Kestilä
Jäistä tunnelmavaloa Kestilän kylänraitille

Jäistä tun­nel­ma­va­loa Kes­ti­län ky­län­rai­til­le

23.12.2021 12:00
Tilaajille
Kuudet uudet kasvot Siikalatvan nuorisovaltuustoon – kulunut kausi jäi koronan takia melkoisen tyngäksi

Kuudet uudet kasvot Sii­ka­lat­van nuo­ri­so­val­tuus­toon – kulunut kausi jäi koronan takia mel­koi­sen tyn­gäk­si

15.12.2021 13:30
Tilaajille
Janita Kaikkonen ja Petra Kiiskinen tekivät itsenäisyyspäivän aattona kunniaa suomenhevosille –  Petra Kiiskinen: “Mikäli Suomen itsenäisyys olisi joskus uhattuna, haluaisin olla kykenevä puolustamaan kotimaatani.”

Janita Kaik­ko­nen ja Petra Kiis­ki­nen tekivät it­se­näi­syys­päi­vän aattona kunniaa suo­men­he­vo­sil­le –  Petra Kiis­ki­nen: “Mikäli Suomen it­se­näi­syys olisi joskus uhat­tu­na, ha­luai­sin olla ky­ke­ne­vä puo­lus­ta­maan ko­ti­maa­ta­ni.”

06.12.2021 12:24
Tilaajille
Eläkeliiton Kestilän yhdistys juhli 45-vuotistaivaltaan – tunnustusta pitkäaikaisille toimijoille sekä kannanotto eläkeläisten tarvitsemien palveluiden puolesta

Elä­ke­lii­ton Kes­ti­län yh­dis­tys juhli 45-vuo­tis­tai­val­taan – tun­nus­tus­ta pit­kä­ai­kai­sil­le toi­mi­joil­le sekä kan­nan­ot­to elä­ke­läis­ten tar­vit­se­mien pal­ve­lui­den puo­les­ta

22.11.2021 10:59
Tilaajille
Rivin koulun lukujärjestys meni uusiksi

Rivin koulun lu­ku­jär­jes­tys meni uusiksi

20.11.2021 12:00
Tilaajille
Siikalatva luopuu liikunta- ja kuntosalimaksuista – Kestilän suosittu tuolijumpparyhmä jatkaa Jokihelmen opiston piirinä Marikan vetämänä. Katso videolta, millainen töminä tuolijumpassa on!

Sii­ka­lat­va luopuu lii­kun­ta- ja kun­to­sa­li­mak­suis­ta – Kes­ti­län suo­sit­tu tuo­li­jump­pa­ryh­mä jatkaa Jo­ki­hel­men opiston piirinä Marikan ve­tä­mä­nä. Katso vi­deol­ta, mil­lai­nen töminä tuo­li­jum­pas­sa on!

12.11.2021 09:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnan alueen ensimmäisen tuulivoimapuiston avoimien ovien päivässä noin 300 kävijää – kiinnostus tuulivoimaa kohtaan näkyi myös monipuolisina kysymyksinä

Sii­ka­lat­van kunnan alueen en­sim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­puis­ton avoi­mien ovien päi­väs­sä noin 300 kävijää – kiin­nos­tus tuu­li­voi­maa kohtaan näkyi myös mo­ni­puo­li­si­na ky­sy­myk­si­nä

20.10.2021 12:00
Tilaajille
Jussi Rasinkankaan kappale Syksyn sävelen finaaliehdokkaana

Jussi Ra­sin­kan­kaan kappale Syksyn sävelen fi­naa­li­eh­dok­kaa­na

08.10.2021 13:35
Tilaajille
Isännänkiikkuun mahtuu emännätkin

Isän­nän­kiik­kuun mahtuu emän­nät­kin

23.08.2021 11:14
Tilaajille
Maakirkossa on rento ja yhteisöllinen tunnelma

Maa­kir­kos­sa on rento ja yh­tei­söl­li­nen tun­nel­ma

19.08.2021 11:25
Tilaajille
Saaren hirsipirtti Järvikylässä antoi tunnelmalliset puitteet maakirkolle ja jumalanpalvelukselle

Saaren hir­si­pirt­ti Jär­vi­ky­läs­sä antoi tun­nel­mal­li­set puit­teet maa­kir­kol­le ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­le

19.08.2021 11:20
Tilaajille
Kestilän Kangasjärven veden laatu heikentynyt – järven veden enterokokkipitoisuus noussut usein kovien sateiden vuoksi

Kes­ti­län Kan­gas­jär­ven veden laatu hei­ken­ty­nyt – järven veden en­te­ro­kok­ki­pi­toi­suus noussut usein kovien sa­tei­den vuoksi

13.08.2021 15:30 1
Tilaajille
Kestilä-päivien Nappula- ja Nuorisokisat keräsivät mukavasti kilpailijoita

Kes­ti­lä-päi­vien Nap­pu­la- ja Nuo­ri­so­ki­sat ke­rä­si­vät mu­ka­vas­ti kil­pai­li­joi­ta

09.07.2021 15:00
Einarin Kuljettajapalkinto Kestilään – palkinnon myöntää arvostettu Einari Vidgrén Säätiö

Einarin Kul­jet­ta­ja­pal­kin­to Kes­ti­lään – pal­kin­non myöntää ar­vos­tet­tu Einari Vidgrén Säätiö

09.07.2021 11:53
Tilaajille
Viulujen valmistus vei kestisen Eino Kurkelan sydämen

Viu­lu­jen val­mis­tus vei kes­ti­sen Eino Kur­ke­lan sydämen

05.07.2021 05:17
Tilaajille
Kestilä-päivät aloittivat kesätapahtumat Siikajokilaakson alueen pitäjissä

Kes­ti­lä-päi­vät aloit­ti­vat ke­sä­ta­pah­tu­mat Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen pi­tä­jis­sä

01.07.2021 13:47
Tilaajille
Paluu kaupungista kotiseudulle
Kolumni

Paluu kau­pun­gis­ta ko­ti­seu­dul­le

01.07.2021 06:44
Tilaajille
Kestilän alakoulun ja päiväkodin rakennustyöt käyntiin – vanhan koulun purkamiselle ei ole estettä

Kes­ti­län ala­kou­lun ja päi­vä­ko­din ra­ken­nus­työt käyn­tiin – vanhan koulun pur­ka­mi­sel­le ei ole estettä

30.06.2021 05:48
Tilaajille
Perinteiset Kestilä-päivät järjestetään jälleen vuoden tauon jälkeen – viikko käyntiin huomenna Kässäkahvilalla

Pe­rin­tei­set Kes­ti­lä-päi­vät jär­jes­te­tään jälleen vuoden tauon jälkeen – viikko käyn­tiin huo­men­na Käs­sä­kah­vi­lal­la

28.06.2021 12:08
Tilaajille
Siikalatva Cup käyntiin Kestilässä – Saija Nordström ylitti A-tulosrajan

Sii­ka­lat­va Cup käyn­tiin Kes­ti­läs­sä – Saija Nord­ström ylitti A-tu­los­ra­jan

22.06.2021 11:00
Tilaajille