Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lapset
Kynttilät syttyvät kuolleiden lasten muistolle 23. syyskuuta – valtakunnallinen muistopäivä syntyi vanhempien aloitteesta

Kynt­ti­lät syt­ty­vät kuol­lei­den lasten muis­tol­le 23. syys­kuu­ta – val­ta­kun­nal­li­nen muis­to­päi­vä syntyi van­hem­pien aloit­tees­ta

18.09.2023 09:04
Tilaajille
Yksinäisyys, kiusaaminen ja mielenterveysongelmat monen koululaisen murhe – näin aiheesta puhuttiin Ylivieskassa valtakunnallisessa koulurauhan julistamisessa

Yk­si­näi­syys, kiu­saa­mi­nen ja mie­len­ter­veys­on­gel­mat monen kou­lu­lai­sen murhe – näin ai­hees­ta pu­hut­tiin Yli­vies­kas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­sa kou­lu­rau­han ju­lis­ta­mi­ses­sa

24.08.2023 15:00
Tilaajille
Mistä asioista yksin kotona olevalle lapselle kannattaa muistuttaa

Mistä asiois­ta yksin kotona ole­val­le lap­sel­le kan­nat­taa muis­tut­taa

13.08.2023 09:00
Aloita lapsen kanssa koulumatkan harjoittelu hyvissä ajoin

Aloita lapsen kanssa kou­lu­mat­kan har­joit­te­lu hyvissä ajoin

29.07.2023 06:00
Tilaajille
Lasten ja nuorten ykköstyypin diabetes jää kesällä helposti huomaamatta – verensokeri kannattaa mittauttaa pienestäkin epäilyksestä

Lasten ja nuorten yk­kös­tyy­pin dia­be­tes jää kesällä hel­pos­ti huo­maa­mat­ta – ve­ren­so­ke­ri kan­nat­taa mit­taut­taa pie­nes­tä­kin epäi­lyk­ses­tä

26.07.2023 12:00
Haapavuorella lapset pääsevät oppimaan luonnosta

Haa­pa­vuo­rel­la lapset pää­se­vät op­pi­maan luon­nos­ta

18.07.2023 09:00
Tilaajille
Nuorimmat tietoverkkorikosten tekijät ovat alakouluikäisiä – Milloin vanhempien herätyskellojen tulisi soida?

Nuo­rim­mat tie­to­verk­ko­ri­kos­ten tekijät ovat ala­kou­lu­ikäi­siä – Milloin van­hem­pien he­rä­tys­kel­lo­jen tulisi soida?

09.06.2023 09:00
Tilaajille
Siikajoen Pelastakaa Lapset etsii apuvoimia – heinäkuussa tarkoitus järjestää lasten hupipäivä

Sii­ka­joen Pe­las­ta­kaa Lapset etsii apu­voi­mia – hei­nä­kuus­sa tar­koi­tus jär­jes­tää lasten hu­pi­päi­vä

27.05.2023 09:00
Tilaajille
Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan jouluaaton aattona

Kak­sin­ker­tai­nen lap­si­li­sä mak­se­taan jou­lu­aa­ton aattona

26.11.2022 15:00
Poliisi muistuttaa vanhempia lasten ja nuorten somen käytön valvonnasta – "Päätöksen asennettavista sovelluksista tulee aina tehdä aikuisen"

Poliisi muis­tut­taa van­hem­pia lasten ja nuorten somen käytön val­von­nas­ta – "Pää­tök­sen asen­net­ta­vis­ta so­vel­luk­sis­ta tulee aina tehdä ai­kui­sen"

29.10.2022 06:00
Pyhännälle tulee uusi lastenhoitajan toimi – tarkoituksena antaa palveluja lapsiperheille

Py­hän­näl­le tulee uusi las­ten­hoi­ta­jan toimi – tar­koi­tuk­se­na antaa pal­ve­lu­ja lap­si­per­heil­le

05.10.2022 15:00
Tilaajille
Harrastamisen malli tuli Siikajoelle – tarjoaa kivaa tekemistä kivalla porukalla

Har­ras­ta­mi­sen malli tuli Sii­ka­joel­le – tarjoaa kivaa te­ke­mis­tä kivalla po­ru­kal­la

01.09.2022 12:00
Tilaajille
Pelastakaa lapset ry juhlii lauantaina – kaikki lapset on kutsuttu kemuihin Ruukkiin tai Siikajoenkylälle

Pe­las­ta­kaa lapset ry juhlii lauan­tai­na – kaikki lapset on kut­sut­tu ke­mui­hin Ruuk­kiin tai Sii­ka­joen­ky­läl­le

19.08.2022 10:16
Pienet koululaiset ovat jälleen liikenteessä elokuun toiselta viikolta alkaen – "Kuljettajien on oltava erityisen tarkkoja", Autoliitto muistuttaa

Pienet kou­lu­lai­set ovat jälleen lii­ken­tees­sä elokuun toi­sel­ta vii­kol­ta alkaen – "Kul­jet­ta­jien on oltava eri­tyi­sen tark­ko­ja", Au­to­liit­to muis­tut­taa

02.08.2022 15:00
Viekö laskeva syntyvyys etäkouluihin? Suomen syntyvyys mittaushistorian pienin, asiantuntijakin neuvoton: "En usko, että lapsilisiä korottamalla saataisi syntyvyys nousuun"

Viekö laskeva syn­ty­vyys etä­kou­lui­hin? Suomen syn­ty­vyys mit­taus­his­to­rian pienin, asian­tun­ti­ja­kin neu­vo­ton: "En usko, että lap­si­li­siä ko­rot­ta­mal­la saa­tai­si syn­ty­vyys nou­suun"

29.07.2022 06:00
Tilaajille
Sektioiden määrä kasvaa Suomessa huolestuttavan nopeasti, mutta OYSissa samaa ilmiötä ei ole  –  ruukkilainen Riina Pietikäisen sektiosynnytyksestä ei hässäkkää puuttunut

Sek­tioi­den määrä kasvaa Suo­mes­sa huo­les­tut­ta­van no­peas­ti, mutta OYSissa samaa ilmiötä ei ole –  ruuk­ki­lai­nen Riina Pie­ti­käi­sen sek­tio­syn­ny­tyk­ses­tä ei häs­säk­kää puut­tu­nut

23.07.2022 18:00
Tilaajille
Siveltimet huiskivat väriä Ruokolahden taideleirillä – lava sai oman tintamareskin

Si­vel­ti­met huis­ki­vat väriä Ruo­ko­lah­den tai­de­lei­ril­lä – lava sai oman tin­ta­ma­res­kin

19.07.2022 13:15
Tilaajille
MLL Pyhäntä vietti 95-vuotisjuhlaa leikkipäivän merkeissä – "Lasten näköinen juhla eikä mitään pönötystä"

MLL Pyhäntä vietti 95-vuo­tis­juh­laa leik­ki­päi­vän mer­keis­sä – "Lasten nä­köi­nen juhla eikä mitään pö­nö­tys­tä"

17.05.2022 14:09
Tilaajille
Lapsellakin voi olla rasvamaksa – "Ilman hoitoa tauti voi edetä kirroosiin saakka jopa ennen aikuisikää"

Lap­sel­la­kin voi olla ras­va­mak­sa – "Ilman hoitoa tauti voi edetä kir­roo­siin saakka jopa ennen ai­kui­si­kää"

09.05.2022 16:00
Äitiä halataan taas tosi tiukkaan – aamupalaa sänkyyn ja rakkaat kainaloon, siinä on äitienpäivän resepti

Äitiä ha­la­taan taas tosi tiuk­kaan – aa­mu­pa­laa sänkyyn ja rakkaat kai­na­loon, siinä on äi­tien­päi­vän resepti

08.05.2022 06:00
Tilaajille