Kestilä
Viimeisin 4 tuntia
Kunnallisneuvos Aimo Suorsan mietteitä kuntavaalien alla – valtuustotyöhön kaivattaisiin rohkeasti asioihin tarttuvia ja niistä selvää ottavia kuntalaisia

Kun­nal­lis­neu­vos Aimo Suorsan miet­tei­tä kun­ta­vaa­lien alla – val­tuus­to­työ­hön kai­vat­tai­siin roh­keas­ti asioi­hin tart­tu­via ja niistä selvää ottavia kun­ta­lai­sia

06:59
Tilaajille
Kuukausi
Eläinlääkäriaseman työntekijät auttavat eläimiä yötä päivää – henkilökuntaa on Kestilän vastaanotolla jälleen riittävästi

Eläin­lää­kä­ri­ase­man työn­te­ki­jät aut­ta­vat eläimiä yötä päivää – hen­ki­lö­kun­taa on Kes­ti­län vas­taan­otol­la jälleen riit­tä­väs­ti

23.02.2021 06:00
Tilaajille
Kestilän moduulipäiväkoti oli odotettu asia – käytännölliset tilat ja raikas hengitysilma ovat taanneet viihtyisyyden

Kes­ti­län mo­duu­li­päi­vä­ko­ti oli odo­tet­tu asia – käy­tän­nöl­li­set tilat ja raikas hen­gi­tys­il­ma ovat taan­neet viih­tyi­syy­den

22.02.2021 15:12
Tilaajille
Kestilän 131. laskiaishiihdot vielä hiihtämättä – hiihtoperinteen ei anneta katketa

Kes­ti­län 131. las­kiais­hiih­dot vielä hiih­tä­mät­tä – hiih­to­pe­rin­teen ei anneta katketa

15.02.2021 06:36
Tilaajille
Paikallisuus ja tavoitettavuus ovat Siikalatvan Osuuspankin kilpailuvaltteja – Jarmo Pistemaa on kasvanut tehtäväänsä pankkinsa palveluksessa

Pai­kal­li­suus ja ta­voi­tet­ta­vuus ovat Sii­ka­lat­van Osuus­pan­kin kil­pai­lu­valt­te­ja – Jarmo Pis­te­maa on kas­va­nut teh­tä­vään­sä pank­kin­sa pal­ve­luk­ses­sa

10.02.2021 03:36
Tilaajille
Kestilän kuolonkolaria tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksina – poliisin mukaan henkilöauton kuskilla ei ollut ajo-oikeutta

Kes­ti­län kuo­lon­ko­la­ria tut­ki­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja kuo­le­man­tuot­ta­muk­si­na – po­lii­sin mukaan hen­ki­lö­au­ton kus­kil­la ei ollut ajo-oi­keut­ta

02.02.2021 11:01
Vanhemmat
Kestilässä kolarissa menehtyneiden muistoa kunnioitetaan – Vaalassa ja Siikalatvalla suruliputetaan tiistaina

Kes­ti­läs­sä ko­la­ris­sa me­neh­ty­nei­den muistoa kun­nioi­te­taan – Vaa­las­sa ja Sii­ka­lat­val­la su­ru­li­pu­te­taan tiis­tai­na

02.02.2021 14:44
Kolme henkilöä menehtyi Kestilän auto-onnettomuudessa – näin onnettomuus tapahtui

Kolme hen­ki­löä me­neh­tyi Kes­ti­län au­to-on­net­to­muu­des­sa – näin on­net­to­muus ta­pah­tui

03.03.2021 13:53