Koronarokotukset
Viimeisin 12 tuntia

RAS:n alueel­la 16-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen al­ka­mas­sa – ajan­va­raus on jo avoinna

10:35
Kuukausi

Run­saas­ti ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja saa­ta­vil­la py­hän­tä­läi­sil­le

12.06.2021 19:30

Sii­ka­joel­la yli puolet saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen

09.06.2021 20:20
Tilaajille

Ras­kaa­na oleva voi ha­lu­tes­saan ottaa ko­ro­na­ro­kot­teen – THL oh­jeis­ti myös ro­kot­tei­den samaan aikaan an­ta­mi­ses­ta

05.06.2021 16:38

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ni­vat Py­hän­näl­lä, vuo­ros­sa jo 16 vuotta täyt­tä­neet

06.06.2021 18:28

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin jo­ki­laak­sos­sa

02.06.2021 12:00
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Py­hän­näl­lä

28.05.2021 16:00
Vanhemmat

Helmi avasi 45-vuo­tiail­le säh­köi­sen va­rauk­sen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen – RAS laa­jen­ta­nee ro­ko­tuk­sia ke­sä­kuun alussa 40-vuo­tiai­siin

18.05.2021 13:32

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Py­hän­näl­lä kes­ki­viik­ko­na – kaikki 50 vuotta tänä vuonna täyt­tä­vät ja sitä van­hem­mat voivat varata ko­ro­na­ro­ko­tus­ajan

04.05.2021 11:14

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­rauk­set laa­je­ne­vat maa­nan­tai­na Sii­ka­lat­val­la

02.05.2021 14:00

Ai­kai­sem­pi päi­vys­tys­muu­tos pu­heen­ai­hee­na ajoit­tain edel­leen Sii­ka­lat­val­la – ko­ro­na­ro­kot­teen ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäs­tä tullut pa­lau­tet­ta

02.05.2021 08:00
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Sii­ka­lat­val­la: "I­kään­ty­nei­den osalta ro­ko­te­peit­tä­vyys on erit­täin hyvä" – ro­ko­tus­ai­ko­ja edel­leen saa­ta­vil­la

22.04.2021 18:15 1
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Py­hän­näl­lä 2. ris­ki­ryh­miin kuu­lu­viin – kuulut ris­ki­ryh­mään 2., jos sinulla on esi­mer­kik­si jat­ku­vaa lää­ki­tys­tä vaativa astma

18.04.2021 14:00

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat laa­jen­neet Py­hän­näl­lä – ajan­va­rauk­seen soit­taes­sa ohjeet kuun­nel­ta­va tarkoin ja odo­tet­ta­va ta­kai­sin­soit­toa

13.04.2021 14:46

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat laa­jen­neet 65-vuot­ta täyt­tä­nei­siin Py­hän­näl­lä ja Sii­ka­joel­la – Sii­ka­lat­val­la ro­ko­te­taan jo 65 vuotta täyt­tä­nei­tä ris­ki­ryh­mä­läi­siä

11.04.2021 13:55

Ko­ro­na­ro­ko­tus­päi­vää oli odo­tet­tu – ro­ko­tuk­set hoi­tu­vat su­ju­vas­ti ro­ko­tus­tii­min yh­teis­työl­lä

08.04.2021 06:16
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun kuntien ja kun­ta­yh­ty­mien joh­ta­jat an­toi­vat yh­teis­lau­sun­non – vaa­ti­mus ro­kot­tei­den ja­ka­mi­sen jat­ka­mi­ses­ta väes­tö­poh­jaan pe­rus­tuen

03.04.2021 07:29

Py­hän­näl­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­jen ajan­va­raus jat­kos­sa tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin – huh­ti–­tou­ko­kuul­la käyt­töön säh­köi­nen ajan­va­raus

28.03.2021 19:10

Ro­ko­tuk­set Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teil­la kes­key­te­tään myös Py­hän­näl­lä ja Sii­ka­lat­val­la

22.03.2021 12:14

Astra Zenecan ro­kot­teet eivät päädy ros­kik­seen Raahen seu­tu­kun­nas­sa – ai­na­kaan vielä

21.03.2021 07:28