Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kunnanjohtaja
Kunnanjohtajan valinta etenee Siikalatvalla – soveltuvuusarviointiin valittu kolme hakijaa

Kun­nan­joh­ta­jan valinta etenee Sii­ka­lat­val­la – so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin valittu kolme hakijaa

09.02.2024 09:40 5
Tilaajille
Siikalatvan kunnanjohtajaehdokkaista viisi saa haastattelukutsun – kunnanjohtajaehdokkaiden joukko kasvoi uudella nimellä

Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­ja­eh­dok­kais­ta viisi saa haas­tat­te­lu­kut­sun – ­kun­nan­joh­ta­jaeh­dok­kai­den joukko kasvoi uudella nimellä

01.02.2024 16:32
Tilaajille
Siikalatvan kunta avasi kunnanjohtajahaun –Siikalatvalle haetaan rohkeaa verkostoitujaa ja myönteisen kuntakuvan edistäjää

Sii­ka­lat­van kunta avasi kun­nan­joh­ta­ja­haun –Sii­ka­lat­val­le haetaan rohkeaa ver­kos­toi­tu­jaa ja myön­tei­sen kun­ta­ku­van edis­tä­jää

14.12.2023 06:00
Tilaajille
Pirre Seppänen on hakenut Lieksan kaupunginjohtajaksi – Lieksan kaupunginjohtajahaun valmisteluryhmä päätti jatkaa hakuaikaa

Pirre Sep­pä­nen on hakenut Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­jak­si – Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun val­mis­te­lu­ryh­mä päätti jatkaa ha­ku­ai­kaa

26.09.2023 07:43
Tilaajille
Velvollisuuksien vastainen toiminta johti virkasuhteen purkamiseen Siikajoella – viranhaltija vaatii päätöksen kumoamista lainvastaisena ja virheellisesti tehtynä

Vel­vol­li­suuk­sien vas­tai­nen toi­min­ta johti vir­ka­suh­teen pur­ka­mi­seen Sii­ka­joel­la – ­vi­ran­hal­ti­ja vaatii pää­tök­sen ku­moa­mis­ta lain­vas­tai­se­na ja vir­heel­li­ses­ti tehtynä

10.01.2023 14:58
Tilaajille
Rantsilalaislähtöinen Jari Rantapelkonen on Sodankylän uusi kunnanjohtaja: "Mitä aikaisemmin aloittaa, sen parempi"

Rant­si­la­lais­läh­töi­nen Jari Ran­ta­pel­ko­nen on So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja: "Mitä ai­kai­sem­min aloit­taa, sen pa­rem­pi"

03.07.2022 06:00
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtajaksi halukkaista neljä kutsutaan haastatteluihin – mukana myös Siikajoen hallintojohtaja Juha Lampi

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jak­si ha­luk­kais­ta neljä kut­su­taan haas­tat­te­lui­hin – ­mu­ka­na myös Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja Juha Lampi

27.04.2022 07:00
Tilaajille
Jouko Nissinen työsavotta on tehty – takana mittava rupeama pyhäntästen luottomiehenä

Jouko Nis­si­nen työ­sa­vot­ta on tehty – takana mittava rupeama py­hän­täs­ten luot­to­mie­he­nä

13.01.2021 08:45
Tilaajille
Severinkankaan ranne operoitiin – kipsin kanssa voi työskennellä

Se­ve­rin­kan­kaan ranne ope­roi­tiin – kipsin kanssa voi työs­ken­nel­lä

21.09.2020 12:35
Tilaajille
Piilma jääkin Siikalatvan johtajaksi

Piilma jääkin Sii­ka­lat­van joh­ta­jak­si

20.06.2017 09:53
Nyt puhuvat siikalatvaset – meille tarvitaan sopivasti ”suuruudenhullu” kunnanjohtaja

Nyt puhuvat sii­ka­lat­va­set – meille tar­vi­taan so­pi­vas­ti ”suu­ruu­den­hul­lu” kun­nan­joh­ta­ja

15.06.2017 11:34
Kaisu vaihtuu Maunoon – Siikajoki saa uuden johtajan ensi viikolla

Kaisu vaihtuu Maunoon – Sii­ka­jo­ki saa uuden joh­ta­jan ensi vii­kol­la

23.02.2017 11:55
Mauno Rantoa esitetään johtajaksi Siikajoelle

Mauno Rantoa esi­te­tään joh­ta­jak­si Sii­ka­joel­le

22.09.2016 10:23
Siikajoella haastatellaan seitsemän johtajaehdokasta

Sii­ka­joel­la haas­ta­tel­laan seit­se­män joh­ta­ja­eh­do­kas­ta

25.08.2016 11:42

Sii­ka­joen johtoon 20 hakijaa

10.08.2016 21:00
Siikajoelle 11 hakijaa johtajaksi

Sii­ka­joel­le 11 hakijaa joh­ta­jak­si

25.04.2016 10:00