Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Sii­ka­jo­ki­laak­so tästä!

Luohua
Vanhat koneet lauloivat kuorossa Luohualla – Ryskypäivä sai paljon kävijöitä

Vanhat koneet lau­loi­vat kuo­ros­sa Luo­hual­la – Rys­ky­päi­vä sai paljon kä­vi­jöi­tä

15.08.2022 14:00
Tilaajille
Kaksi sutta seuraili peltotöitä Luohualla – eläimet tarkkailivat traktoria pelkäämättä

Kaksi sutta seu­rai­li pel­to­töi­tä Luo­hual­la – eläimet tark­kai­li­vat trak­to­ria pel­kää­mät­tä

14.07.2022 11:36
Tilaajille
Siikajoen pitäjäpäiväviikolla monipuolista ohjelmaa eri kyläkulmilla – Tönkyräkankaalle väen kutsui koolle maaseutuyhdistys

Sii­ka­joen pi­tä­jä­päi­vä­vii­kol­la mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa eri ky­lä­kul­mil­la – Tön­ky­rä­kan­kaal­le väen kutsui koolle maa­seu­tu­yh­dis­tys

07.07.2022 12:30
Tilaajille
Taimi Laitala täytti 85 vuotta tuoreena kotiseutuneuvoksena: kyläkirjojen tekijän mielestä optimismi pitää terveyttä yllä

Taimi Laitala täytti 85 vuotta tuo­ree­na ko­ti­seu­tu­neu­vok­se­na: ky­lä­kir­jo­jen tekijän mie­les­tä op­ti­mis­mi pitää ter­veyt­tä yllä

20.06.2022 18:00
Tilaajille
Koulumiljöössä vapaamuotoista kohtaamista – kodin ja koulun ilta luo yhteisöllisyyttä

Kou­lu­mil­jöös­sä va­paa­muo­tois­ta koh­taa­mis­ta – kodin ja koulun ilta luo yh­tei­söl­li­syyt­tä

05.06.2022 18:00
Tilaajille
Positiivinen asenne kantaa pitkälle – “ Sosiaalisia suhteita pitää vaalia ja asioista täytyy osata nähdä myös positiiviset puolet hankalinakin aikoina.”

Po­si­tii­vi­nen asenne kantaa pit­käl­le – “ So­siaa­li­sia suh­tei­ta pitää vaalia ja asiois­ta täytyy osata nähdä myös po­si­tii­vi­set puolet han­ka­li­na­kin ai­koi­na.”

01.06.2022 06:00
Tilaajille
Sanna Petäjämaa on Vuoden Nuori Paikallistoimija

Sanna Pe­tä­jä­maa on Vuoden Nuori Pai­kal­lis­toi­mi­ja

01.10.2021 18:33
Tilaajille
Ystävyys on aina runon arvoinen juttu – ystäväaiheisen runokilpailun voittajat Luohualta

Ys­tä­vyys on aina runon ar­voi­nen juttu – ys­tä­vä­ai­hei­sen ru­no­kil­pai­lun voit­ta­jat Luo­hual­ta

18.07.2021 06:00
Tilaajille
Luohua ei uinu, vaan somettaa ahkerasti – some-talkoilu on luonut uudenlaista yhteisöllisyyttä

Luohua ei uinu, vaan so­met­taa ah­ke­ras­ti – so­me-tal­koi­lu on luonut uu­den­lais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä

06.06.2021 06:00
Tilaajille
Sipolan saha lauloi puusta rikasta elämää – luohualaisessa pihapiirissä asuu kiinnostavaa väkeä

Sipolan saha lauloi puusta rikasta elämää – luo­hua­lai­ses­sa pi­ha­pii­ris­sä asuu kiin­nos­ta­vaa väkeä

02.06.2021 06:00
Tilaajille

Oi­kai­su: Luohuan ja Re­von­lah­den kou­lu­jen ha­ke­toi­mit­ta­jien nimet olivat väärin

13.01.2021 09:12
Luohuan koulu tärkeiden kohteiden hankkeessa – Maaseudun Sivistysliitto etsii tärkeitä kotiseudun kohteita

Luohuan koulu tär­kei­den koh­tei­den hank­kees­sa – Maa­seu­dun Si­vis­tys­liit­to etsii tär­kei­tä ko­ti­seu­dun koh­tei­ta

23.12.2020 11:10