6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tilaajille

Suun­nit­teil­la Ne­los­tien pitkän ai­ka­vä­lin ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teet välillä Py­hä­jär­vi–­Pulk­ki­la – ylei­sö­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na Kär­sä­mäel­lä. Osal­lis­tua voi myös etänä

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on käynnistänyt kesällä 2022 toimenpideselvityksen laatimisen valtatien 4 kehittämisestä Pyhäjärven ja Pulkkilan välillä. Selvityksessä määritetään pitkän aikavälin tavoitetilan toimenpiteet yhteensä noin 90 kilometrin pituiselle valtatiejaksolle, joka sijoittuu Pyhäjärven, Kärsämäen ja Siikalatvan kuntien alueelle.

Siikalatva

Esitettyjen toimenpiteiden lähtökohtana on vuonna 2020 valmistunut selvitys Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki–Tornio/Haaparanta. Siinä määritettiin koko välille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa TEN-T ydinverkkokäytävän edellyttämää tasoa. Tavoitetilan saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä liikenneturvallisuuden, nopeustason noston ja ohitusmahdollisuuksien parantamiseksi. Selvitysalueella suurimmat palvelutasopuutteet ovat nykytilanteessa Kärsämäen taajaman kohdalla, jossa Nelostie kulkee taajaman läpi.

Nelostien pitkän aikavälin toimenpiteiksi maakuntarajan ja Pulkkilan väliselle osuudelle esitetään yhteensä kahdeksan keskikaiteellista ohituskaistaparia, uusia valtatielinjauksia Oravankylän, Pyhäjärven ja Kärsämäen kohdalle, kolme uutta eritasoliittymää sekä nykyisten tasoliittymien vähentämistä ja yksityistiejärjestelyjä. Jaksolla tavoiteltava nopeustaso on 100 kilometriä tunnissa.

:
:

Hyvää joulun aikaa!

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Lue tämä artikkeli ja katso myös muu kiinnostava sisältö Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa