Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulun poliisilaitos
Alavaikolle nimettiin tuuraaja: Petri Savela valittiin ylikomisarion viransijaiseksi

Ala­vai­kol­le ni­met­tiin tuu­raa­ja: Petri Savela va­lit­tiin yli­ko­mi­sa­rion vi­ran­si­jai­sek­si

19.10.2023 09:00
Tilaajille
Ylikomisarion sijaisuus Oulun poliisilaitoksella kiinnostaa, tukikohtana Raahe tai Ylivieska – Alavaikon tuuraajaksi 13 hakijaa

Yli­ko­mi­sa­rion si­jai­suus Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la kiin­nos­taa, tu­ki­koh­ta­na Raahe tai Yli­vies­ka – Ala­vai­kon tuu­raa­jak­si 13 hakijaa

12.10.2023 09:00
Tilaajille
Oletko nähnyt Puolan rekisterikilvissä olevaa valkoista Ford S-Maxia? Poliisi pyytää havainnot suoraan hätänumeroon

Oletko nähnyt Puolan re­kis­te­ri­kil­vis­sä olevaa val­kois­ta Ford S-Ma­xia? Poliisi pyytää ha­vain­not suoraan hä­tä­nu­me­roon

25.09.2023 09:46
Lyijyhaulikielto uudistaa asekantaa – Poliisi tarkastaa edelleen vastaako hankittu ase lupaa

Lyi­jy­hau­li­kiel­to uu­dis­taa ase­kan­taa – Poliisi tar­kas­taa edel­leen vas­taa­ko han­kit­tu ase lupaa

15.09.2023 12:00
Tilaajille
Operaatioiden johtamisessa on mukana tekniikkaa, taktiikkaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa poliisin Harvaturva-työryhmää

Ope­raa­tioi­den joh­ta­mi­ses­sa on mukana tek­niik­kaa, tak­tiik­kaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa po­lii­sin Har­va­tur­va-työ­ryh­mää

08.09.2023 18:00
Tilaajille
Autoilija kaahasi lähes kahtasataa Siikajoella

Au­toi­li­ja kaahasi lähes kah­ta­sa­taa Sii­ka­joel­la

02.09.2023 17:03
Arttu hoitaa tehtäväänsä emäntäänsä suojellen – Kristiina on järkyttynyt ja pahoillaan koiransa aiheuttamasta surusta

Arttu hoitaa teh­tä­vään­sä emän­tään­sä suo­jel­len – K­ris­tii­na on jär­kyt­ty­nyt ja pa­hoil­laan koi­ran­sa ai­heut­ta­mas­ta surusta

19.08.2023 18:00
Tilaajille
Ojaloiden Sulo-koiraa ei enää ole –  vapaana ollut koira tappoi Sulon ja puri sen emäntää

Oja­loi­den Su­lo-koi­raa ei enää ole –  vapaana ollut koira tappoi Sulon ja puri sen emäntää

08.08.2023 15:00
Tilaajille
Marjastuskausi tietää poliisilaitokselle kymmeniä maastoetsintöjä – lue tästä poliisin vinkit marjareissulle valmistautumiseen

Mar­jas­tus­kau­si tietää po­lii­si­lai­tok­sel­le kym­me­niä maas­to­et­sin­tö­jä – lue tästä po­lii­sin vinkit mar­ja­reis­sul­le val­mis­tau­tu­mi­seen

17.07.2023 09:00
Oulun poliisi: Pysäköintialueiden väistämissäännöt hukassa

Oulun po­lii­si: Py­sä­köin­ti­aluei­den väis­tä­mis­sään­nöt hukassa

13.07.2023 06:00
Tilaajille
Poliisi: Kadonneet iäkkäät ihmiset saattavat löytyä sadankin kilometrin päästä – "Voivat tehdä uskomattomia tempauksia"

Po­lii­si: Ka­don­neet iäkkäät ihmiset saat­ta­vat löytyä sa­dan­kin ki­lo­met­rin päästä – "Voivat tehdä us­ko­mat­to­mia tem­pauk­sia"

05.06.2023 09:00
Tilaajille
Kahta henkilöä epäillään rikoksesta Ruukin hevoskeskuksen tutkinnassa – eläinten väkivaltainen kohtelu oli toistuvaa ja jatkui vuosia

Kahta hen­ki­löä epäil­lään ri­kok­ses­ta Ruukin he­vos­kes­kuk­sen tut­kin­nas­sa – eläin­ten vä­ki­val­tai­nen kohtelu oli tois­tu­vaa ja jatkui vuosia

16.05.2023 14:14
Tilaajille
Selvitys: Poliisin peruspalveluissa on isojakin alueellisia eroja – harvaan asuttujen seutujen valvonta- ja hälytyspalvelut ovat heikentyneet

Sel­vi­tys: Po­lii­sin pe­rus­pal­ve­luis­sa on iso­ja­kin alueel­li­sia eroja – harvaan asut­tu­jen seu­tu­jen val­von­ta- ja hä­ly­tys­pal­ve­lut ovat hei­ken­ty­neet

14.04.2023 12:00
Tilaajille
Poliisi selvitti laajan verkkopetosvyyhden, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi kehottaa kansalaisia suhtautumaan varauksella käsirahan maksamiseen

Poliisi sel­vit­ti laajan verk­ko­pe­tos­vyyh­den, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi ke­hot­taa kan­sa­lai­sia suh­tau­tu­maan va­rauk­sel­la kä­si­ra­han mak­sa­mi­seen

06.03.2023 06:00
Tilaajille
Loukkaantunut susi lopetettiin Siikalatvalla erämaa-alueella

Louk­kaan­tu­nut susi lo­pe­tet­tiin Sii­ka­lat­val­la erä­maa-alueel­la

23.02.2023 14:53
Tilaajille
Poliisi muistuttaa lapsia häiriökäyttäytymisen vakavuudesta – luvattomia luokkaretkirahan kerääjiäkin ollut liikkeellä

Poliisi muis­tut­taa lapsia häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen va­ka­vuu­des­ta – lu­vat­to­mia luok­ka­ret­ki­ra­han ke­rää­jiä­kin ollut liik­keel­lä

03.12.2022 09:00
Tilaajille
Oulun poliisi tutkii laajaa verkkotunnusten myyntiin liittyvää petossarjaa – uhreiksi joutuneita yrityksiä ja yhteisöjä pyydetään ottamaan yhteyttä

Oulun poliisi tutkii laajaa verk­ko­tun­nus­ten myyn­tiin liit­ty­vää pe­tos­sar­jaa – uh­reik­si jou­tu­nei­ta yri­tyk­siä ja yh­tei­sö­jä pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä

09.10.2022 12:00
Poliisi: Viranomaiset eivät koskaan pyydä pankkitunnuksia – niiden pyytäjistä pitää ilmoittaa poliisille

Po­lii­si: Vi­ran­omai­set eivät koskaan pyydä pank­ki­tun­nuk­sia – niiden pyy­tä­jis­tä pitää il­moit­taa po­lii­sil­le

01.10.2022 09:00
Poliisille uusi ohje aselupien käsittelyyn – Oulun poliisilaitos myönsi viime vuonna yli 10 000 aselupaa

Po­lii­sil­le uusi ohje ase­lu­pien kä­sit­te­lyyn – Oulun po­lii­si­lai­tos myönsi viime vuonna yli 10 000 ase­lu­paa

07.08.2022 15:00
Tilaajille
Juhannuspäivä oli Oulun poliisille kiireinen – Jokilaaksojen alueella kirjattiin sunnuntain vastaisena yönä 112 tehtävää

Ju­han­nus­päi­vä oli Oulun po­lii­sil­le kii­rei­nen – Jo­ki­laak­so­jen alueel­la kir­jat­tiin sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä 112 teh­tä­vää

26.06.2022 10:05