01.2022 16:00
Tilaajille
JEDUlta ammattiin valmistuneita

JEDUlta am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta

22.12.2021 09:00
Tilaajille