Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Sii­ka­jo­ki­laak­so tästä!

Oulun poliisilaitos
Poliisille uusi ohje aselupien käsittelyyn – Oulun poliisilaitos myönsi viime vuonna yli 10 000 aselupaa

Po­lii­sil­le uusi ohje ase­lu­pien kä­sit­te­lyyn – Oulun po­lii­si­lai­tos myönsi viime vuonna yli 10 000 ase­lu­paa

07.08.2022 15:00
Tilaajille
Juhannuspäivä oli Oulun poliisille kiireinen – Jokilaaksojen alueella kirjattiin sunnuntain vastaisena yönä 112 tehtävää

Ju­han­nus­päi­vä oli Oulun po­lii­sil­le kii­rei­nen – Jo­ki­laak­so­jen alueel­la kir­jat­tiin sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä 112 teh­tä­vää

26.06.2022 10:05
Virta toi soutuveneen rantapusikkoon – kukaan ei ole kaivannut talvella venettä

Virta toi sou­tu­ve­neen ran­ta­pu­sik­koon – kukaan ei ole kai­van­nut tal­vel­la venettä

11.06.2022 12:00
Tilaajille
Valvontaeläinlääkäri: Ruukin hevoskeskuksen tarkastuksissa ei ole havaittu viime vuosina merkittäviä ongelmia – vuonna 2019 yhdellä hevosella piikkipäätangon tekemä vamma

Val­von­tae­läin­lää­kä­ri: Ruukin he­vos­kes­kuk­sen tar­kas­tuk­sis­sa ei ole ha­vait­tu viime vuosina mer­kit­tä­viä on­gel­mia – vuonna 2019 yhdellä he­vo­sel­la piik­ki­pää­tan­gon tekemä vamma

02.06.2022 12:00
Tilaajille
Vappu sujui rauhallisesti Oulun poliisilaitoksen alueella – Jokilaaksojen kenttäjohtoalueella oli runsaasti alkoholista aiheutuneita tehtäviä

Vappu sujui rau­hal­li­ses­ti Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la – Jo­ki­laak­so­jen kent­tä­joh­to­alueel­la oli run­saas­ti al­ko­ho­lis­ta ai­heu­tu­nei­ta teh­tä­viä

02.05.2022 08:00
Poliisi valvoi turvalaitteiden käyttöä ja tarkkaamattomuutta liikenteessä – 92 henkilöä jäi kiinni turvavyön käyttämättömyydestä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Poliisi valvoi tur­va­lait­tei­den käyttöä ja tark­kaa­mat­to­muut­ta lii­ken­tees­sä – 92 hen­ki­löä jäi kiinni tur­va­vyön käyt­tä­mät­tö­myy­des­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

12.04.2022 16:41
Oulun poliisilaitos harjoittelee Jokilaaksojen alueella näkyvästi ensi viikolla – osallistuvilla poliiseilla on päällä keltaiset huomioliivit

Oulun po­lii­si­lai­tos har­joit­te­lee Jo­ki­laak­so­jen alueel­la nä­ky­väs­ti ensi vii­kol­la – osal­lis­tu­vil­la po­lii­seil­la on päällä kel­tai­set huo­mio­lii­vit

11.03.2022 15:00
Tilaajille
Oulun poliisi varoittaa huoltomiehiksi tekeytyvistä varkaista – yöllä putkia korjaamaan tulleet vorot veivät rahaa ikäihmisiltä muun muassa Kärsämäellä

Oulun poliisi va­roit­taa huol­to­mie­hik­si te­key­ty­vis­tä var­kais­ta – yöllä putkia kor­jaa­maan tulleet vorot veivät rahaa ikä­ih­mi­sil­tä muun muassa Kär­sä­mäel­lä

03.03.2022 15:43
Poliisi valvoo joululiikenteen sujuvuutta – huomio ajotapaan ja tavaroiden sekä matkustajien sijoitteluun autossa

Poliisi valvoo jou­lu­lii­ken­teen su­ju­vuut­ta – huomio ajo­ta­paan ja ta­va­roi­den sekä mat­kus­ta­jien si­joit­te­luun autossa

21.12.2021 12:00
Tilaajille
Yle: Siikajoella vuosi sitten kadonneen kolmekymppisen miehen katoamisessa epäillään henkirikosta – epäilty kiristys liittyy kadonneen varojen käyttöön

Yle: Sii­ka­joel­la vuosi sitten ka­don­neen kol­me­kymp­pi­sen miehen ka­toa­mi­ses­sa epäil­lään hen­ki­ri­kos­ta – epäilty ki­ris­tys liittyy ka­don­neen varojen käyt­töön

13.08.2021 09:33
Tilaajille
Poliisi pyytää havaintoja Siikajoella vuosi sitten kadonneesta miehestä

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Sii­ka­joel­la vuosi sitten ka­don­nees­ta mie­hes­tä

10.08.2021 12:55
Poliisin lupapalvelut ruuhkautuneet – yleisötilaisuuksia koskevat  lupailmoitukset pitää toimittaa hyvissä ajoin

Po­lii­sin lu­pa­pal­ve­lut ruuh­kau­tu­neet – ylei­sö­ti­lai­suuk­sia kos­ke­vat lu­pa­il­moi­tuk­set pitää toi­mit­taa hyvissä ajoin

09.07.2021 13:00
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksella tyypillisiä juhannustehtäviä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä: häiriökäytöstä, kotihälytyksiä ja rattijuopumuksia

Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la tyy­pil­li­siä ju­han­nus­teh­tä­viä lauan­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yönä: häi­riö­käy­tös­tä, ko­ti­hä­ly­tyk­siä ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

27.06.2021 10:32
Pyhäntä on yksi harvaturvakunnista, joissa poliisin toimintavalmiusaikaa pyritään lyhentämään

Pyhäntä on yksi har­va­tur­va­kun­nis­ta, joissa po­lii­sin toi­min­ta­val­mius­ai­kaa py­ri­tään ly­hen­tä­mään

26.05.2021 15:00
Tilaajille
Oulun poliisilaitos teki talvilomaviikolla valvontaa tiestöllä ja kelkkaurilla – turvavyö kiinni ja tekstiviesteille stop

Oulun po­lii­si­lai­tos teki tal­vi­lo­ma­vii­kol­la val­von­taa ties­töl­lä ja kelk­ka­uril­la – tur­va­vyö kiinni ja teks­ti­vies­teil­le stop

16.03.2021 06:34
Kestilän kuolonkolaria tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksina – poliisin mukaan henkilöauton kuskilla ei ollut ajo-oikeutta

Kes­ti­län kuo­lon­ko­la­ria tut­ki­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja kuo­le­man­tuot­ta­muk­si­na – po­lii­sin mukaan hen­ki­lö­au­ton kus­kil­la ei ollut ajo-oi­keut­ta

02.02.2021 11:01