Juuri nyt: RAS: Sii­ka­joen ko­ro­na­ta­pauk­ses­sa tois­tai­sek­si 3 po­si­tii­vis­ta ja 19 al­tis­tu­nut­ta

Mainos: Sii­ka­jo­ki­laak­so 55 vuotta, tilaa pai­kal­lis­me­dia­si juh­la­hin­taan: Digi 12 kk 55 €

Kestilä

Isän­nän­kiik­kuun mahtuu emän­nät­kin

23.08.2021 11:14
Tilaajille

Maa­kir­kos­sa on rento ja yh­tei­söl­li­nen tun­nel­ma

19.08.2021 11:25
Tilaajille
Saaren hirsipirtti Järvikylässä antoi tunnelmalliset puitteet maakirkolle ja jumalanpalvelukselle

Saaren hir­si­pirt­ti Jär­vi­ky­läs­sä antoi tun­nel­mal­li­set puit­teet maa­kir­kol­le ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­le

19.08.2021 11:20
Tilaajille

Kes­ti­län Kan­gas­jär­ven veden laatu hei­ken­ty­nyt – järven veden en­te­ro­kok­ki­pi­toi­suus noussut usein kovien sa­tei­den vuoksi

13.08.2021 15:30 1
Tilaajille

Kes­ti­lä-päi­vien Nap­pu­la- ja Nuo­ri­so­ki­sat ke­rä­si­vät mu­ka­vas­ti kil­pai­li­joi­ta

09.07.2021 15:00

Einarin Kul­jet­ta­ja­pal­kin­to Kes­ti­lään – pal­kin­non myöntää ar­vos­tet­tu Einari Vidgrén Säätiö

09.07.2021 11:53
Tilaajille

Viu­lu­jen val­mis­tus vei kes­ti­sen Eino Kur­ke­lan sydämen

05.07.2021 05:17
Tilaajille

Kes­ti­lä-päi­vät aloit­ti­vat ke­sä­ta­pah­tu­mat Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen pi­tä­jis­sä

01.07.2021 13:47
Tilaajille
Kolumni

Paluu kau­pun­gis­ta ko­ti­seu­dul­le

01.07.2021 06:44
Tilaajille

Kes­ti­län ala­kou­lun ja päi­vä­ko­din ra­ken­nus­työt käyn­tiin – vanhan koulun pur­ka­mi­sel­le ei ole estettä

30.06.2021 05:48
Tilaajille

Pe­rin­tei­set Kes­ti­lä-päi­vät jär­jes­te­tään jälleen vuoden tauon jälkeen – viikko käyn­tiin huo­men­na Käs­sä­kah­vi­lal­la

28.06.2021 12:08
Tilaajille

Sii­ka­lat­va Cup käyn­tiin Kes­ti­läs­sä – Saija Nord­ström ylitti A-tu­los­ra­jan

22.06.2021 11:00
Tilaajille

Eero Nii­ra­sel­le vaa­li­päi­vä­nä ää­nes­tä­mi­nen on perinne – kun­ta­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu avautuu Sii­ka­jo­ki­laak­son si­vuil­la kello 20.00

13.06.2021 19:09
Tilaajille

Vai­vais­ukot pää­si­vät Kes­ti­läs­sä ja Rant­si­las­sa ke­sä­töi­hin – yh­teis­vas­tuu­ke­räys jatkuu vuoden loppuun

30.05.2021 06:00
Tilaajille

Kohta ei pääse enää kunnan laskuun Ne­los­tien varteen – lii­tyn­tä­lii­ken­ne Kes­ti­läs­tä val­ta­tiel­le päät­ty­mäs­sä kesällä

26.05.2021 13:00
Tilaajille

Vuok­ra­ta­lot saivat pääosin va­pau­tuk­sen ara­va­ra­hoi­tus­eh­dois­ta – kon­kurs­si­pe­sä voi aloit­taa Sii­ka­lat­van Vuok­ra­ta­lo­jen kiin­teis­tö­jen myynnin

22.05.2021 06:00
Tilaajille

Van­ho­jen lehtien näyt­te­lys­sä on esillä sivuja vuosien takaa – samat aiheet kier­tä­vät leh­dis­sä vuo­si­kym­me­nien ajan: "Elämän olo­suh­teet ovat ajan saa­tos­sa muut­tu­neet, mutta ihminen ei"

11.05.2021 18:00
Tilaajille

Ko­ti­seu­tu­rak­kaus, rakkaus isän­maa­han, lä­him­mäi­sen­rak­kaus — vast­ikään 70 täyt­tä­neen Seppo Karp­pi­sen arvot ovat nä­ky­neet läpi elämän työssä ja va­paal­la

10.05.2021 06:00
Tilaajille

Kier­rä­tys­päi­vil­le tuodaan eniten sähkö- ja elekt­ro­niik­ka­ro­mua sekä vaa­ral­lis­ta jätettä – Vestian kier­rä­tys­päi­vil­lä Kes­ti­läs­sä kävi kuhina: katso kuvat ja video paikan päältä

04.05.2021 19:06
Tilaajille

Korona ra­joit­taa Vestian kier­rä­tys­päi­viä

29.04.2021 17:00
Tilaajille