Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kestilä
Hautauspalvelulla avoimien ovien päivä– Ailalle ja Tapiolle yrityksen pyörittäminen on nykyään enemmänkin harrastus

Hau­taus­pal­ve­lul­la avoi­mien ovien päi­vä– Ai­lal­le ja Ta­piol­le yri­tyk­sen pyö­rit­tä­mi­nen on nykyään enem­män­kin har­ras­tus

26.09.2023 15:00
Tilaajille
Seurantakäynnillä Mustalouhella – maisemaa ei tunnista entiseksi

Seu­ran­ta­käyn­nil­lä Mus­ta­lou­hel­la – mai­se­maa ei tun­nis­ta en­ti­sek­si

18.09.2023 06:00
Tilaajille
Koskelan Valtti ravasi tähdeksi

Kos­ke­lan Valtti ravasi täh­dek­si

17.08.2023 15:00
Tilaajille
Lomittamista ja näyttelemistä – Antilla alkaa olla jo tulevaisuuden suunnitelmat selvät

Lo­mit­ta­mis­ta ja näyt­te­le­mis­tä – An­til­la alkaa olla jo tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mat selvät

16.08.2023 18:00
Tilaajille
Kestilän koulun pihapiirissä ei enää sortumisvaaraa – tervapääskyille rakennetaan pesintäpaikkoja

Kes­ti­län koulun pi­ha­pii­ris­sä ei enää sor­tu­mis­vaa­raa – ter­va­pääs­kyil­le ra­ken­ne­taan pe­sin­tä­paik­ko­ja

08.08.2023 09:00
Tilaajille
Kestilän koulun konepurkutyöt keskeytyivät reiluksi viikoksi – ely-keskus linjasi: pääskysten pesimärauhan ohi menee ihmisten turvallisuus

Kes­ti­län koulun ko­ne­pur­ku­työt kes­key­tyi­vät rei­luk­si vii­kok­si – ely-kes­kus lin­ja­si: pääs­kys­ten pe­si­mä­rau­han ohi menee ih­mis­ten tur­val­li­suus

14.07.2023 12:00 1
Tilaajille
Kestilän Siikalatva Cupin kisassa vähäinen osanotto – kesäkuun tuloksissa oli virhe

Kes­ti­län Sii­ka­lat­va Cupin kisassa vä­häi­nen osan­ot­to – ke­sä­kuun tu­lok­sis­sa oli virhe

11.07.2023 09:00
Tilaajille
Kestilässä kisailtiin

Kes­ti­läs­sä ki­sail­tiin

05.07.2023 09:00
Tilaajille
Kestilän kivikoulun konepurkutyöt käynnissä – katso video

Kes­ti­län ki­vi­kou­lun ko­ne­pur­ku­työt käyn­nis­sä – katso video

30.06.2023 15:00
Tilaajille
Kestilän keskuskoulun purkutyöt alkoivat juhannusviikolla. Juhannuksen jälkeen startattiin kaivinkoneilla tehtävät purkutyöt.

Kes­ti­län kes­kus­kou­lun pur­ku­työt al­koi­vat ju­han­nus­vii­kol­la. Ju­han­nuk­sen jälkeen star­tat­tiin kai­vin­ko­neil­la teh­tä­vät pur­ku­työt.

08.07.2023 07:22
Tilaajille
Hyvölänrannalla odotuksissa ennätyskesä

Hy­vö­län­ran­nal­la odo­tuk­sis­sa en­nä­tys­ke­sä

21.06.2023 15:00
Tilaajille
Kestilän vanhan kivikoulun purku-urakka alkoi maanantaina

Kes­ti­län vanhan ki­vi­kou­lun pur­ku-urak­ka alkoi maa­nan­tai­na

21.06.2023 06:00
Tilaajille
Metsä Group ei jätä Kestilää - uudet tilat löytyivät lähempää kuin arvattiinkaan

Metsä Group ei jätä Kes­ti­lää - uudet tilat löy­tyi­vät lä­hem­pää kuin ar­vat­tiin­kaan

20.06.2023 12:25 2
Tilaajille
Tarjolla tiskillinen lähinautaa

Tar­jol­la tis­kil­li­nen lä­hi­nau­taa

31.05.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvan kesässä myös teatteria

Sii­ka­lat­van kesässä myös teat­te­ria

26.05.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvalla Hyvän Tekemisen viikko – viikko starttasi Rantsilassa nallesairaalalla

Sii­ka­lat­val­la Hyvän Te­ke­mi­sen viikko – viikko start­ta­si Rant­si­las­sa nal­le­sai­raa­lal­la

23.05.2023 09:00
Tilaajille
Aarteiden etsintää ja menneiden muistelua – Kestilän peruskoulun irtaimistomyyjäisissä koettiin väenpaljous. Katso video

Aar­tei­den et­sin­tää ja men­nei­den muis­te­lua – Kes­ti­län pe­rus­kou­lun ir­tai­mis­to­myy­jäi­sis­sä koet­tiin väen­pal­jous. Katso video

19.05.2023 15:01
Tilaajille
Äitien kunniaksi juotiin kakkukahvit hyvässä seurassa – Hyvölänrannalla pitkä perinne

Äitien kun­niak­si juotiin kak­ku­kah­vit hyvässä seu­ras­sa – Hy­vö­län­ran­nal­la pitkä perinne

15.05.2023 18:00
Tilaajille
Kestilän urheiluseurassa tapahtuu – yhdeksästoista puheenjohtaja valittiin maaliskuussa

Kes­ti­län ur­hei­lu­seu­ras­sa ta­pah­tuu – yh­dek­säs­tois­ta pu­heen­joh­ta­ja va­lit­tiin maa­lis­kuus­sa

07.05.2023 18:00
Tilaajille