Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vanhukset
Digikahvilassa kaivauduttiin Pohde.fi -sivuston salaisuuksiin – tuttu sanonta "kertaus on opintojen äiti" pätee digiaikanakin

Di­gi­kah­vi­las­sa kai­vau­dut­tiin Poh­de.fi -si­vus­ton sa­lai­suuk­siin – tuttu sanonta "ker­taus on opin­to­jen äiti" pätee di­gi­ai­ka­na­kin

07.11.2023 15:00
Tilaajille
Lihas auttaa pysymään pystyssä – Kunnon mummola herätteli Ruukissa hoitamaan lihaskuntoa

Lihas auttaa py­sy­mään pys­tys­sä – Kunnon mummola he­rät­te­li Ruu­kis­sa hoi­ta­maan li­has­kun­toa

11.06.2023 09:00
Tilaajille
Kunnes Attendo meidät erottaa: Annelin pitäisi erota Einosta 68 aviovuoden jälkeen

Kunnes Attendo meidät erot­taa: Annelin pitäisi erota Einosta 68 avio­vuo­den jälkeen

13.01.2023 18:00 1
Tilaajille
Rampit, sähköovet ja invapaikat tarpeen Pyhännällä – Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää liikkumisrajoitteisten asiakkaiden huomioimista

Rampit, säh­kö­ovet ja in­va­pai­kat tarpeen Py­hän­näl­lä – Vanhus- ja vam­mais­neu­vos­to esittää liik­ku­mis­ra­joit­teis­ten asiak­kai­den huo­mioi­mis­ta

05.10.2022 18:00
Tilaajille
Valtakunnallinen vanhustenviikko 2.–9.10. – teemana oikeus päästä ulos luontoon

Val­ta­kun­nal­li­nen van­hus­ten­viik­ko 2.–9.10. – teemana oikeus päästä ulos luon­toon

03.10.2022 11:25
Ikäihmisten kotihoidon tarve kasvaa – Nyt valmistellaan yhtenäisiä kriteerejä kotiin annettaville palveluille

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don tarve kasvaa – Nyt val­mis­tel­laan yh­te­näi­siä kri­tee­re­jä kotiin an­net­ta­vil­le pal­ve­luil­le

08.09.2022 18:00
Tilaajille
Mäkelänrinteen rakennuspaikkaa valmistellaan Ruukissa – työt alkavat kun rakennuslupa on myönnetty

Mä­ke­län­rin­teen ra­ken­nus­paik­kaa val­mis­tel­laan Ruu­kis­sa – työt alkavat kun ra­ken­nus­lu­pa on myön­net­ty

02.08.2022 06:00
Tilaajille
Raahen seudulla sairastetaan ja vanhusjonot hoivakoteihin kasvavat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoivapaikkoja

Raahen seu­dul­la sai­ras­te­taan ja van­hus­jo­not hoi­va­ko­tei­hin kas­va­vat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoi­va­paik­ko­ja

09.05.2022 12:00
Tilaajille
Siikajokilaakson alueen Lions mukaan lasten asiallista verkkokäyttäytymistä tukevaan hankkeeseen – Piirikuvernööri: Tulevalla Lions-kaudella kohti uutta normaalia

Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen Lions mukaan lasten asial­lis­ta verk­ko­käyt­täy­ty­mis­tä tu­ke­vaan hank­kee­seen – Pii­ri­ku­ver­nöö­ri: Tu­le­val­la Lions-kau­del­la kohti uutta nor­maa­lia

25.05.2021 08:00
Tilaajille