Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa, tee il­moi­tus tästä.

Koronarokotukset
Siikajoenkylällä Komppalinnassa koronarokotuksia ilman ajanvarausta – kunnanjohtajan ämpärit pääsevät viimein jakoon

Sii­ka­joen­ky­läl­lä Komp­pa­lin­nas­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta – kun­nan­joh­ta­jan ämpärit pää­se­vät viimein jakoon

25.10.2021 10:05
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Kolmas koronarokotekierros käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla – kohderyhmä immuunipuutteiset sekä sosiaali- ja terveysalan ihmiset

Kolmas ko­ro­na­ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – koh­de­ryh­mä im­muu­ni­puut­tei­set sekä so­siaa­li- ja ter­veys­alan ihmiset

21.09.2021 16:17
Pyhännällä todettu yksi uusi koronavirustartunta – ensimmäiselle koronarokotukselle pääsee ilman ajanvarausta lauantaina

Py­hän­näl­lä todettu yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – en­sim­mäi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le pääsee ilman ajan­va­raus­ta lauan­tai­na

27.08.2021 12:47
Ensi viikolla siikajokiset voivat saada toisen koronarokotteen ilman ajanvarausta

Ensi vii­kol­la sii­ka­jo­ki­set voivat saada toisen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta

15.08.2021 08:00
Pyhännällä raportoitiin viikonloppuna yksi uusi koronatartunta, altistuneiden joukossa ei ole kuntalaisia – koronarokotukset laajenivat myös Pyhännällä

Py­hän­näl­lä ra­por­toi­tiin vii­kon­lop­pu­na yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­den jou­kos­sa ei ole kun­ta­lai­sia – ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ni­vat myös Py­hän­näl­lä

09.08.2021 14:56
Tilaajille
Koronarokotukset laajenivat myös Siikalatvalla – kouluille tulossa rokotuspäiviä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ni­vat myös Sii­ka­lat­val­la – kou­luil­le tulossa ro­ko­tus­päi­viä

09.08.2021 08:49
RAS: Tehosterokotuksen odotusaika lyhenee – tehoste jo 8 viikon kuluttua ensimmäisestä

RAS: Te­hos­te­ro­ko­tuk­sen odo­tus­ai­ka lyhenee – tehoste jo 8 viikon ku­lut­tua en­sim­mäi­ses­tä

03.08.2021 16:31
Elokuussa siikajokiset pääsevät koronarokotteelle ilman ajanvarausta

Elo­kuus­sa sii­ka­jo­ki­set pää­se­vät ko­ro­na­ro­kot­teel­le ilman ajan­va­raus­ta

27.07.2021 13:06
Rokottautumisinto hiipunut tietyissä ikäryhmissä, vaarana ylijäämärokotteet – kuntalaisia kehotetaan varaamaan rokotusaikoja

Ro­kot­tau­tu­mis­in­to hii­pu­nut tie­tyis­sä ikä­ryh­mis­sä, vaarana yli­jää­mä­ro­kot­teet – kun­ta­lai­sia ke­ho­te­taan va­raa­maan ro­ko­tus­ai­ko­ja

30.06.2021 14:05
Tilaajille
Siikajokiset riskiryhmiin kuuluvat 12–15-vuotiaat pääsevät koronarokotuksiin heinäkuulla

Sii­ka­jo­ki­set ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat 12–15-vuo­tiaat pää­se­vät ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin hei­nä­kuul­la

24.06.2021 10:57
RAS:n alueella 16-vuotiaiden koronarokottaminen alkamassa – ajanvaraus on jo avoinna

RAS:n alueel­la 16-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen al­ka­mas­sa – ajan­va­raus on jo avoinna

18.06.2021 10:35
Runsaasti koronarokotusaikoja saatavilla pyhäntäläisille

Run­saas­ti ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja saa­ta­vil­la py­hän­tä­läi­sil­le

12.06.2021 19:30
Siikajoella yli puolet saanut ensimmäisen koronarokotteen

Sii­ka­joel­la yli puolet saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen

09.06.2021 20:20
Tilaajille
Raskaana oleva voi halutessaan ottaa koronarokotteen – THL ohjeisti myös rokotteiden samaan aikaan antamisesta

Ras­kaa­na oleva voi ha­lu­tes­saan ottaa ko­ro­na­ro­kot­teen – THL oh­jeis­ti myös ro­kot­tei­den samaan aikaan an­ta­mi­ses­ta

05.06.2021 16:38
Koronarokotukset laajenivat Pyhännällä, vuorossa jo 16 vuotta täyttäneet

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ni­vat Py­hän­näl­lä, vuo­ros­sa jo 16 vuotta täyt­tä­neet

06.06.2021 18:28
Rokotukset etenevät hyvin jokilaaksossa

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin jo­ki­laak­sos­sa

02.06.2021 12:00
Tilaajille
Koronarokotukset laajenevat Pyhännällä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Py­hän­näl­lä

28.05.2021 16:00
Helmi avasi 45-vuotiaille sähköisen varauksen koronarokotukseen – RAS laajentanee rokotuksia kesäkuun alussa 40-vuotiaisiin

Helmi avasi 45-vuo­tiail­le säh­köi­sen va­rauk­sen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen – RAS laa­jen­ta­nee ro­ko­tuk­sia ke­sä­kuun alussa 40-vuo­tiai­siin

18.05.2021 13:32
Koronarokotukset laajenevat Pyhännällä keskiviikkona – kaikki 50 vuotta tänä vuonna täyttävät ja sitä vanhemmat voivat varata koronarokotusajan

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Py­hän­näl­lä kes­ki­viik­ko­na – kaikki 50 vuotta tänä vuonna täyt­tä­vät ja sitä van­hem­mat voivat varata ko­ro­na­ro­ko­tus­ajan

04.05.2021 11:14