Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Haapavesi
Haapavedellä vietetään Herättäjänpäivää

Haa­pa­ve­del­lä vie­te­tään He­rät­tä­jän­päi­vää

18.08.2023 06:00
Tilaajille
Digitaalinen sote-keskus laajenee maanantaina Pyhännälle

Di­gi­taa­li­nen sote-kes­kus laa­je­nee maa­nan­tai­na Py­hän­näl­le

04.07.2023 12:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Piipsannevan tuulivoimapuiston kaava Haapavedellä on lainvastainen, syynä puutteelliset linnustoselvitykset

Hal­lin­to-oi­keus: Piip­san­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton kaava Haa­pa­ve­del­lä on lain­vas­tai­nen, syynä puut­teel­li­set lin­nus­to­sel­vi­tyk­set

04.07.2023 09:00
Tilaajille
Siikaverkko laajenee Haapavedelle – rakennustyöt aloitetaan kevään aikana

Sii­ka­verk­ko laa­je­nee Haa­pa­ve­del­le – ­ra­ken­nus­työt aloi­te­taan kevään aikana

10.05.2023 12:00
Tilaajille
Pyhännän kunnanhallitus esittää ehdollista lisärahoitusta seutukunnalle

Py­hän­nän kun­nan­hal­li­tus esittää eh­dol­lis­ta li­sä­ra­hoi­tus­ta seu­tu­kun­nal­le

23.03.2023 15:00
Tilaajille
Jäterallin halutaan loppuvan – yrityksillä on kiinnostus käyttää paikallisia palveluita. Kiertotalousasioissa painaa toimijan luotettavuus

Jä­te­ral­lin ha­lu­taan lop­pu­van – yri­tyk­sil­lä on kiin­nos­tus käyttää pai­kal­li­sia pal­ve­lui­ta. Kier­to­ta­lous­asiois­sa painaa toi­mi­jan luo­tet­ta­vuus

04.02.2023 06:00
Tilaajille
SuPerin ammattiosasto 215 on näyttänyt voimiaan jo neljä vuosikymmentä

SuPerin am­mat­ti­osas­to 215 on näyt­tä­nyt voi­miaan jo neljä vuo­si­kym­men­tä

23.09.2022 12:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaiset vaativat aluevaalien uusimista Haapaveden epäillyn vaalirikkomuksen vuoksi – puolue epäilee vaalirikkomusta myös Nivalassa

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lai­set vaa­ti­vat alue­vaa­lien uu­si­mis­ta Haa­pa­ve­den epäil­lyn vaa­li­rik­ko­muk­sen vuoksi – puolue epäilee vaa­li­rik­ko­mus­ta myös Ni­va­las­sa

16.02.2022 13:00
Tilaajille
Rekry tuotti tuloksen: Ympäristöpalvelut Helmi palkkasi valvontaeläinlääkäriksi Malmbergin

Rekry tuotti tu­lok­sen: Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Helmi palk­ka­si val­von­ta­eläin­lää­kä­rik­si Malm­ber­gin

15.01.2022 12:00
Tilaajille
Helmi palkkaa valvontaeläinlääkärin: "Kunnalliselle puolelle eläinlääkäreitä on haastavampi saada"

Helmi palkkaa val­von­tae­läin­lää­kä­rin: "Kun­nal­li­sel­le puo­lel­le eläin­lää­kä­rei­tä on haas­ta­vam­pi saada"

04.01.2022 06:00
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä nousee yhä – uusia tartuntoja muun muassa Oulussa, Kuusamossa ja Haapavedellä

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä nousee yhä – uusia tar­tun­to­ja muun muassa Ou­lus­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Haa­pa­ve­del­lä

28.07.2021 12:02
Jokilaaksojen pelastuslaitoksella useita sammutustehtäviä maanantaina – nuotio sytytti maastopalon Kalajoella

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la useita sam­mu­tus­teh­tä­viä maa­nan­tai­na – nuotio sytytti maas­to­pa­lon Ka­la­joel­la

12.07.2021 22:47
Soutajat joutuivat veden varaan Haapavedellä – sivullinen pelasti heidät veneellään

Sou­ta­jat jou­tui­vat veden varaan Haa­pa­ve­del­lä – si­vul­li­nen pelasti heidät ve­neel­lään

26.06.2021 08:54
Kuituverkon jatkorakentamistyöt alkavat Pyhännällä – osuuskunta laskee käyttömaksuja ja lisää osin liittymänopeuksia

Kui­tu­ver­kon jat­ko­ra­ken­ta­mis­työt alkavat Py­hän­näl­lä – osuus­kun­ta laskee käyt­tö­mak­su­ja ja lisää osin liit­ty­mä­no­peuk­sia

30.05.2021 14:00
Tilaajille
THL: Oulussa kymmenen uutta koronatartuntaa – tartuntoja myös lukuisissa muissa pohjoisen kunnissa, yksi uusi tartunta Siikalatvalla

THL: Oulussa kym­me­nen uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja myös lu­kui­sis­sa muissa poh­joi­sen kun­nis­sa, yksi uusi tar­tun­ta Sii­ka­lat­val­la

18.04.2021 14:31
THL: Suomessa todettu 348 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla kuusi uutta tartuntaa – maakunnassa tapauksia Oulussa, Raahessa, Siikajoella ja Haapavedellä

THL: Suo­mes­sa todettu 348 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la kuusi uutta tar­tun­taa – maa­kun­nas­sa ta­pauk­sia Ou­lus­sa, Raa­hes­sa, Sii­ka­joel­la ja Haa­pa­ve­del­lä

07.04.2021 14:29
NordFuelin energiantuotanto toteutetaan Haapavedellä puujakeilla, turvekattilasta luovuttiin

Nord­Fue­lin ener­gian­tuo­tan­to to­teu­te­taan Haa­pa­ve­del­lä puu­ja­keil­la, tur­ve­kat­ti­las­ta luo­vut­tiin

29.03.2021 16:37
Tilaajille
Selvitys: Suurin merkitys turvetoimialalla on seutukunnista Haapavesi-Siikalatvalla – turpeen käytön vähentäminen näkyisi paikallistaloudessa

Sel­vi­tys: Suurin mer­ki­tys tur­ve­toi­mi­alal­la on seu­tu­kun­nis­ta Haa­pa­ve­si-Sii­ka­lat­val­la – turpeen käytön vä­hen­tä­mi­nen näkyisi pai­kal­lis­ta­lou­des­sa

16.02.2021 15:49
Tilaajille
Turveyrittäjien uudet liiketoimintamahdollisuudet selvitetään – tavoitteena löytää korvaavaa työtä niin kalustolle, yrittäjille kuin työntekijöille

Tur­ve­yrit­tä­jien uudet lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det sel­vi­te­tään – ta­voit­tee­na löytää kor­vaa­vaa työtä niin ka­lus­tol­le, yrit­tä­jil­le kuin työn­te­ki­jöil­le

25.01.2021 06:08
Tilaajille
TYSO tunnistaa osaamista

TYSO tun­nis­taa osaa­mis­ta

23.12.2020 06:00
Tilaajille