Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ismo Mäkeläinen
Nyt satsataan hyvinvointiin – Pyhäntä tähtää yli 300 000 euron ylijäämään

Nyt sat­sa­taan hy­vin­voin­tiin – Pyhäntä tähtää yli 300 000 euron yli­jää­mään

07.11.2022 06:00
Tilaajille
Pyhännän kunnanjohtaja perinteisellä kyläkierroksella

Py­hän­nän kun­nan­joh­ta­ja pe­rin­tei­sel­lä ky­lä­kier­rok­sel­la

15.08.2022 11:55
Tilaajille
Pyhännän osuus MuuSuomi-sarjassa alkaa huomenna – ohjelman kautta saatavaa julkisuutta hyödynnetään kuntakuvan luomisessa

Py­hän­nän osuus Muu­Suo­mi-sar­jas­sa alkaa huo­men­na – oh­jel­man kautta saa­ta­vaa jul­ki­suut­ta hyö­dyn­ne­tään kun­ta­ku­van luo­mi­ses­sa

01.11.2021 06:00
Tilaajille
Pyhäntästen ja sidosryhmien edustajien mielipidettä kaivataan – Pyhännän tulevaisuuden suuntaa määritetään kuntastrategiaa päivittäen

Py­hän­täs­ten ja si­dos­ryh­mien edus­ta­jien mie­li­pi­det­tä kai­va­taan – Py­hän­nän tu­le­vai­suu­den suuntaa mää­ri­te­tään kun­ta­stra­te­giaa päi­vit­täen

15.07.2021 15:00
Tilaajille
Pyhännällä avoinna jopa 70 työpaikkaa – työntekijöitä houkutellaan ja Pyhännälle töihin tulon esteitä hoidetaan yritysten ja kunnan yhteistyöllä

Py­hän­näl­lä avoinna jopa 70 työ­paik­kaa – työn­te­ki­jöi­tä hou­ku­tel­laan ja Py­hän­näl­le töihin tulon esteitä hoi­de­taan yri­tys­ten ja kunnan yh­teis­työl­lä

20.05.2021 15:00
Tilaajille
ABO Wind lopetti Pyhännän Teerimäen tuulivoimahankkeen esiselvitykset – tiistaina eri hanketoimijat esittelevät Pyhännän kunnanvaltuustolle suunnitelmiaan

ABO Wind lopetti Py­hän­nän Tee­ri­mäen tuu­li­voi­ma­hank­keen esi­sel­vi­tyk­set – tiis­tai­na eri han­ke­toi­mi­jat esit­te­le­vät Py­hän­nän kun­nan­val­tuus­tol­le suun­ni­tel­miaan

04.04.2021 05:21
Tilaajille
Yritysvierailuilla houkutellaan uusia asukkaita maakunnan veroparatiisiin – Ismo Mäkeläinen ynnäsi, mitä keskituloinen saa veroissa säästyvällä rahalla

Yri­tys­vie­rai­luil­la hou­ku­tel­laan uusia asuk­kai­ta maa­kun­nan ve­ro­pa­ra­tii­siin – Ismo Mä­ke­läi­nen ynnäsi, mitä kes­ki­tu­loi­nen saa ve­rois­sa sääs­ty­väl­lä rahalla

16.11.2020 09:41
Tilaajille
Pyhännän liikennepuiston avajaiset

Py­hän­nän lii­ken­ne­puis­ton ava­jai­set

13.09.2020 14:02