6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Luohua
Pökkylän Punasessa Tuvassa edessä erilainen joulu – Joulukausi alkoi myyntiennätyksellä

Pök­ky­län Pu­na­ses­sa Tuvassa edessä eri­lai­nen joulu – Jou­lu­kau­si alkoi myyn­ti­en­nä­tyk­sel­lä

17.11.2023 15:00
Tilaajille
Luohualla vietettiin tiejuhlaa – kansanedustaja Mattila totesi luohualaisten olevan onnekkaita

Luo­hual­la vie­tet­tiin tie­juh­laa – ­kan­sa­ne­dus­ta­ja Mattila totesi luo­hua­lais­ten olevan on­nek­kai­ta

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Katso videolta tunnelmia Luohuan tiejuhlasta. Tien nauhan leikaten ja puheenvuoroin käyttöön vihkivät elyn Heino Heikkinen ja kansanedustaja Hanna-Leena Mattila. Laulutervehdyksen tiejuhlaan toivat Luohuan koulun oppilaat.

Katso vi­deol­ta tun­nel­mia Luohuan tie­juh­las­ta. Tien nauhan lei­ka­ten ja pu­heen­vuo­roin käyt­töön vih­ki­vät elyn Heino Heik­ki­nen ja kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mat­ti­la. Lau­lu­ter­veh­dyk­sen tie­juh­laan toivat Luohuan koulun op­pi­laat.

25.09.2023 11:07
Tilaajille
Luohuan Ryskypäivien vietto alkaa tänään traktoriparaatilla – lauantaina perinteinen Ryskypäivä

Luohuan Rys­ky­päi­vien vietto alkaa tänään trak­to­ri­pa­raa­til­la – lauan­tai­na pe­rin­tei­nen Rys­ky­päi­vä

11.08.2023 12:00
Tilaajille
Luohualla iloitaan uudesta tiestä – kyläläisten aktiivisuus palkittiin

Luo­hual­la iloi­taan uudesta tiestä – ky­lä­läis­ten ak­tii­vi­suus pal­kit­tiin

01.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Luohuantielle viimeinkin uutta pintaa – urakka valmistuu viikolla 27

Luo­huan­tiel­le vii­mein­kin uutta pintaa – urakka val­mis­tuu vii­kol­la 27

30.06.2023 09:00 1
Tilaajille
Luohuan kaukalolla koettiin haasteottelun huuma – katso kuvia ja video kylätapahtumasta

Luohuan kau­ka­lol­la koet­tiin haas­te­ot­te­lun huuma – katso kuvia ja video ky­lä­ta­pah­tu­mas­ta

29.01.2023 18:00
Tilaajille
Luohuan maaseutuyhdistys ry haastoi Siikajoen kuntapäättäjät leikkimieliseen jääkiekko-otteluun, jossa luohualaiset haastoivat edelleen ensi talven turnausta toteuttamaan karinkantalaiset. Videolla muun muassa joukkueiden esittely.

Luohuan maa­seu­tu­yh­dis­tys ry haastoi Sii­ka­joen kun­ta­päät­tä­jät leik­ki­mie­li­seen jää­kiek­ko-ot­te­luun, jossa luo­hua­lai­set haas­toi­vat edel­leen ensi talven tur­naus­ta to­teut­ta­maan ka­rin­kan­ta­lai­set. Vi­deol­la muun muassa jouk­kuei­den esit­te­ly.

29.01.2023 13:28
Tilaajille
Ruukki Gin palkittiin Lontoossa kultamitalilla – menestys yllätti, kun kilpailuun osallistuttiin varovaisena kokeiluna

Ruukki Gin pal­kit­tiin Lon­toos­sa kul­ta­mi­ta­lil­la – me­nes­tys yl­lät­ti, kun kil­pai­luun osal­lis­tut­tiin va­ro­vai­se­na ko­kei­lu­na

05.12.2022 18:00
Tilaajille
Luohuan Maaseutuyhdistys ry sai vuoden järjestöteko -palkinnon – yhdistys osoittanut ainutlaatuisen laajaa osallisuutta, yhteistyötä ja talkoohenkeä

Luohuan Maa­seu­tu­yh­dis­tys ry sai vuoden jär­jes­tö­te­ko -pal­kin­non – yh­dis­tys osoit­ta­nut ai­nut­laa­tui­sen laajaa osal­li­suut­ta, yh­teis­työ­tä ja tal­koo­hen­keä

07.11.2022 14:30
Tilaajille
Siikajokilaakso otti selvää, mitä tehdään Syysmuokkauspäivässä – katso kuvakaruselli ja työnäytösvideo

Sii­ka­jo­ki­laak­so otti selvää, mitä tehdään Syys­muok­kaus­päi­väs­sä – katso ku­va­ka­ru­sel­li ja työ­näy­tös­vi­deo

02.10.2022 18:09
Tilaajille
Giniä navetan maitohuoneesta – Ruukki Distilleryn ensimmäinen tuote Alkon hyllyille

Giniä navetan mai­to­huo­nees­ta – Ruukki Dis­til­le­ryn en­sim­mäi­nen tuote Alkon hyl­lyil­le

21.09.2022 13:00
Tilaajille
Remontoidun Luohuan Osulan ikkunassa on aina jotain kaunista katseltavaa

Re­mon­toi­dun Luohuan Osulan ik­ku­nas­sa on aina jotain kau­nis­ta kat­sel­ta­vaa

11.09.2022 18:00
Tilaajille
Kylällinen kunniaa koko Luohualle

Ky­läl­li­nen kunniaa koko Luo­hual­le

06.09.2022 15:00
Tilaajille
Tien täydeltä kuoppia, hyppyjä ja pölyä – Luohuan Ylipääntie on murheenkryyni

Tien täy­del­tä kuop­pia, hyppyjä ja pölyä – Luohuan Yli­pään­tie on mur­heen­kryy­ni

17.08.2022 12:00
Tilaajille
Vanhat koneet lauloivat kuorossa Luohualla – Ryskypäivä sai paljon kävijöitä

Vanhat koneet lau­loi­vat kuo­ros­sa Luo­hual­la – Rys­ky­päi­vä sai paljon kä­vi­jöi­tä

15.08.2022 14:00
Tilaajille
Luohuan ryskypäivän työnäytöksiä

Luohuan rys­ky­päi­vän työ­näy­tök­siä

17.08.2022 12:50
Tilaajille
Kaksi sutta seuraili peltotöitä Luohualla – eläimet tarkkailivat traktoria pelkäämättä

Kaksi sutta seu­rai­li pel­to­töi­tä Luo­hual­la – eläimet tark­kai­li­vat trak­to­ria pel­kää­mät­tä

14.07.2022 11:36
Tilaajille
Siikajoen pitäjäpäiväviikolla monipuolista ohjelmaa eri kyläkulmilla – Tönkyräkankaalle väen kutsui koolle maaseutuyhdistys

Sii­ka­joen pi­tä­jä­päi­vä­vii­kol­la mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa eri ky­lä­kul­mil­la – Tön­ky­rä­kan­kaal­le väen kutsui koolle maa­seu­tu­yh­dis­tys

07.07.2022 12:30
Tilaajille
Taimi Laitala täytti 85 vuotta tuoreena kotiseutuneuvoksena: kyläkirjojen tekijän mielestä optimismi pitää terveyttä yllä

Taimi Laitala täytti 85 vuotta tuo­ree­na ko­ti­seu­tu­neu­vok­se­na: ky­lä­kir­jo­jen tekijän mie­les­tä op­ti­mis­mi pitää ter­veyt­tä yllä

20.06.2022 18:00
Tilaajille