Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kestilä
Kuukausi
Kestisten viesti on, että Kestilässä pitää olla pankki – katso videolta, miksi konttori ollaan sulkemassa

Kes­tis­ten viesti on, että Kes­ti­läs­sä pitää olla pankki – katso vi­deol­ta, miksi kont­to­ri ollaan sul­ke­mas­sa

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Metsästysseuran säännöt ratkaisevat, pääseekö hirviporukkaan

Met­säs­tys­seu­ran säännöt rat­kai­se­vat, pää­see­kö hir­vi­po­ruk­kaan

15.11.2022 06:00
Tilaajille
Piikatyttö kuuraa -single sijoittuu vahvasti Kestilään

Pii­ka­tyt­tö kuuraa -single si­joit­tuu vah­vas­ti Kes­ti­lään

12.11.2022 18:00
Tilaajille
Kestisten palveluiden katoamisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­tis­ten pal­ve­lui­den ka­toa­mi­ses­ta

09.11.2022 09:23
Tilaajille
Vanhemmat
Kestilän konttorin ovet sulkeutuvat loppuvuodesta – päätöksen taustalla sisäilmaongelma ja konttorissa asioimisen voimakas väheneminen

Kes­ti­län kont­to­rin ovet sul­keu­tu­vat lop­pu­vuo­des­ta – pää­tök­sen taus­tal­la si­sä­il­ma­on­gel­ma ja kont­to­ris­sa asioi­mi­sen voi­ma­kas vä­he­ne­mi­nen

02.11.2022 06:00
Tilaajille
Syysloman jälkeen uuteen kouluun ja päiväkotiin – jutussa muutama kuva uusista tiloista

Syys­lo­man jälkeen uuteen kouluun ja päi­vä­ko­tiin – jutussa muutama kuva uusista ti­lois­ta

20.10.2022 06:00
Tilaajille
Pelastajien riveihin kaivataan lisää väkeä –  “Varallaolon loputtua Kestilässä ei välttämättä ole ollut yhtään hälytykseen lähtijää hälytyksen tullen.”

Pe­las­ta­jien ri­vei­hin kai­va­taan lisää väkeä –  “Va­ral­lao­lon lo­put­tua Kes­ti­läs­sä ei vält­tä­mät­tä ole ollut yhtään hä­ly­tyk­seen läh­ti­jää hä­ly­tyk­sen tul­len.”

18.10.2022 06:00
Tilaajille
Otteita Kestilän VPK:n viikkoharjoituksista

Otteita Kes­ti­län VPK:n viik­ko­har­joi­tuk­sis­ta

18.10.2022 05:00
Tilaajille
Pihlajistossa epäiltiin tulipaloa – rakennuksesta ei löytynyt merkkejä palosta

Pih­la­jis­tos­sa epäil­tiin tu­li­pa­loa – ra­ken­nuk­ses­ta ei löy­ty­nyt merk­ke­jä palosta

25.09.2022 07:04
Tilaajille
Tuulimyllyt pyörivät vihdoin Kokkonevalla – avajaiset tulossa vielä tämän vuoden puolella

Tuu­li­myl­lyt pyö­ri­vät vihdoin Kok­ko­ne­val­la – ava­jai­set tulossa vielä tämän vuoden puo­lel­la

19.09.2022 18:00
Tilaajille
Kestilä Open frisbeegolfkisa heitetään jälleen lauantaina – kisa tuli täyteen parissa päivässä

Kestilä Open fris­bee­golf­ki­sa hei­te­tään jälleen lauan­tai­na – kisa tuli täyteen parissa päi­väs­sä

09.09.2022 06:00
Tilaajille
Mustalouhen maa-aineslupa yllätti järvikyläläiset – kunnan julkaisemia kuulutuksia kannattaa seurata

Mus­ta­lou­hen maa-ai­nes­lu­pa yllätti jär­vi­ky­lä­läi­set – kunnan jul­kai­se­mia kuu­lu­tuk­sia kan­nat­taa seurata

30.08.2022 09:00
Tilaajille
Koirapuistossa koira saa olla koira

Koi­ra­puis­tos­sa koira saa olla koira

29.08.2022 15:11
Tilaajille
Kestilän koirapuiston avajaiset

Kes­ti­län koi­ra­puis­ton ava­jai­set

29.08.2022 15:03
Tilaajille
Vestian Kierrätyspäivät ensi viikolla

Vestian Kier­rä­tys­päi­vät ensi vii­kol­la

20.08.2022 09:00
Tilaajille
Ukkosen epäillään sytyttäneen autiotalon

Ukkosen epäil­lään sy­tyt­tä­neen au­tio­ta­lon

20.08.2022 07:27
Tilaajille
Muistojen koulutiellä Hyvölänperällä – ennen kylällä oli lapsia kahteen kouluun

Muis­to­jen kou­lu­tiel­lä Hy­vö­län­pe­räl­lä – ennen kylällä oli lapsia kahteen kouluun

07.08.2022 07:00
Tilaajille
Arttu lähtee mielellään lomitustöihin vaikka robottinavettaan

Arttu lähtee mie­lel­lään lo­mi­tus­töi­hin vaikka ro­bot­ti­na­vet­taan

25.07.2022 12:30
Tilaajille
Kuinka Pääskylästä tuli Kangasjärven maja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka Pääs­ky­läs­tä tuli Kan­gas­jär­ven maja

13.07.2022 09:55
Tilaajille
Siikalatva-cupin toinen osakilpailu kisattiin Kestilässä

Sii­ka­lat­va-cu­pin toinen osa­kil­pai­lu ki­sat­tiin Kes­ti­läs­sä

08.07.2022 12:00