Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronarokotukset
Pyhännällä jaetaan jo viidettä rokotetta immuunipuutteisille – neljäs rokote jaossa riskiryhmiin kuuluville

Py­hän­näl­lä jaetaan jo vii­det­tä ro­ko­tet­ta im­muu­ni­puut­tei­sil­le – neljäs rokote jaossa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le

18.06.2022 17:00
THL:ltä uusi suositus neljännestä rokotteesta

THL:ltä uusi suo­si­tus nel­jän­nes­tä ro­kot­tees­ta

04.06.2022 18:00
THL:n suositus neljänsistä koronarokotteista laajenee – koronaepidemia helpottanut

THL:n suo­si­tus nel­jän­sis­tä ko­ro­na­ro­kot­teis­ta laa­je­nee – ko­ro­na­epi­de­mia hel­pot­ta­nut

07.05.2022 10:00
Rokotuksen vastustajan kanta ratkaisee, jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsen rokottamisesta

Ro­ko­tuk­sen vas­tus­ta­jan kanta rat­kai­see, jos van­hem­mat ovat eri­mie­li­siä lapsen ro­kot­ta­mi­ses­ta

06.02.2022 06:00
Tilaajille
Pakkorokotukset näkyvät myös Siikajokilaaksossa – muut työt ovat rokottamattomalle tiukassa, uhkana on jäädä ilman palkkaa tai työsuhteen jatkoa

Pak­ko­ro­ko­tuk­set näkyvät myös Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa – muut työt ovat ro­kot­ta­mat­to­mal­le tiu­kas­sa, uhkana on jäädä ilman palkkaa tai työ­suh­teen jatkoa

13.01.2022 06:00
Tilaajille
Koronatilanne heikentynyt, Pyhännällä 12 koronatartuntaa kahdessa viikossa – pienempien lasten rokotukset alkamassa

Ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt, Py­hän­näl­lä 12 ko­ro­na­tar­tun­taa kah­des­sa vii­kos­sa – pie­nem­pien lasten ro­ko­tuk­set al­ka­mas­sa

05.01.2022 16:29
Kunnat voivat aloittaa riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset periaatteessa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuotiaiden riskiryhmistä

Kunnat voivat aloit­taa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set pe­ri­aat­tees­sa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mis­tä

16.12.2021 20:33
OYSissa katkotaan siipiä somessa leviäviltä huhupuheilta sairaista vauvoista, taustalla todennäköisesti rokotekriittisyys – "Jos jotain poikkeavaa olisi, tietäisimme siitä ensimmäisenä ja reagoisimme heti"

OYSissa kat­ko­taan siipiä somessa le­viä­vil­tä hu­hu­pu­heil­ta sai­rais­ta vau­vois­ta, taus­tal­la to­den­nä­köi­ses­ti ro­ko­te­kriit­ti­syys – "Jos jotain poik­kea­vaa olisi, tie­täi­sim­me siitä en­sim­mäi­se­nä ja rea­goi­sim­me heti"

15.12.2021 19:00
Tilaajille
Kolmatta koronarokotetta saa jo

Kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta saa jo

10.12.2021 11:19
Tilaajille
Koronarokotukset jatkuvat jokilaaksossa – joka kunnassa piikille pääsee myös ilman ajanvarausta. Korjaus Pyhännän 9.12. walk in -rokotuspäivän aikatauluun: rokotukset kello  9.00–15 .00

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat jo­ki­laak­sos­sa – joka kun­nas­sa pii­kil­le pääsee myös ilman ajan­va­raus­ta. Korjaus Py­hän­nän 9.12. walk in -ro­ko­tus­päi­vän ai­ka­tau­luun: ro­ko­tuk­set kello 9.00–15 .00

03.12.2021 09:27
STM ja THL: Koronarokotustahti on hidastunut huomattavasti – Pohjois-Pohjanmaalla 81 uutta koronatartuntaa, joista neljä Pyhännällä ja kaksi Siikalatvalla

STM ja THL: Ko­ro­na­ro­ko­tus­tah­ti on hi­das­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 81 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista neljä Py­hän­näl­lä ja kaksi Sii­ka­lat­val­la

11.11.2021 14:57
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 35 ja koko maassa 810 uutta tartuntaa – tällainen on rokottamattomien osuus OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 35 ja koko maassa 810 uutta tar­tun­taa – täl­lai­nen on ro­kot­ta­mat­to­mien osuus OYSissa

09.11.2021 15:53
Siikajoenkylällä Komppalinnassa koronarokotuksia ilman ajanvarausta – kunnanjohtajan ämpärit pääsevät viimein jakoon

Sii­ka­joen­ky­läl­lä Komp­pa­lin­nas­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta – kun­nan­joh­ta­jan ämpärit pää­se­vät viimein jakoon

25.10.2021 10:05
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Kolmas koronarokotekierros käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla – kohderyhmä immuunipuutteiset sekä sosiaali- ja terveysalan ihmiset

Kolmas ko­ro­na­ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – koh­de­ryh­mä im­muu­ni­puut­tei­set sekä so­siaa­li- ja ter­veys­alan ihmiset

21.09.2021 16:17
Pyhännällä todettu yksi uusi koronavirustartunta – ensimmäiselle koronarokotukselle pääsee ilman ajanvarausta lauantaina

Py­hän­näl­lä todettu yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – en­sim­mäi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le pääsee ilman ajan­va­raus­ta lauan­tai­na

27.08.2021 12:47
Ensi viikolla siikajokiset voivat saada toisen koronarokotteen ilman ajanvarausta

Ensi vii­kol­la sii­ka­jo­ki­set voivat saada toisen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta

15.08.2021 08:00
Pyhännällä raportoitiin viikonloppuna yksi uusi koronatartunta, altistuneiden joukossa ei ole kuntalaisia – koronarokotukset laajenivat myös Pyhännällä

Py­hän­näl­lä ra­por­toi­tiin vii­kon­lop­pu­na yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­den jou­kos­sa ei ole kun­ta­lai­sia – ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ni­vat myös Py­hän­näl­lä

09.08.2021 14:56
Tilaajille
Koronarokotukset laajenivat myös Siikalatvalla – kouluille tulossa rokotuspäiviä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ni­vat myös Sii­ka­lat­val­la – kou­luil­le tulossa ro­ko­tus­päi­viä

09.08.2021 08:49
RAS: Tehosterokotuksen odotusaika lyhenee – tehoste jo 8 viikon kuluttua ensimmäisestä

RAS: Te­hos­te­ro­ko­tuk­sen odo­tus­ai­ka lyhenee – tehoste jo 8 viikon ku­lut­tua en­sim­mäi­ses­tä

03.08.2021 16:31