Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Lintuinfluenssa
Siikalatvalle ja Pyhännälle suositus suojata siipikarja luonnonlintukontakteilta – lähimmät lintuinfluenssatapaukset varmennettu Sievistä

Sii­ka­lat­val­le ja Py­hän­näl­le suo­si­tus suojata sii­pi­kar­ja luon­non­lin­tu­kon­tak­teil­ta – lä­him­mät lin­tu­inf­luens­sa­ta­pauk­set var­men­net­tu Sie­vis­tä

05.08.2023 09:00
Miten lintuinfluenssa kannattaa huomioida metsästyskauden lähestyessä

Miten lin­tu­inf­luens­sa kan­nat­taa huo­mioi­da met­säs­tys­kau­den lä­hes­tyes­sä

03.08.2023 06:00
Ruokavirasto määrää kaikki minkit lopetettaviksi turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta

Ruo­ka­vi­ras­to määrää kaikki minkit lo­pe­tet­ta­vik­si tur­kis­tar­hoil­ta, joilla on todettu lin­tu­inf­luens­sa­tar­tun­ta

02.08.2023 15:00
Tilaajille
Tartuntavyöhyke kasvaa – Riistalintujen ruokinnasta suositellaan pidättäytymään nyt koko maassa

Tar­tun­ta­vyö­hy­ke kasvaa – Riis­ta­lin­tu­jen ruo­kin­nas­ta suo­si­tel­laan pi­dät­täy­ty­mään nyt koko maassa

27.07.2023 12:00 1
Oulu on otollista seutua lintuinfluenssan leviämiselle – Tauti näyttää jääneen jatkuvaksi vitsaukseksi

Oulu on otol­lis­ta seutua lin­tu­inf­luens­san le­viä­mi­sel­le – Tauti näyttää jääneen jat­ku­vak­si vit­sauk­sek­si

22.07.2023 06:00
Turkiseläimiä voidaan määrätä lopetettavaksi, jotta lintuinfluenssa ei leviäisi – seuraus uudesta asetuksesta

Tur­kis­eläi­miä voidaan määrätä lo­pe­tet­ta­vak­si, jotta lin­tu­inf­luens­sa ei le­viäi­si – seuraus uudesta ase­tuk­ses­ta

21.07.2023 15:00
Suojaa siipikarja ja muut kesylinnut lintuinfluenssalta – siipikarjan ulkonapitokielto jatkuu toukokuun loppuun

Suojaa sii­pi­kar­ja ja muut ke­sy­lin­nut lin­tu­inf­luens­sal­ta – sii­pi­kar­jan ul­ko­na­pi­to­kiel­to jatkuu tou­ko­kuun loppuun

08.02.2023 07:43
Tilaajille