Koronarokotteet

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Py­hän­näl­lä vuonna 1961 syn­ty­nei­siin – ro­kot­teet koh­den­ne­taan THL:n suo­si­tus­ten mukaan

25.04.2021 15:00