Nelostie
Ely-keskus selvittää Nelostien parantamista välillä Haaransilta-Pulkkila – 70 kilometrin tieosuudelle halutaan keskikaiteellinen ohituskaistoitus ja pääosin satasen rajoitus

Ely-kes­kus sel­vit­tää Ne­los­tien pa­ran­ta­mis­ta välillä Haa­ran­sil­ta-Pulk­ki­la – 70 ki­lo­met­rin tie­osuu­del­le ha­lu­taan kes­ki­kai­teel­li­nen ohi­tus­kais­toi­tus ja pääosin satasen ra­joi­tus

12.01.2021 10:52

Rant­si­lan tiet re­mont­tiin

17.06.2017 12:00
Nelostien liittymäremontti ensi kesälle Rantsilaan

Ne­los­tien liit­ty­mä­re­mont­ti ensi kesälle Rant­si­laan

11.08.2016 10:07