Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Nelostien remontti
Nelostien remontti parantaisi liikenneturvallisuutta – Leskelän kohdalle tulisi uusi risteys

Ne­los­tien re­mont­ti pa­ran­tai­si lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta – Les­ke­län koh­dal­le tulisi uusi risteys

07.02.2023 05:51
Tilaajille
Suunnitteilla Nelostien pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteet välillä Pyhäjärvi–Pulkkila – yleisötilaisuus keskiviikkona Kärsämäellä. Osallistua voi myös etänä

Suun­nit­teil­la Ne­los­tien pitkän ai­ka­vä­lin ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teet välillä Py­hä­jär­vi–­Pulk­ki­la – ylei­sö­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na Kär­sä­mäel­lä. Osal­lis­tua voi myös etänä

18.01.2023 15:00
Tilaajille
Toimenpideselvitys Valtatie neljän kehittämisestä Pulkkila–Haurukylä välillä valmistui – Nelostien linjaus muuttuisi Pulkkilan ja Rantsilan taajamissa

Toi­men­pi­de­sel­vi­tys Val­ta­tie neljän ke­hit­tä­mi­ses­tä Pulk­ki­la–­Hau­ru­ky­lä välillä val­mis­tui – Ne­los­tien linjaus muut­tui­si Pulk­ki­lan ja Rant­si­lan taa­ja­mis­sa

31.08.2021 14:28
Tilaajille
Nelostien kehittämissuunnitelman toteutusaikataulusta toivotaan pikaista tietoa – esiselvitys vaikuttaa tulevaisuuden suunnitelmiin, mielipiteensä kannattaa ilmaista jo nyt

Ne­los­tien ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man to­teu­tus­ai­ka­tau­lus­ta toi­vo­taan pi­kais­ta tietoa – esi­sel­vi­tys vai­kut­taa tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­miin, mie­li­pi­teen­sä kan­nat­taa il­mais­ta jo nyt

16.04.2021 13:10
Tilaajille