Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kestilä
Maaseutuyrittäjätulo monesta lähteestä

Maa­seu­tu­yrit­tä­jä­tu­lo monesta läh­tees­tä

29.03.2023 18:00 2
Tilaajille
Jussi Rasinkankaan sävellys selvitti tiensä finaaliin

Jussi Ra­sin­kan­kaan sä­vel­lys sel­vit­ti tiensä fi­naa­liin

22.03.2023 09:00
Tilaajille
Huoli painaa Kestilän museoyhdistystä - kuka jatkaisi arvokasta työtä?

Huoli painaa Kes­ti­län mu­seo­yh­dis­tys­tä - kuka jat­kai­si ar­vo­kas­ta työtä?

01.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Yksityisen sotamuseon tulevaisuus avoimena - mihin sijoitetaan Seppo Karppisen mittava kokoelma?

Yk­si­tyi­sen so­ta­mu­seon tu­le­vai­suus avoi­me­na - mihin si­joi­te­taan Seppo Karp­pi­sen mittava ko­koel­ma?

28.02.2023 18:00 1
Tilaajille
Ranttilan kammariin saatiin vieraita Kestilästä – uusi kerho on osoittanut tarpeellisuutensa. Katso kuvia kerhotunnelmista

Rant­ti­lan kam­ma­riin saatiin vie­rai­ta Kes­ti­läs­tä – uusi kerho on osoit­ta­nut tar­peel­li­suu­ten­sa. Katso kuvia ker­ho­tun­nel­mis­ta

22.02.2023 18:00
Tilaajille
Alakoski ja Tiilikainen voitokkaita Laskiaishiihdoissa

Ala­kos­ki ja Tii­li­kai­nen voi­tok­kai­ta Las­kiais­hiih­dois­sa

20.02.2023 19:39
Tilaajille
Kajave kehittää sähköverkkoa lähes 25 miljoonalla – uutta voimajohtoa Oulujärven länsipuolelle Kestilään

Kajave ke­hit­tää säh­kö­verk­koa lähes 25 mil­joo­nal­la – uutta voi­ma­joh­toa Ou­lu­jär­ven län­si­puo­lel­le Kes­ti­lään

12.02.2023 06:00
Tilaajille
Uusi isäntä aloittaa lämmitysjärjestelmän remontilla –  Kestilän teollisuushallikaupassa kirpaisi 378 840,97 euron arvonalennus

Uusi isäntä aloit­taa läm­mi­tys­jär­jes­tel­män re­mon­til­la –  Kes­ti­län teol­li­suus­hal­li­kau­pas­sa kir­pai­si 378 840,97 euron ar­von­alen­nus

09.02.2023 15:03 1
Tilaajille
Naapurin isännät päätyivät käräjille – katso sekä valmis elokuva että video kuvaustouhuista

Naa­pu­rin isännät pää­tyi­vät kä­rä­jil­le – katso sekä valmis elokuva että video ku­vaus­tou­huis­ta

07.02.2023 18:00 1
Tilaajille
Naapurin isännät kuvasi lyhyt elokuvan, jonka tekoon myös suuri joukko avustajia pääsi mukaan.

Naa­pu­rin isännät kuvasi lyhyt elo­ku­van, jonka tekoon myös suuri joukko avus­ta­jia pääsi mukaan.

07.02.2023 17:55
Tilaajille
Petri ja Jenni Peltomäki Kestilän K-Market Eväsrepun kauppiaiksi – uusi kauppiaspari tuo jotain ihan uutta  kaupan  palvelutiskiin

Petri ja Jenni Pel­to­mä­ki Kes­ti­län K-Mar­ket Eväs­re­pun kaup­piaik­si – uusi kaup­pias­pa­ri tuo jotain ihan uutta kaupan pal­ve­lu­tis­kiin

06.02.2023 09:38
Tilaajille
Mulkuanjärven valuma-alueelle kunnostusselvitys

Mul­kuan­jär­ven va­lu­ma-alueel­le kun­nos­tus­sel­vi­tys

24.01.2023 12:00
Tilaajille
Lyhytelokuvan kuvauksiin kaivataan avustajia – Naapurin isännät filmaa lauantaina Kestilän valtuustosalissa

Ly­hyt­elo­ku­van ku­vauk­siin kai­va­taan avus­ta­jia – Naa­pu­rin isännät filmaa lauan­tai­na Kes­ti­län val­tuus­to­sa­lis­sa

23.01.2023 12:00
Tilaajille
Salla ja Jani pääsevät kauppiaaksi kotikylälleen – Kestilän K-Market Eväsrepun uuden kauppiaan haku käynnissä

Salla ja Jani pää­se­vät kaup­piaak­si ko­ti­ky­läl­leen – Kes­ti­län K-Mar­ket Eväs­re­pun uuden kaup­piaan haku käyn­nis­sä

21.01.2023 06:00
Tilaajille
Kestilän kivikoulun irtaimisto myynnissä

Kes­ti­län ki­vi­kou­lun ir­tai­mis­to myyn­nis­sä

19.01.2023 15:00
Tilaajille
Uudet tilat herättivät ihastusta – nykytekniikka näyttäytyi myös oppilasesityksessä

Uudet tilat he­rät­ti­vät ihas­tus­ta – ny­ky­tek­niik­ka näyt­täy­tyi myös op­pi­las­esi­tyk­ses­sä

28.12.2022 18:00
Tilaajille
Minecraft-palikat löysivät tiensä Kestilään

Mi­nec­raft-pa­li­kat löy­si­vät tiensä Kes­ti­lään

14.12.2022 18:00
Tilaajille
Sulo Heikkisen asiointipalvelu alkaa pyörätuolikyydillä – katso juttuun liitetty video

Sulo Heik­ki­sen asioin­ti­pal­ve­lu alkaa pyö­rä­tuo­li­kyy­dil­lä – katso juttuun lii­tet­ty video

14.12.2022 15:00
Tilaajille
Liikenneonnettomuudet työllistivät pelastajia – Siikalatvalla sattui risteyskolari

Lii­ken­ne­on­net­to­muu­det työl­lis­ti­vät pe­las­ta­jia – Sii­ka­lat­val­la sattui ris­teys­ko­la­ri

07.12.2022 06:59
Tilaajille
Yrittäjien tapaamiskierros alkoi Kestilästä

Yrit­tä­jien ta­paa­mis­kier­ros alkoi Kes­ti­läs­tä

05.12.2022 12:00
Tilaajille